Contact

60 de comentarii la „Contact

 • 14 ianuarie 2012 la 05:36
  Permalink

  Oare de ce nu apar toate sectiunile pe site, ca la alte ziare ? Ma refer la sectiunile Actualitati, Dezvaluiri, Social, etc., care ar trebui afisate in asa fel incat sa poata fi accesate separat. Alta sugestie : nu credeti ca e mai bine ca toate link-urile sa apara in limba romana – multa lume nu stie engleza si nu cred ca e greu de schimbat din engleza in romana (ma refer la texte de genul :leave a reply, read more here, post comment, your e-mail will not be published, etc. Multumesc !

 • 16 ianuarie 2012 la 05:54
  Permalink

  Poate ar fi o idee ca ordonarea articolelor s? fie descresc?toare, în ordinea invers? a public?rii.

 • 26 ianuarie 2012 la 16:18
  Permalink

  Domnule Mitrache, Astept cu interes sa relatati despre sedinta ordinara a CL convocata pentru azi, 26 ianuarie 2012, unde NU s-a prezentat niciun consilier local. Unde a fost respectat interesul cetateanului?

 • 26 ianuarie 2012 la 16:19
  Permalink

  Rectific : consilier local PDL!!!

 • 27 ianuarie 2012 la 06:30
  Permalink

  Cea mai proasta prezentare de ziar,sau ziarul este unul din cele mai proaste.Luati exemplu de la alte ziare.

 • 2 februarie 2012 la 18:45
  Permalink

  C?tre Cronica V?ii Jiului
  În aten?ia redactorului ?ef

  În urma articolului MISA – desfrânare sub paravanul „eliber?rii con?tiin?ei” publicat de ziarul Cronica V?ii Jiului în data de 26 ianuarie 2012, semnat de Anamaria Nedelcoff, Biroul de pres? MISA solicit? acordarea dreptului la replic?, pentru corecta informare a cititorilor dumneavoastr?.

  DREPT LA REPLIC?

  Un nou articol calomniator de propagand? împotriva MISA dezv?luie doar lipsa de profesionalism ?i de etic? a autoarei sale ?i a jurnalului care l-a publicat

  Motto: Cum î?i po?i p?stra acea coloan? vertebral? pe care un ziarist ar trebui s? o aib?, în condi?iile în care în jurul t?u sunt numai oameni care se ocup? de ?antaje, r?ut??i, cenzur??
  – Anamaria Nedelcoff, iulie 2008, din articolul Despre compromis sau curajul de a avea coloan? vertebral?, publicat pe http://www.stilfeminin.ro

  Jurnalista Cronicii V?ii Jiului, Anamaria Nedelcoff, public? în 26 ianuarie 2012 la categoria Dezv?luiri un articol despre MISA (MISA – desfrânare sub paravanul „eliber?rii con?tiin?ei”). Publicat la rubrica Dezv?luiri de?i nu aduce nimic nou, articolul se înscrie în seria sutelor de articole calomniatoare ?i denigratoare despre ?coala noastr? de yoga care au ap?rut în presa româneasc?, atât prin con?inut, cât ?i prin faptul c? ignor? complet regulile deontologice ale jurnalismului. Reg?sim aceea?i abordare lipsit? de profesionalism care, din p?cate, a ajuns un s? fie un obicei prost pentru mass-media româneasc?, atunci când e vorba despre ?coala de yoga MISA sau Gregorian Bivolaru.

  Înainte de a da efectiv replica acestui articol, am dori s? o întreb?m pe ziarista Anamaria Nedelcoff dac? pân? în prezent a g?sit vreun r?spuns la întrebarea pe care o formula în finalul unui articol pe care l-a publicat în 2008: „Dar noi, noi ceilal?i (n.n.-ziari?ti), care vrem s? fim corec?i, care nu vrem s? ?tim no?iunea termenului de compromis pentru a favoriza pe unii, ce putem face?”

  Un lucru esen?ial pe care a?i putea s?-l face?i dac? vre?i s? fi?i corect? ar fi s? începe?i prin a fi corect?! Dori?i s? scrie?i despre MISA? Lua?i leg?tura cu Biroul de pres? al MISA. Veni?i la cursurile ?i evenimentele pe care le organiz?m. Vorbi?i m?car cu câ?iva dintre miile de yoghini care urmez? cursurile MISA. Informa?i-v? despre procesele pe care MISA ?i Gregorian Bivolaru le-au câ?tigat, care ar fi trebuit s? d?râme deja din temelii minciunile ?i calomniile vehiculate despre aceast? ?coal? de yoga, dar despre care presa (de ce oare?) refuz? s? pomeneasc? ?i astfel publicul nu a aflat înc? despre aceste victorii ale adev?rului. ?tia?i c? de opt ani yoghinii realizez? mitinguri aproape s?pt?mânal pentru a protesta împotriva abuzurilor la care au fost supu?i de c?tre autorit??ile române din 2004 ?i pân? azi? V? provoc?m s? face?i o anchet? ?i s? afla?i cine sunt cu adev?rat cei care poart? o acerb? campanie împotriva ?colii de yoga MISA ?i care de cele mai multe ori se ascund sub masca la?? a a anonimatului!

  Documentarea pentru un articol care se dore?te o analiz? a unei mi?c?ri spirituale care în ultimii 22 de ani a înflorit în ciuda campaniilor furibunde de dezinformare, de def?imare ?i de calomniere ?i a abuzurilor realizate de autorit??ile române asupra yoginilor, care are ast?zi peste 40.000 de cursan?i ?i simpatizan?i în ?ar? ?i str?in?tate, nu se poate face doar citind forumuri pe internet unde persoane îndoielnice posteaz? zi ?i noapte minciuni ?i calomnii despre aceast? ?coal? de yoga.

  Chiar ?i în titlul articolului este evident? lipsa de documentare asupra subiectului, dat fiind c? face?i o asociere for?at? ?i tenden?ioas? între MISA ?i desfrânare, pentru a fi în ton cu articolul de scandal pe care l-a?i scris. O minim? documentare v-ar fi l?murit asupra faptului c? practica yoga recomand? respectarea unui cod moral ?i etic (care se pred? în anul I de curs), iar una dintre cele zece reguli ale acestuia este BRAHMACHARYA sau, pe române?te, continen?a sexual?. Aceasta înseamn? exact ÎNFRÂNARE. Ideea de înfrânare sau control perfect al energiei erotice ?i al func?iei sexuale, recomandat? practican?ilor yoga, este total opus? celei de desfrânare pe care o vehicula?i dvs.

  Mai aspira?i ?i acum, dup? trei ani de când a?i formulat aceast ideal, s? fi?i un ziarist cu coloan? vertebral?? Atunci face?i o anchet? corect? despre MISA, pentru c? ?ti?i cu siguran?? c? un articol de pres? care respect? deontologia jurnalismului trebuie s? includ? opiniile tuturor p?r?ilor implicate! ?ti?i c? putem num?ra pe degetele de la o singur? mân? jurnali?tii care au procedat corect atunci când au scris despre MISA, contactând Biroul de pres? ?i redând apoi f?r? a modifica r?spunsurile noastre?

  Dup? aceast? lung? introducere, revenim la con?inutul articolului scris de Anamaria Nedelcoff. Afl?m din introducerea articolului c? în Valea Jiului au func?ionat filiale ale MISA ?i, în timp ce unii sus?in c? acolo ?i-au descoperit calea în via?? ?i au fost ajuta?i s? evolueze spiritual, al?ii nu sunt la fel de încânta?i. Codul deontologic al ziaristului spune c? vor fi date publicit??ii punctele de vedere ale tuturor p?rtilor implicate, în cazul unor p?reri divergente. Cu toate acestea, articolul din Cronica V?ii Jiului prezint? doar unele afirma?ii copiate de pe internet de pe forumurile anti MISA ?i despre care afirm? c? ar apar?ine unor persoane reale din zona V?ii Jiului, ca articolul s? aib? astfel leg?tur? cu ziarul în care este publicat. Dar articolul nu con?ine nici m?car o singur? opinie favorabil? ?i nu este citat? nici m?car o singur? persoan? care este cursant? MISA.

  Din experien??, avem serioase motive s? ne îndoim de veridicitatea unor post?ri de pe internet ?i de identitatea autorilor acelor post?ri de pe forumurile anti MISA. O anchet? jurnalistic? serioas? v? va edifica asupra faptului c? exist? numai câteva persoane care public? toate aceste post?ri ?i aproape toate sunt angajate de serviciile secrete! Totu?i, dac? jurnalista a optat s? se documenteze de pe internet (o grav? eroare de logic?, din start), ar fi putut în egal? m?sur? s? includ? m?car una dintre sutele de m?rturii ale practican?ilor yoga de pe site-ul yogaesoteric sau de pe blogul yoghinii MISA. O elementar? compara?ie aritmetic? ar trebui s? fie edificatoare: dac? exist? câ?iva nemul?umi?i ?i zeci de mii de oameni ferici?i, aduce?i-ne la cuno?tin?? ?i experien?a acestora din urm?. Mai mult decât atât, investiga?i cu curiozitate motivul pentru care exist? atât de mul?i cursan?i yoga care urmeaz? aceste cursuri ?i sunt foarte mul?umi?i de ele ?i de activitatea MISA. Ce anume îi face pe ace?ti oameni s? treac? atât de u?or peste ura, calomnia mizerabil?, batjocura, insultele total gratuite ?i nejustificate cu care îi împroa?c? mass-media ?i s? continue s? urmeze aceste cursuri?

