Contract de peste 10 milioane pentru paza A1, contestat de două firme. Una din județ

C ontractul de pază pentru autostrada A1, Cunța – Ilia, a fost contestat. Una din societățile contestatoare este din județul Hunedoara.

”Prin contestaţia înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (…) depusă de C&C VIP SECURITY SRL, în calitate de lider al asocierii C&C VIP SECURITY SRL – DEY BODYGUARD INTERNATIONAL 2012 SRL, cu sediul în localitatea Lugoj(…) privind procedura de licitație deschisă, online, pentru atribuirea acordului-cadru de servicii având ca obiect ”Acord-cadru de servicii de asigurare pază patrimoniu prin patrulare și posturi fixe pe Autostrada A1, Cunța – Ilia, km 292+450 – km 391+874, perioada anul I – anul IV”, cod CPV 79713000-5, organizată de COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE SA – DIRECȚIA REGIONALĂ DE DRUMURI ȘI PODURI TIMIȘOARA(…) contestatorul a solicitat anularea raportului procedurii de atribuire nr. 270/1623/13.07.2021; anularea adresei de comunicare a rezultatului procedurii de atribuire nr. 270/1626/13.07.2021; anularea actelor care au stat la baza emiterii Raportului procedurii de atribuire, precum și a actelor subsecvente acestui Raport; obligarea autorității contractante la reevaluarea ofertei societății sale, respectiv de declararea acesteia ca admisibilă și desemnarea ofertei câștigătoare potrivit criteriului de atribuire din fișa de date a achiziției; -obligarea autorității contractante la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de prezentul demers”, arată firma din județul Timiș.
O altă firmă, de această dată din județul Hunedoara a depus cerere de intervenție prin care a solicitat, printre altele, respingerea contestației formulate de către SC C&C Vip Security SRL, aceasta fiind nefondată.
”SC AXIS SECURITY SRL, cu sediul în Deva (…) depune Cerere de intervenție voluntară înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 40399/03.08.2021, prin care solicit respingerea contestației formulate de către SC C&C Vip Security SRL, aceasta fiind nefondată, menţinerea Raportului procedurii de atribuire nr. 270/1623 din data de 13.07.2021, a tuturor actelor prealabile și subsecvente emiterii acestuia; obligarea contestatoarei la plata cheltuielilor de judecată ocazionată cu soluţionarea prezentei contestații, constând în onorariu avocat conform dovezilor anexate”, arată firma din Deva. CNSC a respins solicitarea firmei din Timiș, însă, a admis cererea de intervenție a societății din județul Hunedoara.
” (…) respinge ca nefondată contestația formulată de C&C VIP SECURITY SRL în contradictoriu cu
COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE SA – DIRECȚIA REGIONALĂ DE DRUMURI ȘI PODURI TIMIȘOARA. În temeiul dispozițiilor art. 17 alin. (3) din Legea nr. 101/2016, coroborate cu dispozițiile art. 61 și urm. din Codul de procedură civilă, admite cererea de intervenție formulată de SC AXIS SECURITY SRL”, arată decizia CNSC.
Acordul cadru care face obiectul contestației are o
valoare de 10.265.862 de lei.
Monika BACIU