Cum se acordă bursele elevilor

Î n Monitorul Oficial nr. 893 din 12 septembrie 2022, Ministerul Educației a publicat Ordinul nr. 5.379 din 7 septembrie 2022 pentru aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar. Acordarea burselor reprezintă atât o formă de stimulare a elevilor care obţin rezultate foarte bune la învăţătură, la diferite discipline/domenii de studiu, cât şi o formă de sprijin al elevilor din medii dezavantajate socio-economic, în vederea participării la educaţie a acestora şi a prevenirii abandonului şcolar. Bursele se acordă în fiecare an şcolar, pe perioada cursurilor şcolare, inclusiv pe timpul pregătirii şi susţinerii evaluării naţionale de către absolvenţii clasei a VIII-a, a examenului naţional de bacalaureat, a examenului de certificare a calificării profesionale şi pe perioada pregătirii practice. Bursele se asigură de la bugetul de stat din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, aprobate cu această destinaţie, prin bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale. Autorităţile administraţiei publice locale pot suplimenta cuantumul minim garantat prin hotărârea Guvernului pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă, care se acordă în anul şcolar respectiv, din bugetele proprii ale acestora. “Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanţă, cu bursa de merit sau cu bursa de studiu. Elevii care au dreptul să primească atât bursă de performanţă, cât şi bursă de merit sau bursă de studiu trebuie să opteze pentru una din acestea, putând să o aleagă pe cea cu valoare mai mare sau acordată pentru o perioadă mai mare. Elevii cu cerinţe educaţionale speciale pot obţine bursă de studiu/merit/performanţă/ajutor social, indiferent dacă beneficiază şi de o măsură de protecţie socială. Elevii care beneficiază de sprijinul financiar „Bani de liceu“ sau „Euro 200“ pot obţine bursă de studiu/merit/ performanţă/ ajutor social, dacă îndeplinesc criteriile prevăzute în Criteriile generale (Bani de liceu | Ministerul Educației-http://www.edu.ro/bani-de-liceu, Euro 200 | Ministerul Educației-http://www.edu.ro/euro-200). Bursele de ajutor social se acordă şi pe perioada vacanţelor şcolare pentru elevii prevăzuţi la art. 15 din Criteriile generale”, arată ISJ Hunedoara.

Monika BACIU