  Numele site-ului oficial al MISA este scris în articolul dvs., nu pentru prima dat? în pres?, gre?it. Adresa corect? este http://www.yogaesoteric.net nu .ro. Lipsa de documentare se reflect? ?i în confuzia f?cut? de autoare (sau este vorba de gre?eal? voit? care se datoreaz? unor rele inten?ii) care afirm? tam-nesam despre MISA c? ar fi o organiza?ie de ilumina?i. Oricine deschide site-ul http://www.yogaesoteric.net poate observa cu u?urin?? c? exist? sute de articole care demasc? planurile francmasoneriei, sect? stanic? planetar? care conduce lumea din umbr? ?i la care se face referire ?i sub numele de „ilumina?i”. Confuzia grav? între starea de iluminare spiritual? accesibil? prin practica-yoga ?i acest titlu de „ilumina?i” pe care ?i-l autoarog? cu insolen?? membrii sectei satanice a francmasoneriei este folosit? aici ca un element de propagand? împotriva ?colii de yoga MISA.

  În schimb, autoarea afirm? c? cine a avut curajul s? scape de acolo (n.n. – de la cursul de yoga) ?i s? povesteasc? ororile la care a fost supus este f?cut cu ou ?i cu o?et pe http://www.yogaesoteric.net ?i c? la fel p??esc ?i ziari?tii. Orice cursant MISA este liber s? fac? exact ceea ce dore?te ?i poate oricând s? renun?e la a mai frecventa cursurile de yoga. Este adev?rat c? pe http://www.yogaesoteric.net exist? o serie de articole în care se r?spunde unor calomnii repetate aduse ?colii de yoga de o mân? de persoane care au p?r?sit cursurile de yoga, dar noi avem convingerea c? dac? ve?i studia acele articole ?i ve?i analiza f?r? p?rtinire situa?iile prezentate, v? ve?i convinge c? acestea sunt ni?te replici necesare ?i pertinente aduse unor denigratori mincino?i ?i insolen?i. Cât despre ziari?ti, nu putem decât s? zâmbim… este vorba oare de replicile la articolele calomniatoare din presa care scrie doar minciuni despre MISA ?i ne refuz? dreptul la replic?? ?i oare acum v? ve?i plânge c? v-a venit ?i dumneavoastr? s? fi?i „f?cut? ?i ou ?i cu o?et” sau ve?i recunoa?te c? a?i eludat complet (e prea pu?in spus c? a?i înc?lcat) deontologia profesiei de jurnalist?

  Înc? o dovad? c? ziarista Croncii V?ii Jiului ?i-a piedut vremea pe forumuri anti MISA este expresia jignitoare misani, folosit? doar de cei care calomniaz? ?i arunc? cu noroi în MISA pe aceste forumuri. Sunt prezentate apoi o serie de relat?ri ale a?a-ziselor victime ale MISA luate, mai mult ca sigur, de pe aceste forumuri anti MISA. De ce niciun ziarist nu se înghesuie s? publice m?car câteva din miile de relat?ri autentice ale practican?ilor yoga, care povestesc cum s-au vindecat prin yoga de afec?iuni grave ?i chiar incurabile, despre progresele ?i transform?rile care au ap?rut în via?a lor prin practica sistematic? a informa?ilor valoroase aflate la cursurile MISA sau despre tr?irile excep?ionale care unele persoane au ajuns s? le aib? prin yoga?

  O întreb?m pe Anamaria Nedelcoff cum s-ar sim?i dac? cineva ar scrie un articol despre ea, f?r? ca autorul acelui articol s? fi încercat m?car s? ia leg?tura cu ea, f?r? s? o cunoasc? absolut deloc, doar bazându-se pe faptul c? pe unele site-uri pe internet este acuzat? c? a pornit campanii calomniatoare la adesa primarul ora?ului Uricani, D?nu? Odagiu Buh?escu, doar pentru c? între acesta so?ul ei era un conflict? ?i dac? acest articol ar cuprinde alandala pretinse m?rturii, aduse la repezeal? din condei ca s? sune mai scandalos ?i mai jignitor ?i toate acestea de c?tre cineva care nici m?car nu o cunoa?te?

  Invoc?m Articolul 10 al Codului Deontologic al Ziaristului ?i v? solicit?m s? publica?i acest drept la replic? în urm?toarea apari?ie a ziarului dumneavoastr?, pentru a repara prejudiciul de imagine adus ?colii de YOGA MISA.

  Biroul de Pres? MISA
  2 februarie 2012

 • 13 februarie 2012 la 21:08
  Permalink

  sunt surprins sa vad cum cei din MISA cer drept la replica… tocmai ei!!! jenant … uite cine vorbeste!!! pai cand au dat ei un dept la replica… sau macar au postat un comentariu de-al unuia dintre cei improscati cu noroi pe site-ul http://www.yogaesoteric.net … si chiar au cerut cei loviti, calomniati, batjocorit de MISA sa poata sa-si spuna punctul de vedere. VAX! nu i-a bagat nimeni in seama. S-au dus oamenii pe forumul http://www.exmisa.ro unde este plin de marturiile lor. s-au dus acolo pentru ca nu aveau unde. Cineva trebuia sa ii asculte si pe ei.
  Doamne! ce departe sunt acesti nenorociti de sectanti de Dumnezeu, de YOGA. Yoga este o cale catre Pacea Sufletului. Ce fac ei este o cale catre IAD. O exagerare a orgoliilor, o patologie periculoasa care te face din om, neom.

  S-au grabit sa ii ceara Anei-Maria Nedelcoff sa isi indrepte greseala. Pai din fericire fata asta nu a gresit cu ce a scris despre ei. dar nu le convine sa se spuna ceva despre ei sau despre Bivol-aru. Ca ei sunt supra-oameni, salvatorii planetei, bla,bla.
  C…t! sunt niste manipulatori evazionisti. am mai spus asta.

  sunt foarte multi dintre cei plecati din misa care au multe de povestit despre toata aceasta mizerie, asa-zis spirituala.

  In rest, sa ne ajute Domnul tuturor sa fim cum este bine sa fim!

 • 21 februarie 2012 la 12:55
  Permalink

  Oare de ce nu se pot face comentarii la toate articolele, e asa greu de actualizat softul ? 🙂 Poate reusiti, totusi !

 • 22 februarie 2012 la 12:21
  Permalink

  ma intreb cu ce tupeu domnul Radu Sorin candideaza la functia de rector cand dansul este in cercetare CEDO pemtru o rezolutie falsa data din timpul mandatului de inspectoe pentru a o favoriza pe sudorita ajunsa peste noapte doctor inginer Mitran CEcilie Livia …………….. sau numarul mare de falsuri facute da ctre proecurori si judecatori in cazul dosarului il indreptatesc sa faca acest lucru . Nu uitati caci dosrul nu este finalizat si este in atentia CEDO din 2009 ! Asa caci inscrierea in cursa pentru rector a domnului Radu Sorin incalca regulamentul Cartei Universitatii Petrosani !

 • 24 februarie 2012 la 06:16
  Permalink

  DOMNULUI BUJORESCU
  ‘nea Buji,cu o intarziere cauzata de absenta mea din Petrosani(m-am bucurat de cateva zile de concediu ),va salut si va scriu aceste randuri pentru a va spune ca mi-a placut foarte mult articolul dvs din 20 februarie De la ”Romanii au talent” laa ”Vedea-te-as pe copac”…,mi-a placut abordarea pamfletara,ironia fina imbinata cu problematica serioasa a vietii si mortii.Si eu am scris cu ceva vreme in urma un articol ,care a si fost publicat pe forumul pompierilor,tot pe tema asta,insa fara ironie,ci cu o usoara revolta fata de cei care-si dau cu parerea despre munca pompierilor,din spatele prompterelor sau microfoanelor,neavand habar de greutatile cu care ne confruntam zi si noapte…Il gasiti aici http://firehouse.ro/articole/31-general/246-plecare-dintre-noi-in-direct .Va felicit pentru articol,sper sa va placa si al meu,va salut cu respect .Pepe Cibian,amicul dvs din Simeria .Deci HAI MARMOSIM !!!! :)))

 • 2 martie 2012 la 14:59
  Permalink

  Psihotim Timisoara va recomanda: – Examinare psihologica
  la angajare / periodica pentru toate profesiile,
  Examinare psihologica pentru concurs post cadru didactic, asistente medicale, admitere facultate,Evaluare, recrutare si selectie
  profesionala Analiza psihologica a muncii si prevenirea
  accidentelor de munca, Examinare obtinere permis conducere auto,Examinare siguranta circulatiei.

