Dizolvarea CNH lasã zeci de procese în aer

7Zeci de dosare în care parte este Compania Nationalã a Huilei au fost suspendate, din cauzã cã aceastã entitate este pe cale sã fie dizolvatã. Dosarele au fost înaintate instantei de judecatã fie de juristii Companiei Nationale a Huilei Petrosani, fie de diverse persoane care si-au simtit lezate interesele financiare si s-au adresat instantei de judecatã.

Sunt zeci de cauze înregistrate, majoritatea având ca obiect „Litigii de muncã”, dar judecata lor este blocatã. Pentru dosarele care au avut deja termen, instanta  a dispus suspendarea judecãrii cauzei, invocând art. 412 din Noul Cod de Procedurã Civilã.

Hotãrârea de dizolvare si lichidare voluntarã a Companiei Nationale a Huilei SA Petrosani a fost publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea a – IV –a, nr. 1842 / 08.04.2013.

I-au rãmas doar datoriile

Practic, CNH a încetat sã mai existe sau sã mai aibã activitate, dupã ce minele din Valea Jiului au fost împãrtite în viabile si neviabile. Minele viabile au trecut în administrarea Societãtii Nationale a Huilei si, mai nou, au fost inclise în Complexul Energetic Huendoara. Exploatãrile de cãrbune neviabile sunt coordonate de societatea Nationalã de Închideri de Mine, de asmenea nou înfiintatã, în timp ce CNH a rãmas doar cu datoriile. Potrivit cifrelor oficiale, la data de 31.03.2013,valoarea totalã a datoriilor societãtii era calculatã de 4.928.354.779 lei, din care 4.920.896.256 lei doar cãtre bugetul consolidat al statului.

Carmen Cosman