Direcția de Asistență Socială Petroșani angajează medic

D irecția de Asistență Socială Petroșani angajează medic specialist de medicină generală. Direcția de Asistență Socială Petroșani, cu sediul în municipiul Petroșani, str. 1 Decembrie 1918, nr.90, județul Hunedoara organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului contractual vacant de medic specialist medicină generală din cadrul Compartimentului Asistență medicală școlară, pe perioadă nedeterminată, cu o fracțiune de normă de 3,5 ore/zi.

Condiții specifice de
participare la concurs:
Candidații trebuie să aibă diplomă de licență / diplomă de doctor-medic, specializarea medicină general; certificat de medic specialist medicină
generală confirmat în
specialitatea medicină de
familie; certificat de membru al Colegiului Medicilor din România; aviz anual privind exercitarea profesiei de medic specialist cu viza pe anul în curs.
Selecția dosarelor are loc până în data de 6 iunie. Candidații vor susține proba scrisă în data de 14 iunie, iar proba practică în data de 19 iunie.
Monika BACIU