  Examinare obtinere/prelungire permis port-arma letala/neletala
  (autorizare, angajare) in Timisoara. www.
  psihotim.ro

 • 5 martie 2012 la 18:51
  Permalink

  PE CAND AVETI IN VEDERE SA NE DATI POSIBILITATEA CA SA PUTEM COMENTA FIECARE ARTICOL ? PUTIN RESPECT PENTRU MARIA SA CETITORUL…

 • 13 martie 2012 la 11:02
  Permalink

  Dragi Ortaci din Valea Jiului, In afara de Miron Cozma,to?i Lideri de sindicat au tr?dat interesele minerilor din România,singura ?ansa pt. un trai mai bun este sa ne unim to?i romani indiferent de clasa socio-profesionala si sa cerem ferm NATIONALIZAREA DOMENILOR STRATEGICE MINE,PETROL,ENERGIE….etc.Toti politicieni care au fost la putere din 1990 si pana in prezent, au avut ca tinta instrainarea acestor domeni pe comisioane de milioane de euro si asigurarea unui trai sigur a acestora din sudoarea amaratului de popor. A venit momentul fra?ilor, sa nu mai st?m impasibili la jaful pe care l-au produs ace?ti tratatori de tara si sa spunem: STOP PRIVATIZARI DOMENILOR STRATEGICE, STOP JAFULUI! Pentru realizarea acestui deziderat,ALIANTA ROMANILOR DE PRETUTINDENI ORANIZATIE APOLITICA, invita la începutul luni Mai to?i mineri din Bazinul carbonifer al Vai Jiului si al Olteniei la un miting de protest, ce se va desf??ura la Târgu Jiu care va avea ca scop NATIONALIZAREA DOMENILOR STRATEGICE ALE ROMANIEI si tragerea la r?spundere penala a celor vinova?i de situa?ia dezastruoasa in care ne aflam cu to?ii

 • 16 martie 2012 la 17:14
  Permalink

  DECE NU DATI TOATE COMENTARIILE CITITORILOR ?

 • 2 aprilie 2012 la 17:13
  Permalink

  „Dimitrie Leonida” nu mai e grup scolar de ceva timp… 🙂

 • 31 mai 2012 la 21:44
  Permalink

  Buna !As dori sa stiu si eu programul si o adresa din petrosani a ziarului dumneavostra!?
  o seara placuta

 • 3 iulie 2012 la 23:14
  Permalink

  In sfarsit nasa lui Ilie Paducel in arest. Fiica lui Paducel , Mariana Paducel care si ea a ajutato pe nasa Doina Dobre cu aur, poate sa stea linistita pe scaunul de director adjunct la Spitalul din Petrosani?

 • 10 iulie 2012 la 00:25
  Permalink

  Am inteles ca a fost luat si Arcana odata cu contrabandisti.Este adevarat?

 • 14 septembrie 2012 la 00:21
  Permalink

  Buna’dimineata,>:D<sa nu va suparati pe mine,d'ar puteati scrie cu litere mici ……scuze ca va atrag atentia.;d,Sanatate,o zi faina!Ms pt;intelegere.

 • 14 septembrie 2012 la 00:23
  Permalink

  Scuze ma enerveaza tare rau,tastatura nu bate ce vreau eu:(((am vrut sa scriu…D’tra…va ms

 • 22 septembrie 2012 la 10:01
  Permalink

  Sanatate Va rog frumos din suflet, Domnul Burlec Nicusor seful de obiectiv de la E.M.Uricani a taiat un cablu ca sa nul mai fure angazati de la mina si a mintit practic ca ia dat voie conducerea la-m intrebat si pe Domnul Popesc Ion daca acest lucru este legal si a spus ca are voie, dupa ce la taiat la pus la mine in post, tot ei lau loat si dau vina pe mine imi baga tot felul de obiecte in dulap am si lacatul fortat vor sa nu mai fiu acolo au de adus rude prieteni si vor sa ma faca sa plec bagandumi fapte pe care nici cu gandu varog sa ma credeti ca nas idrazni, ei au spus ca au voie si domnul popesc a spus sal ajut sal duc in post cu el oare chiar au aut voie sau este on inscenare. Va Multumec. si imi cer scuze pentru deranj o zi buna va doresc Va rog frumos

 • 28 septembrie 2012 la 18:46
  Permalink

  ca si la sc axis corporate security srl la norma intreaga de 12 ore in loc de 8 cum scrie in contract primim 4 bonuri la 19 suturi de 12 ore si 600 pai cineva la un sfert de norma lua lejer 5 bonuri de 10 lei plus vrio 200 lei pai la norma intrega mai mult pierzi timpul s cu contract de munca cica la cineva de la guvern ca nu te mai poate fura patronatul da de unde mai rau asa daca vrei pleci asa isi mai bate si joc de tne. Sclavie si hotie in secolul 21 12 parca lucram la negru.

 • 13 octombrie 2012 la 12:51
  Permalink

  Astai unu care a plecat dei cunoaste, de unde o aflat

 • 4 noiembrie 2012 la 14:08
  Permalink

  domnule mitrache n ar fi lipsit de interes un articol cu situatia de la petrila cum doi ingineri sefi cercetati penal pentru accident mortal sint in continuare pe functii iau decizii care ne sperie si fac presiuni prin intermediul brigadierului cenuse sa avem grije ce declaram la procuror ca ne aranjaza ei

 • 25 decembrie 2012 la 10:52
  Permalink

  Asta e traditia!
  Sarbatorile cand vin
  Sa va fie cosul plin,
  Sa aveti pe saturate
  Casa plina de bucate, sanatate…
  Punga la toti sa geama de bani
  Mult noroc si „La Multi Ani”
  Petru Bolog – Cimpa

 • 11 ianuarie 2013 la 13:28
  Permalink

  de ce nu apare ziarul in format pdf? nu e actualizat de la sfarsitul lui decembrie 2012.

 • 11 ianuarie 2013 la 17:19
  Permalink

  Nu a aparut ziarul in format PDF deoarece, dupa cum am anuntat, numai din data de 14 ianuarie iesim pe PRINT. Pana atunci am actualizat doar on line.

 • 12 ianuarie 2013 la 18:56
  Permalink

  La numai 55 de ani, un român se zbate la limita dintre via?? ?i moarte. El ?i-a pierdut total capacitatea de munc? din cauza numeroaselor afec?iuni grave de care sufer?. Drept urmare, banii pentru tratamente sunt din ce în ce mai pu?ini, iar omul este condamnat la moarte. Cite?te în continuare povestea cutremur?toare a lui Mihai Feraru, a?a cum ne-a relatat-o chiar el într-un mail trimis pe adresa redac?iei. „Ma numesc Mihai Feraru de 55 ani, sunt foarte bolnav din 1994, primul infarct l-am suferit in 1994 eram la serviciu, al doilea infarct l-am suferit in1998, dupa primul infarct am suferit primul accident vascular din trunchiul cerebral, dupa care am ramas cu o paralizie pe partea dreapta asta s-a intamplat in 1995, al doilea accident vascular cerebral l-am suferit in anul 2000, in 2004 am fost diagnosticat cu DIABET ZAHARAT, De atunci si in prezent fac injectii cu insulina de patru ori pe zi, acuma de 2 ani am fost descoperit cu POLIARTRITA REUMATOIDA, am ajuns sa pot merge cam 30-40 m dupa care trebue sa fac o pauza, eu nu pot efectua nici un fel de activitate, capacitatea de munca este pierduta in totalitate, numai bunul Dumnezeu stie ce fel de viata chinuita duc eu zi de zi, mai ales ca duc lipsa de mancare si medicamente, de aceea fac apel pe aceasta cale catre toti oamenii credinciosi care-l iubeste pe Dumnezeu, sa ma ajute si pe mine din putinul lor, iar Dumnezeu si Maica domnului sa le rasplateasca darul inzecit, si cu multa sanatate. Pentru asta eu am un cont deschis la banca; RAIFFAISEN BANK IN ROMANIA ARE NR RO93RZBR0000060001059026 IN LEI .si-n euro nr RO72rzbr0000060004438690.pe nume mihai feraru cod zwift: RZBRROBU”.. eu am ca martor pe DUMNEZEU, ptr ca numai el stie si vede totul, si tot Dumnezeu ne va judeca pe fiecare ptr faptele noastre, Iertati-ma. Adresa mea postala este: Mihai Feraru oficiul postal nr 1 vaslui, casuta postala 95, localitatea vaslui jud vaslui Romania, tel 0040761887298. Doamne ajuta,,, A-R,, daca vreti sami dati un raspuns o puteti face pe aceasta adresa de meil, multumesc.

 • 14 ianuarie 2013 la 22:24
  Permalink

  Jos Coruptia din politie si justitie ,Jos cu interlopii cu legitimatie de la stat ca ,ne-am saturat cat ne-au furat si nimeni nu-i aresteaza si nu le confisca averile .Cat timp se face trafic de influenta intre judecatori de la instante de fond la cele de apel i de recurs si Romania pierde procese la CEDO ,si magistratii nu sunt arestati pentru ca din vina lor au facut de rusine Romania ,nu se vor respecta drepturile omului .

