Disponibilizãri si comasãri de personal

7256 este numãrul minerilor care se disponibilizeazã în acest an de la minele neviabile. Locul lor va fi luat de altii, asa încât inspectorii ITM care fac verificãrile în subteran sã nu constate cã un om face mai mult decât poate. În proiectul de buget pentru acest an sunt prinse si sumele aferente minerilor care vor pleca din sistem. Asta pentru cã în acest an alte câteva sute de oameni vor pãrãsi sistemul minier, ca disponibilizati. „În proiectul de buget pe care l-am propus avem prevãzute 256  de persoane pentru trimestrul IV al… … mai departe 2014.