Minerit

Contractul pentru extragerea șlamului cărbunos, anulat

C omplexul Energetic Hunedoara a anulat procedura de licitație în vederea concesionării serviciilor de ,,extragere a șlamului cărbunos din iazurile de decantare ale P.L Sector Preparare E.M Lupeni pentru menținerea în condiții de siguranță a acestora”.

”Obiectul contractului de concesiune sunt serviciile de ,,extragere a șlamului cărbunos din iazurile de decantare ale P.L. Sector Preparare E.M Lupeni pentru menținerea în condiții de siguranță a acestora” Cantitățile anuale estimate de slam carbunos extras sunt de 50.000 mc/24 luni”, arată documentul.
1.809.898 lei este valoarea
contractului. Procedura a fost anulată săptămâna trecută.
”Nu a fost depusa nicio oferta sau au fost depuse oferte care, desi pot fi luate in considerare, nu pot fi
comparate datorita modului neuniform de abordare a solutiilor tehnice si/sau financiare”, potrivit SEAP.
Iazurile de decantare în suprafață totală de 325.906,53 mp se află pe terenul CEH. Necesitatea și
oportunitatea achiziției unui contract pentru menținerea în condiții de siguranță a iazurilor de decantare se face în contextul aplicării măsurilor de închidere și ecologizare.
”Ca urmare a măsurătorilor efectuate în luna iulie 2022, în iazurile de decantare este depozitată o cantitate estimată de 1.954.362,988 metri cubi produs residual minier (șlam)”, arată documentul CEH.
Monika BACIU