 • 1 februarie 2013 la 10:28
  Permalink

  Buna dimineata am o intrebare de ce unele comentarii sant scoase de catre moderatorul paginii? Mai ales ca nu contin cuvinte triviale??? va multumesc

 • 10 aprilie 2013 la 15:01
  Permalink

  Liceu “la mana” interlopilor
  (urmare la articolul “Cel mai “stricat“ liceu din Romania”)
  Imi cer scuze vulcanenilor,… din Valea Jiului (!!), pentru ca am calificat, in precedentul articol, drept “cel mai “stricat“ liceu din Romania”, liceul din Vulcan. Nu, nu este cel mai …nenorocit liceu, exista altele si mai si !, in Romania …”europeana !!”. Am vazut acum vreo luna, la stiri, pe cateva televiziuni, cum niste elevi bateau …artistic !!, adica in stilul K1, cum au vazut ei la televizor, un alt elev, undeva intr-o sala de clasa a unui liceu din Tulcea, mi se pare…..Loveau cu talpa piciorului, indoind genunchiul din abdomen, loveau cu picorul aruncat din lateral, cu directe, croshe-uri si upper-cut-uri de pumn si altele, de unde ca mai mult s-au prins de ei bataile de la tv de dupa 12 noaptea, decat ceea ce invata ziua la scoala.. Erau vreo trei pe unul, care era imbracat destul de gros, cu ceva suba pe el, asa incat nu stiu daca a suferit el prea mul, chit ca a mai intrat si al patrulea bataus pe usa si i-a mai aplicat si acesta cateve picioare si pumni. Un alt elev filma, pentru ca numai asa a putut apare filmul pe Internet.
  Interesanta mi s-a parut explicatia directorului scolii, plin sau adjunct (nu am retinut exact), o doamna intelectuala si serioasa, care stand la un birou foarte concentrata asupra chestiunii, cu ochii citind cine stie ce legi importante, ne spunea ca de fapt elevul batut a fost de vina, pentru ca anterior batuse si el un alt elev. “Ochi pentru ochi si dinte pentru dinte !”, ca doar justitia in Romania asteapta mai intai sa vada cine e seful, Ponta sau Basescu si, abia dupa aia, va vedea si ea, justitia, ce se mai intampla cu batausii si criminalii. Deci directorii de scoala asista la spectacole de K1 si le comenteza ca la Campionatul Africii, ca alte parghii legale de interventie nu au, sau s-a incetatenit sa tolereze totul.. Legea ii apara exclusiv pe “elevi”, cu telefon de urgenta si multe altele, ca numai sa raspunda un profesor la o injuratura cu un cuvant mai …frustrant (!!), ca imediat elevul isi suna parintii, se duce ata in cabinetul directorului, face reclamatii, etc…. Ba mai mult, cine a vazut reportajul respectiv, poate isi aminteste si de acel respectabil inspector scolar judetean, la costum , cravata si chelie pana la ceafa groasa, care ameninta cu descoperirea si pedepsirea celui care a filmat scena cu bataia, un “nemernic” indraznet (!!), ce pateaza onoarea scolii si a intregului invatamant romanesc !!!.. Gunoiul trebuie tinut sub pres, bine ascuns !!!, nu aratat lumii, sa se afle ce jalnici suntem Alti director sunt mult mai bine organizati ! De exemplu, stie cineva ca in Galati, in oras !! , nu ….sau nu numai undeva (!!), la margine de judet, sunt clase de liceu (??!!), unde se fac orele cu jandarmul in clasa, ca sa….(tineti-va bine de scaun !! ), ca sa impiedice elevii sa urineze pa pereti, in fata profesoarelor !! …Dar a aflat cineva de aiurea de asa ceva ??… Nuuuu !!! Deci secretul a fost bine ascuns si directorii liceului, sau..liceelor cu pricina, si-au facut constiincios datoria..!! Cinste lor si salariu de merit pentru fiecare !!
  Dar sa revenim la angelical liceu din Vulcan .. Inventie vulcaneana absoluta este scuipatul pe clantele si pe comutatoarele electrice de pe holuri si din salile de clasa , ca apoi sa se rada in hohote de profesoara cu saliva pe degete.. Toata sceneta este considerata, de scarbosenii numiti “elevi”, foarte… sexi (!!). Daca ajunge saliva la circuitul electric si se electrocuteaza prin limba respectivul “artist”, bineintales ca tot scoala e de vina ca nu i-a facut educatie…..Ca, in timpul orelor, “elevii” care au luat o nota mai proasta, trag de catalog sa nu li se treaca nota, ca arunca cu creta, lemne si alte alea in profersoara, ce incearca mai apoi sa scrie oareceva pe tabla, astea sunt proteste “normale “, cu care este de accord toata lumea in liceu, de la vladica pana la opinca.. Asa iti trebuie, profesoara nebuna !!, daca stresezi elevii cu note proaste !!!.. E bine ca te alegi cu injuraturi sau cu capul spart, ca sa te inveti minte altadata !! Sau, daca spui dirigintei sau conducerii, esti admonestata pe drept (!!??), ca nu ai metoda pedagogica si deci nu ai ce cauta in invatamant.. Iar, pe la spate, rade toata lumea de tine..Diriginta este, in majoritatea cazurilor, titulara, nu amarata ca tine, o biata suplinitoare !!, Are vechime in invatamant, deci stie ea mai bine decat oricine cum merge treaba! .. Discuta ea, in particular, cu zurbagioaica din clasa ei, care eleva ti-a spart capul, probabil fiind o retardata, dar de care liceul are neaparata nevoie, pentru ca, fara ea, nu ar iesi numarul si s-ar desfiinta clasa.. Zambesc impreuna …pe sub mustata (!!), de capul tau spart, si convin sa te urmareasca si sa te “indrepte”, ca sa nu mai dai note mici, pentru ca, Doamne fereste !!, sa nu ramana retardata corigenta sau repetenta.. Ca altfel, zice eleva , vine ea cu tot clanul ei de colorati pe capul licului si fac ei un taraboi de nu a vazut Parisul !! Oricum, mai este putin pana in 2050, cand vor deveni majoritari si vor reprezenta “vox populi”. De fapt, reprezinta de pe acum.. .. Diriginta indrazneste sa-i aminteasca totusi de banii de liceu pe care matahala ii primeste, care bani, in unele cazuri, ca si cel de acum (!), cu ajutor de ..fata nevoiasa si sarmana (!!??), cu totul, se pot ridica pana la suma de doua sute de lei lunar.. Ceea ce, ,in saracia lucie din Vulcan, inseamna ceva !! Asa incat, una mai da, alta mai lasa si se convine intre cela doua “doamne” ca, daca profesoara cu capul spart, adica nenorocita de suplinitoare !!, se cuminteste, adica nu mai da note mici, sa fie lasata in pace.. Si astfel te inveti minte, ca profesoara, sa inchizi ochii la prostia retardatilor si sa le dai note de trecere.. Ca tot se fura banul statului, asa incat nu mai conteaza !!..Noi sa fim sanatosi!….. Daca ai fi o amarata de suplinitoare pe o disciplina tehnica, aminteste-ti ca tehnicul este . “tehnic” doar de forma !! Nu mai ai ce comenta, caci toti arata spre inginerii femei, care au devenit profesoare de nevoie, doar pentru ca le-au dat afara din industrie, care industrie a disparut si ea.. Asa se spune cel putin, mai ales de profesorii…profesori ! (matematica, filologie, istorie). Cica s-a “feminizat” invatamantul, din cauza inginerelor si s-a deteriorat in ultimul hal !! Cum sa desfaca ele motore, sa schimbe uleiul la strunguri, sa dea la pila !! Cica sunt bune doar sa scrie cu creta formule “ingineresti”, pe tabla…. Dar daca totusi ar vrea vreo colega inginera sa arate elevilor cum sa da la pila, sa schimbe motoare la raboteze si altele ? Are unde ? O ia cineva in serios ? Nu mai avem industrie, deci nu mai este nevoie nici de ateliere scoala !!
  Dar tu esti profesoara….profesoara! si nu profesoara-inginera !! Dar tot nu poti sa comentezi ceva(??), chit ca poate ai un hobby pentru tehnica si mai discuti ca sa mai afli una-alta de la un inginer sau, de ce nu?!, de la o inginera..N-are rost ! Bine ca ai scapat si asa si te gandesti ca incidentul sa nu-ti “zboare”continuitatea pe post, data de director (!!), ca examen de titularizare dai de pomana, nemaiexistand posturi de titulari libere. Bacalaureat tehnic nu mai da nimeni, caci toti absolventii isi aleg biologie sau chimie, in cel mai rau caz fizica, ca disciplina…tehnica (??!!) …optionala. Optionala (!!) la un “Colegiu Tehnic” ( ca asa scrie la intrare : Colegiul Tehnic “Mihai Viteazu”, desi nimeni nu mai stie de ce “tehnic” ?), este deci optionala oricare, numai tehnica nu !!. Se invata istorie, geografie, limbi straine, chiar si ceva matematica, desi, si la a doua simulare (la prima, aproape la fel!!), nu s-a obtinut decat 2 si ceva, cea mai mare nota.. Daca ai trei sau patru nebuni in clasa, care urla, arunca cu scaune unii in altii, sau… dupa professor (!), ce matematica sa mai faci cu ceilalti ??!!. Toata clasa este stricata, la propiu !…. Chiar daca la ora de matematica reusesti sa-i tii linistiti cu media 4 pe primul semestru, ei vin “capsati” de la alte ore si numai la ecuatii si derivate nu le sta gandul…D-apoi cineva, care preda disciplina tehnica….neimportanta (!!), cu media incheiata la sfarsitul celui de al doilea semestru ? Ce autoritate sa mai aiba ?! Un an intreg isi fac de cap, iar, cu doua- trei saptamani inainte de final, se fac mielusei blanzi si cersesc si ei, cinci-ul ala acolo !! De ce sa nu li-l dai, ca doar oameni suntem…Drepti sa fim, undeva mai au si elevii dreptate.. Programa de predare pe discipline tehnice, pusa ape Internet de Minister, e plina de transmisii mecanice, prin roti dintate sau curele, de asamblari filetate sau nituite, de motoare electrice, de prelucrari prin aschiere, de comenzi numerice pentru masini unelte si de altele, iar atelierele electromecanice ale scolii zac goale, doar cu cateva menghine, pile si ceva aparate de sudura. Li se prada elevilor partile component ale sublerului pana li se acreste, si inca de pe o poza, pe care maistrul (doamna…) instructor a luat-o din carti, fara ca sa se masoare cu sublerul o singura data !!!. Iar profesorii…ingineri, devin papagali, care, pe langa ceva discurs, mai si scriu pe table. Si cam atata tot.. Practica o uita, ..daca au stiut-o vreodata (!!).., . Fara demonstratii practice, nimic nu se leaga !! E drept ca s-au adus, pe vremea fostei condiuceri, ceva aparatura pe fonduri europene, care aparatura, dupa ce s-a tinut la naftalina vreo 5 ani, pana s-a uzat fizic si moral, s-a impartit pe la diverse laboratoare. Motivul a fost ca nu se terminase inca atelierul scoala de confectii (etaj) si auto (parter). Din nefericire (sau din fericire pentru unii ce au profitat si …nefericire pentru aceiasi amarati bani ai statului !! ), constructia atelierului a durat cam 5 ani, asa cum spuneam, terminandu-se acum doi sa trei ani. A durat cam cat constructia unei piramide incase, numai ca la Vulcani o zi se lucra si o saptamana era puza pentru refacerea fortelor. Dar banii statului curgeau, curgeau.. Si dupa ce au terminat-o cu chiu cu vai….a inceput sa se darame !!.. A se vedea streasina din exterior.. Sindrila a rezistat mai mult, cam pana la prima zapada, cand a cazut cu tot cu troianul alb si i-a facut zop masina unei profesoare, pe care aceasta facuse imprudenta sa o parcheze aproape de zidul exterior.. Dar sa nu fim rai si sa recunoastem ca atelierul de confectii e dotat cu masini de cusut electrice, pe care elevele invata totusi ceva..Cam vechi, e drept(!) si nici una cu calculator, ca sa semene cu cele din industria.textila, ce mai exista ici colo prin Petrosani si aiurea..Atelierul auto e si el o realizare..Un beneficiar, chiar si cu o intarziere de 5 ani, a fondurilor europene, a fost si atelierul de electronica, unde, cam pana in clasa a X-a, se acopera pregatirea primara a elevilor: lipituri pe placi cuprate, masuratori electronice si altele. Maistrul Draghici isi face datoria..Din clasa a XI-a insa filmul se rupe, pentru ca materiile sunt de automatizari si calculatoare, cu comenzi numerice de masini unelte, discipline pe care incearca sa le predea colegele mele inginere…. A venit si ceva aparatura de automatizari, cam la nivelul anilor 1989, dar ar fi fost buna si asa, pentru uz didactic.. Conducerea de atunci nu auzise insa de uzura morala a software-lui , asa incat, dupa zeci de ani de zacut la naftalina, trebuia activat numarul serial, care nou numar trebuia aflat prin telefon din America.. Era prea scump insa pentru liceu, un telefon tocmai in America (!!), asa incat a ramas totul balta. Intre timp, s-a furat totul: termometre, treductori, CD-uri de instalare, memorii RAM, desi erau asa de vechi, incat nici la fiert supa in bucatarie nu erau bune.. Dar daca tot se pot fura usor, de ce sa nu le furam !!.. S-au dat si diverse Laptop-uri pe la anumiti profesori, dar li s-a pierdut urma.. Ca la noi !.. Important este ca toata lumea-i multumita, majoritatea absolventilor, cu exceptia textilistelor, ies analfabeti tehnic, iau, dar mai ales!!, nu iau bacalaureatul, urmand o cariera de success prin Italia, Spania sau Germania, la spalat babe si batrani handicapati.. Unii mai prind si cate un carnet de conducere pentru tir si s-au scos..Au luat praful de pe toba ! De tehnica nu se mai intereseaza nimeni…
  Dar sa nu credeti ca nu s-a gasit nimeni in liceu sa nu ia atitudine, sa nu indrepte lucrurile, ca doar nu e liceul sat fara caini !! S- a asezat pe treaba un un anumit professor de matematica si a lasat cateva zeci de repetenti.. Isi cam pierduse respectul elevilor, cu care se obisnuise…Poate ca era o cale si asta de a salva liceul si chiar incepusem sa il aprob… Numai ca, la drept vorbind, a lasat mai multe repetente, daca nu ..doar repetente. !! Sa se invete minte! Sa avem exemple de severitate !! Verboncu, Burulea si altele, “fotomodele”, care nu pricepeau ca lumea cum devine cazul cu matematica, au fost “trantite” corigente si apoi repetente ..Erau foarte vinovate ca nu stiau ecuatii de gradul 2, cos-inusi si sin-usi, dar nici nu se interesau de foot-ball, nici nu erau microbiste ale echipei “Electroputere Craiova” !! Si doar, in timpul orelor de matematica, ca sa nu se surmeneze elevii, desigur (!!), se mai divaga si la foot-ball, cam…trei patrimi din timp (!!). Ghinionul lor !! Poate calculau numerele la Prono-Sport si se umpleau de bani !.. Asa au pierdut un an din viata.. Dar bine ca au scapat si asa !.. Sau nu au scapat (??). Verboncu a fost oprita pe strada de several professor si prevenita sa nu mai povesteasca vrute si nevrute.. Ca mana profesorului este lunga-luuunga !! Daca spune el ca o are lunga, sa-l credem pe cuvant !!
  In schimb, elevii Oancaul, Adamul, Porumbescul si Badaraul s-au dovedit “matematicieni” in plina evolutie, asa incat au trecut clasa si o trec in continuare. Cu cinci, dar cinci este o nota mare la un profesor cu adevarat sever !! Sunt si buni microbisti, fun-i de-ai “Electroputere” , sau cel putin asa afirma cu convingere.. “Fa-te frate cu dracul pana treci puntea !!” In rest, pot purta conversatii rezonabile pe diverse teme, mai putin pe materii scolare si, la matematica, sunt cuminti ca sfintii. La alte ore, nmai putin.. Oancaul a declarant public in mod repetat ca se p….sa pe toti profesorii, arunca cu scaune prin clasa, scuipa pe clante si comutatoare, dar nu vede nimic la tabla, pentru ca nu isi permite sa-si cumpere ochelarii.. In schimb, isi perminte sa injure profesorii, sa urle pe culoar diverse porecle si altele. Pe langa “specializarile” amicului sau bun Oancaul, Adamul s-a mai perfectionat in impuscarea cu gura, in timpul orelor, printr-un tub de pix, a unor mici “gloante” de hartie, imbibate din belsug cu propia salva. “Gloante” se lipesc de table, de parul profesorilor, al colegilor sau de hainele acestora, producand greata unora, dar satisfactii deosebite calor patru.. Porumbescul are si el originalitatea lui, facand dese vizite la psihiatru, “acuzand” interesul deosebit manifestat pentru barbati..Toti patru insa fac tot ce pot ca sa se distreze pe seama perofesoarelor, d-na profesoara Popescu fiind aproape de infarct in timpul orelor cu clasa lor. Astfel, liceul este in plin proces de selectie stiintifica a borfasilor, care il vor popula, se spera !!, in totalitate, in urmatorii ani si mai departe.., conducerea stropindu-i cu parfum, dar frustrandu-i totusi putin, aruncandu-le uneori priviri pline de repros !! Ei raspund, la randul lor, cu ranjete dispretuitoare si .viata continua!!. De exmatriculari nu s-a mai auzit din mosi-stramosi..!! Elevii intelectuali trebuie eliminati sau, in cel mai fericit caz (!), indepartati din liceu, ca elemente periculoase !! Sa se ..autoelimine singuri !! Sau sa se convertesca la statut de borfas, ca altfel o incasaeza !! Ori, si mai spectaculos (!!), sa se sinucida, ca sa aiba maharii ce se discute, in afara de numerarea sticlelor de bere baute si de bataile din Dalas, un cartier vestit al Vulcanului… Pai nu tine statul si, prin impozitele pe care le platim, noi insine (!!), o armata de trantrori, care nu produc nimic, ca de invatat stiinta sau tehnologie, nu se mai..”jignesc (!!)” de mult cu asa ceva….Iar elevii intelectuali, saracii (!), daca au bani, iar nenorocirea este ca nu prea au (!!), “sa plece domnule la alt liceu, sa nu ne mai incurce !!.”. Daca mai gasesc unul ca lumea (?!!).. Parca am mai auzit eu undeva refrenul acesta ?? “ Sa plece doctorii din tara !!” zicea un presedinte.. Si au plecat.. Au plecat si aproape toti intelectualii ..din Romania !! Dar totusi, care este cauza ?? Ni se spune ca elevii sunt din ce in ce mai putini si ni se desfiinteaza clasele.. Raman suplinitorii, ca mine, fara ore.. Parca as crede, daca n-as sti ca nimanui nu-i pasa de soarta mea..Doar suntem in Romania !! Alta explicatie mai credibila este: “Da-i naibii de nebuni !! Nu-mi pun mintea cu ei !! La vara plec pe o plaja, undeva in Grecia si uit de tot !!”.
  Dar daca alta o fi cauza si toate acestea sunt subterfugii ? ..Sa incerci numai sa exmatriculezi cumva un borfas, sau sa lasi unul repetent, fara sa ai spatele asigurat in Vulcan, in lumea interlopa, ca poti sa afli cauza pe propia piele !! Daca mai si locuiesti in Vulcan, esti ca si moarta !! Ca profesor, diriginte sau director al liceului, dar locuind in Vulcan !!, nu ai nici o sansa sa faci ordine in liceu!! Interlopii, “puii” de interlopi,….. prietenii ”puilor” te rezolva intr-un fel sau altul.. De altfel, te si ameninta pe fata.. Cel mai comun, iti sparg rotile la masina, dar apoi continua cu datul focului la automobil sau la usa de la apartament, iar daca esti prea incapatanata, te asteapta cand mergi seara sa-ti cumperi paine..In Timisoare cel putin, se recunoaste ca procurorilor si judecatorilor le este frica de bastani. Au “curajul” sa recunoasca faptul ca le e frica !!. S-a ajuns in Romania post-revolutionara si “europeana” (!!), sa fie un act de curaj, a-ti recunoaste frica !! Deci..tot Banatul e fruntea !! Si mie mi-ar fi frica, daca as locui in Vulcan !! De aceea si semnez ..”anonym” !! Doar suntem vajnici urmasi ai lui Mihai Viteazu si ai lui Stefan cel Mare !!
  Dar sa zicem ca te-ar apuca o criza de curaj nebun, ca barbat, dar, de ce nu (??). si ca femeie si te-ai apuca sa faci pe justitiarul.. Impotriva pumnului si rangii, omul modern a inventat sprey-ul paralizant si pistolul cu bile.. Ca in Vestul Salbatic.. Ca in Dalas.. Nu in Dalasul din Vulcan, ci in cel din Texas.. Asi !! Eroare !! America este “mica” pe langa Vulcan.. !! Americanii sunt “cei zace negrii mititei” pe langa coloratii “nostri”.. !! .. Ai vostri, dar nu ai mei !! Sa zicem ca te-ai apara de un interlop si, in viteza, l-ai rani sau, Doane ajuta !!, l-ai termina integral. Pai sa vezi atunici ce ar sari procurorii si judecatorii pe tine, grabiti “sa resolve un mare caz de violenta “ !! Iar la tribunal nu ai nici o sansa..Clanul ineaca tribunalul in banii, “castigati” din greu, cu sudoarea fruntii (!!), prin Europa, prin cersit sau furtisaguri..Intri la puscarie sigur !! Iar acolo, mana clanului este, cu adevarat !!, lunga, asa incat sfarsesti cu gatul taiat sau iti da drumul careva la mate..
  Numai inspectoratul si ministerul vede viata in Vulcan in culoare roz bombon. “Curat”…Dolce Vita.!! Toata lumea rade, canta si danseaza !! … Sau se preface ca vede asa, sau…a primit ordin sa “vada” asa !!.. De unde ca coloana a 5-a si-a indeplinit misiunea.. Mission completed !! Dupa agricultura, minerit, transporturi feroviare, sanatate, justitie, au ajuns si la invatamant .. Sau poate ca si invatamentul a fost distrus de mult, si noi nu stim nimic !! Suntem pe post de papusi Mupppets… Putem sa ne dam legati, surzi, orbi si muti, dar mai ales, dezgustator de lasi (!!), pe mana strainilor.. Europeni, turci, rusi, …colorati !! …Sa ne dam pe mana cui ne-o lua !! .. Si daca nu ne ia nimeni ?? .. Daca strainii nu vor gasi nimic alceva decat cadavre ?? Vor trebui sa le ingroape si sa dezinfecteze bine locul !! Ca dupa bomba cu neutroni …
  Amurgul Zeilor

 • 22 noiembrie 2013 la 12:51
  Permalink

  Bun? ziua,
  Asocia?ia Doctor Clown din Petro?ani în colaborare cu Asocia?ia Grupul pentru Jurnalism, Cultur? ?i comunicare Constan?a organizeaz? expozi?ii de fotografii în holurile spitalelor ?i policlinicilor din jude?ul Hunedoara.
  Scopul acestui proiect îl constituie îmbun?t??irea st?rii de spirit a pacien?ilor cabinetelor medicale ?i modesta contribu?ie la cre?terea nivelului de cultur? a comunit??ii prin organizarea expozi?iei direc?ionate ?i spre alte activit??i culturale desf??urate în comunit??i.
  Cu respect,
  p.cj. Fülöp Béla

 • 26 februarie 2014 la 10:12
  Permalink

  Un nou magazin Takko, in Petrosani

  Takko inaugureaza pe 27 februarie un nou magazin, in Petrosani (strada Livezeni, langa Kaufland). Dupa lansarea pe piata, inca din anul 2007, retailerul german si-a propus sa deschida in Romania aproximativ 100 de magazine, in cel mai scurt timp, in functie de spatiile de vanzare gasite. Cu aproape 1.900 de magazine in toata Europa, Takko a deschis in Romania 59 de magazine.

  La inceput de primavara, noul magazin din Petrosani isi asteapta clientii cu cele mai noi trenduri, la preturi mici, o mare diversitate de articole pentru intreaga familie, oferte atractive si promotii extraordinare. Locuitorii vor avea de acum incolo posibilitatea de a se bucura de piese vestimentare de calitate, realizate in atelierele de creatie din Germania de catre designeri proprii, la preturi accesibile.

  In functie de stilul vestimentar, casual, clasic sau stylish-chic, oricine isi va putea gasi tinuta ideala in noul magazin din Petrosani. Colectiile constant actualizate raspund cerintelor mereu in schimbare ale clientilor si le sunt puse la dispozitie piese vestimentare pentru un look de zi cu zi, articole pentru aparitii stilate, lenjerie intima si accesorii.

  Takko este prezent in Romania in Bucuresti, Sighetu Marmatiei, Satu Mare, Oradea, Cluj, Reghin, Targu Mures, Odorheiu Secuiesc, Arad, Alba Iulia, Medias, Timisoara, Deva, Resita, Drobeta-Turnu Severin, Craiova, Sibiu, Ramnicu Valcea, Fagaras, Brasov, Ploiesti, Campina, Giurgiu, Slobozia, Buzau, Constanta, Galati, Tecuci, Bacau, Vaslui, Piatra Neamt, Roman, Iasi, Suceava, Botosani, Alexandria, Caransebes si Medgidia.
  Despre Takko

  Takko, cu sediul in Telgte, Westphalia, este unul dintre cei mai importanti retaileri de vestimentatie din Europa. Cu aproape 1900 de magazine in Germania si in toata Europa, compania opereaza ca un retailer de vestimentatie care furnizeaza imbracaminte de calitate pentru intreaga familie, la preturi accesibile. Dezvoltarea pe verticala ii permite companiei sa functioneze la un nivel inalt de eficienta si flexibilitate pe piata.

 • 17 martie 2014 la 18:28
  Permalink

  SPV organizeaza Marsul pentru Viata pe data de 22 Martie 2014 in toata tara ! Afla mai multe accesand site-ul !

 • 21 aprilie 2014 la 06:29
  Permalink

  Mafia Copilelor.
  Primarul Constantei Radu Mazare a avut 3 mandate, adica 12 ani.
  A ca?tigat voturile ?i cu promisiunea (afirmatie mincinoasa in public, vatamare corporar? în mas?, tentativ? de genocit, terrorism în mas?, interlop,deturnare de fonduri, management defectuos, neprezentare la locul de munc?, primaria nu este în Madagaspar ?i nici în Brazilia (programul primariei este L-V de la 10-16 în fiecare s?ptamn?, nu vacan?e in strainatate chiul de la primarie, pe banii no?tri) , pt foloase necuvenite, rezulta excrocherie), de a rezolva problema câiniilor vagabon?i.
  Ei bine, cum atunci când te angajezi ai 3luni de prob?, dup? expirarea acestora nimeni nu la obligat s? fie primar, a stat încontinuare, tb s?-?i dea, demisia.
  Nu a rezolvat problema câiniilor vagabon?i peste 5000 de câini.
  Câinii lui Radul Maz?re Primarul Constan?ei (Terrorist, Interlop), au mu?cat 1-2 oameni/zi (x365 zile == 365-730 musca?i/an==x12 ani==4380-8760 oameni musca?i). Ace?ti oameni, 4380-8760 au suferit 14zile post-trauma (14×100 lei/zi=1400lei/victima x4380-8760 victime==6.132.000-12.264.000 lei prejudiciu total + dobanda ?i penalita?i(neachitarea in 24 de ore la victimelor a despagubiri) ) 48% interese/an == un plus de 900%== 61.320.000-122.640.000 lei bani pt care Primaria Constan?a, Primarul Constan?a si Poli?ia Constan?a trebuie s?-i achite in 24 de ore ?i responsabili cate 10 persoane in frunte cu Primarul si ?efii Poli?iei Consta?a s? li se faca sechestru ?i confiscarea averii extinse (?i a rudelor ?i a familiei) ca sa compenseze ?i s? acopere prejudiciul, plus condamnarea acestora cu executare a 40 de ani de pu?carie cu executare, extinsa (a lor dar ?i a rudelor ?i prietenilor) pt terorism, excrocherie, deturnare de fonduri, organiza?ie de tip mafiot, fara gra?iere ?i fara drept de a se reduce pedeapsa, judecarea s? se faca televizata in direct ca s? fie un exemplu de, democra?ie într-o ?ar? primitiv?, sâlbatic? ?i de la coada Europei, numai o frontiera separa Romania de Somalia, Angola, Congo, Haiti, frontiera prostiei absolute.
  Am ajuns o ?ar? condus? de interlopi ?i terori?ti (?i culmea majoritatea Primari ?i, ?efi de Poli?ie). Mai trebuie sa avem lupte de strad?, religioase, politice ?i tribale. Ponta a plagiat cladirea guvernului in cladirea MApN nu se poate abtine sa plagieze, asa a fost demic cand copiia si dadea spaga la scoala, erea codasul, clasei.
  Penalit??i de 12 ani nimeni nu a primit despagubirile si Primarul Constan?a si Poli?ia Constan?a trebuie s?-i achite in 24 de ore ?i responsabili cate 10 persoane in frunte cu Primarul si ?efii (?efii Poli?iei) s? li se faca sechestru ?i confiscarea averii extinse (?i a rudelor ?i a familiei) ca sa compenseze ?i s? acopere prejudiciul, plus condamnarea acestora cu executare a 40 de ani de pu?carie cu executare, extinsa (a lor dar ?i a rudelor ?i prietenilor) pt terorism, excrocherie, deturnare de fonduri, organiza?ie de tip mafiot, fara gra?iere ?i fara drept de a se reduce pedeapsa, judecarea s? se faca televizata in direct ca s? fie un exemplu de, democra?ie într-o ?ar? primitiv?, sâlbatic? ?i de la coada Europei, numai o frontiera separa Romania de Somalia, Angola, Congo, Haiti, frontiera prostiei absolute.
  Ora?ul Constan?a de 12 ani a fost ograda lor ?i ei raspund penal ?i civil , de tot iar dac? nu ereau înstare tb s?-?i dea, demisia, s? lase pe al?i mai competen?i.
  A?a c? tb s? achite 61.320.000-122.640.000 lei desp?gubiri la cele peste 4380-8760 oameni musca?i din ultimii 12 ani. Trait cu harem de minore in direct la TV, pedofilie in direct fara scrupule (care este pozi?ia Biserici Ortodoxe Române (dac? avem a?a ceva), Academiei Român? (dac? avem a?a ceva), la acest pedofil, clofnul, analfabetul, incultul Constan?ei, înbracat ?i cu comportament de clofn de proxenet (peste )). Proxenitism infantil cu acordul Biserici Ortodoxe Române (dac? avem a?a ceva), Academiei Român? (dac? avem a?a ceva). Proxenitism infantil in direct la TV cu acord BOR (analfabeti-inculti, nulitati absolute) si al Academiei Române (incompetenti-plagiatori, nulitati absolute). Suli Mazzzarre Primar Penibil Super Porno Star Plagiator al doctrinei Bor si Academia Romana. La asa Biserica Ortodoxa Romana si Academia Romana plina de securisti si interlopi nu ne mai mira nimic. Halva Tara, Rahat Popor, Radu Mazare Domnitor. Suli Mazare Domnitor (Sultan, Domnitorul Rromâniei, !”@@!!”Manealandia, Cocalarlandia, Pornolandia”). Suliman Porno Star Magnificul. Of Doamne, oare cum se poate asa ceva. …… DEZV?LUIRI DIN DOSARUL ”PONTA, SEX CU MINORE”: Maz?re, rela?ie cu proxenetul T?mârjan; STENOGRAME BOMB? cu minora lui Ponta ?i patronul Star Models

  Ou? ro?i de Pa?ti cu Arom? de pedofili, in dierct la TV Exclusiv numai in Romania (Rromi-in-nia ) in direct la TV.

  Cozonac cu gust de proxeneti de Pasti in dierct la TV Exclusiv numai in Romania (Rromi-in-nia ) in direct la TV.

  CEDO este favorizarea infractorului, este avocatul si parintele mafiei este mafia pe bani nostri, este securitatea, politia politica, este satana. Am o intrebare cum Justifica CEDO faptul ca 6 milioane de romanii din 1990 au murit pana azi 2014 din cauza, ca aveau pensi de urmasi sau de CEAP de pana in 6oo lei ? Iar mafia IN SPECIAL POLITICUL SALARI SI PENSI DE PESTE 8000 ? CEDO TREBUIE ARESTAT JUDECAT SI CONDAMNAT IN STIL CHINEZESC PE STADIOANE ABEA ATUNCI VOM FI LIBERI SI DUMNEZEU SE VA INTOARCE CU FATA LA NOI , PANA ATUNCI NE MANCA SATANA ADICA CEDO. UNDE SUNT MILIOANELE DE ARESTARI SI CONDAMNARI FACUTE DE CEDO CU MAFIOTI ZERO , CEDO TREBUIE PUS PE STADIOANE IN CHINA SI EXECUTAT. CEDO NE ESTE INUTIL DAR UTIL MAFIEI ESTE CAPUL MAFIEI. ODATA TAIAT MAFIA SE DIZOLVA. IAR DREPTATEA SI DUMNEZEU TRIUNFA IN FATA SATANEI CEDO.
  CEDO este cenzura dictatura este politia politica , securitatea,inchiziti=mafia, unde este libertatea promisa un politician nu-l forteaza nimeni sa intre in politica asta este riscul dar CEDO ce face cand Politia Justitia ii apara pe infractori se scarpina in cur si ea spaga CEDO=MAFIA=SATANA. Carnaval cu Mascati.

  Nou o sa vina strainii sa va curete jegul voi tb sa-i bagati la puscarie unde le este locul.

  Paste cu oua rosi de proxeneti pedofili, in dierct la TV Exclusiv numai in Romania (Rromi-in-nia ) in direct la TV, tiganul turc (Suli Mazare sultan Printul Tiganilor Bulibasa), singur s-a dat in stamba(in petec,manea) cu rudele lui in salvari papuci si 7 fuste care il aclamau si ii luau aparare la TV in direct, el oricum daca va uitati cum vorbeste si se comporta scuipa si este incult si analfabet cand vorbeste, si are mii de infractiuni la activ este numit Suli Mazare s-au Printul Tiganilor, nepotul Mamei Omida, este numit vrajitorul proxenet pedofil din Strehaia, vorbeste cu , clabuci la gura si ghiceste in palma cata mita va lua si cata parnaie, ii va creste retingul de puscarias (baragladina).

  Proxeneti, pedofili cu oua de pasti, fara numar, pe ritmuri de manele ale BOR si Academiei Romane cloaca de securisti, interlopi si perversi, pedofili. Exclusiv numai in Romania (Rromi-in-nia ) in direct la TV.

  Paste Porno cu Proxeneti in Direct la TV numai in Romania exclusiv Made in Rromi-ni-a (Pedofil-landia, Porno-landia, Plagiada-landia tara tuturor desfraurilor , Desfru-landia, Incultlandia)

  Musulmanii Conduc Romania. Vezi si articole cu Mafia Siriana, Turca si Araba din presa.

  Ponta este prizionerul destinului, nevastasa si socrusul, il bate si cicaleste la cap, cat este ziulica de lunga(toata ziua), iar el ca sa se defuleze se ocupa de proxenitism si pedofilie. Nici nu stiti, nici nu va inchipuiti, cate palme si pumni ea Ponta, peste bot si pe spinare de la socrusu si nevastasa este un imatur torturat si cum este incapabil de ceva bun, ne torturaza pe noi, ca razbunare si defulare.

  Dca pui sa se tina de mana sau de pula securisti interlopi proxeneti si pedofili din romania cei 3.500.000 cate 1m de fiecare ai 3.500.000 m =3.500km suficient sa ajungi cu ei la Ierusalem de Pasele Pedofililor Proxenetilor Inerlopilor Securistilor. Daca pui incontinoare si cele 14 milioane de panarame boarfe mai ai 14.000km incontinoare ajungi pana la polul Sud. Peste apa ii pui sa faca pluta. O sa intram in Cartea Recordurilor cu Cel mai mare lant uman de prostitutie infantil de interlopi si securisti din lume, lanturile este bine sa le ramana pe maini ca sa se obisnuiasca cu cusca (puscaria), ca de romanii sunt salbatici. Macar in asta sa fie originali ca in rest doar plagiatori.

  Radu Mazare este tigan turc islamist Ponta este tatar turc tigan islamist vedeti si voi ce comportament de harem si dictatorial de sultan au si cum ii cheama pe parintii lor si cum arata sa vedeti ca am dreptate, ia verificati bine. A ajuns Romania condusa de Tigani, bravo lor cinste lor ,daca sunt mai buni ca romani. Macar in ultimul ceas sa recunoastem Tiganii sunt mai destepti mai muncitori mai frumosi ca romanii, de se intampla si la case mai mari. Daca analizezi numai viata sportiva si muzicala tiganii au adus 70% din medali, asa ca au dovetit pe plan international superioritatea lor si inferioritatea romanilor. Sunt tigani saraci care doresc sa munceasca si functionari publici bogati care se fac ca muncesc gen politisti preoti jurnalist dr judecatori parchet primarie parlamentari politicieni, pe astea nui trage nimeni de urechi toti ii tin inbrate si ii leagana nani nani puiul mami.(nu vi se pare ca 680 parlamentari pt o tra mica si saraca este prea mult cu 20 de deputati si 10 senatori erea suficient, oricum indiferent ce decizie eau parlamentari cum sunt inculti si habar nu au de lege normele de aplicare si cadrul legislativ cat si penalitatile le fac tot MJustitiei cu MAI, Parchet si alti juristi ai diverselor institutii publice, asa ca ei freaca pula pe romaneste si pe tiganeste este roman adica se face ca munceste si sta in vama si i-si vinde tara ieftin la masina de facut bani cosul de gunoi din parlament unde se depune mita). Iar de ministri numai 8 Ministri si 8 Ministere cum erea pe vremea lui Ceausescu acum saracul este ventilator cu 100.000 rt/min in mormant se rasuceste de cati prosti analfabeti plagiatori incompetenti lenesi hoti tradatori au venit dupa el. Cred ca o sa easa in partea opusa a planetei (O sa faca o calatorie in centrul pamantului). In romania Familile de romi traiesc 5-7 membri doar dintrun salariu de 600 de lei si alocati la copi de 200 de lei in mizerie si saracie si nu fura cum fura parlamentari nostri, cine fura sa manace este una cine fura sa-si faca vila este alta. In Romania 2 milioane de oameni nu au certificate de nastere buletin este vorba de famili de tigani saraci nu de aia bogati adica de parlamentari nostri. Nu au mai mult de 4 clase pt ca scoala 5-8 este doar la 3-4 sate sau la comuna la 7-10 km de mers pe jos (14-20km dus-intors), nu au nicimacar cal nici magar nici bicicleta nici papuci nici haine nici caiete guvernul nu a alocat cate 200 de lei lunar inplus la alocatia pt copil pt caiete manuale si nici scoala nu le da gratis
  asa ca atunci cand ajung la scoala noteaza lectia pe ziare si se sterg apoi cu ele la cur, pt ca in Romania educatia nu conteaza Plagiatori cu 4 clase ca Ponta ocupa locul unei tinere tiganci olimpice dar , fara nici o speranta in fata mafiei din Academia Romana si a BOR care ofera posturi pe spagi si Plagiat, O ciuma neagra a inculturi domina Romania de 10.000 de ani , Ceausescu a incercat zadarnic sa-i educe pe romani un popor nomad si incult de la coada Europei si la Propriu si la Figurat si asta a patit i s-a dat in cap, ca si la aceasta mica olimpica tiganca. Oricum romanilor tb sa va bagati unghia in gat tigani si tigancile sunt dintre cei mai frumosi si destepti oameni din lume Olimpicii Indiei va scuipa seminte in cap. Cultura din India se pise cu bolta pe voi pe Academia Papusilor(Academia Romana), si pe BOR, religia si cultura s-a nascut in India si a fost ingropata de vie in Romania , de un popor satanist si incult, Poporul Roman.

  Ponta urmareste sa-si consolideze pozitia pt o lovitura de stat si sa instaureze dictatura folosind armata si servicile . Acuma cauta sa-si aproprie generali si servicile. Afirmataia mincinoasa ca este mai sigur la MApN este falsa , Casa Poporului este a 4 din lume si cea mai sigura din Sud Estul Europei are ziduri de 1-3m grosime si 20 de nivele subterane si 26 de iesiri de urgenta, de ce nu s-a dus la MAI in cladire sau la MJustitiei sau la alt minister Conform legii nu are voie acolo singurul Comandant Suprem al Armatei este Nicolae Ceausescu il lipsa lui prin lege Seful statului este Presedintele poporul la votan , poporul nu este individul lupul singuratic Ponta, poporul reprezinta 7,5 milioane de cersetori cu drept de vot la care Vanghielie care este omul BOR si al Academiei Papusilor Mapet(Academia Romana) le mai da la alegeri o bere si 3 mici fabricati la ecarisaj din carne stricata de inport si caini exterminati precum carne de miel. Cutot efortul lui si 2 tentative de lovitura de stat o bataie de joc de referendum unde Ponta a furat 1,3 miliarde de euro pani cu, care 2 milioane de tigani puteau sa-si cumpere certificat de nastere , buletin,haine si pantofi sau sa manace o saptamana, asta da criminal Ponta ii platim noi mofturiile scumpe.

  Ponta defapt este un mare prost si sarantoc doar un tigan cersetor, in spatele lui sta tiganca de Nevastasa si Socru care il amenita cu divortul si cum el a venit cu piciul in cur pleaca cu el averea este 99% a Socrului si a Nevestei din afaceri si salariul ei de Europarlamentar de 20 de ori mai mare ca al lui. Am ajuns Tara Ortodoxa sa fim condusa de Mulsulmani pt ca asa vre BOR si Academia Papusilor Mapet(Academicieni romani securisti-plagiatori gen Ponta, tb sa-i anuleze diplomele lui Ponta si sa-i interzica sa profeseze si sa mai studieze in Romania , tb sa-i interzica si gradinita si cresa acestui plagiator notoriu incult, paraplegic si analfabet).

  mai tinere vezi ca ai probleme la mess nu ea diacriticele o sa pierzi mii de articole si mess. O sa scriu la alte ziare articole nu am timp sa mil pierd. Tinet-io tat asa. Am articole cu proxeneti si pedofili la direct la TV de pasti cu Popi am stenogramele pozele si filmarile cu ei cu minore si cu popi. Deja episcopul Bulgariei l-am demis mai trebuie si Patriarhul Romaniei, urmeaza Rusia , Ucraina , etc. Incet incet cade mafia de pedofili Vaticanul deja l-am pus la coltul rusini zecii de mii de cardinali pedofili si proxeneti.

  TURNUL continu? dezv?luirile despre re?elele de proxenetism care se strecoar? ?i în politic?. Premierul Victor Ponta a ap?rut într-un dosar de prostitu?ie, în urma dezv?luirilor unei tinere care a refuzat s? depun? plângere împotriva liderului PSD pentru corupere de minore, de?i avea 17 ani la data la care a între?inut rela?ii sexuale contra cost cu ?eful guvernului. Victor Ponta se prezenta cu numele ”Gabi”, încât s? nu fie recunoscut, de?i este evident c? nimeni nu-l putea crede cât? vreme este o persoan? public? extrem de cunoscut?. La data faptelor (2008) acesta miza c? fetele racolate în Rin Grand Hotel nu sunt la curent cu actualitatea politic?, ceea ce este un adev?r, tinerii, mai ales minori, având alte preocup?ri, fiind greu de precizat dac? fata respectiv? a ?tiut cine este Ponta acum 6 ani.

  ”Gabi” apare în stenograme

  Partidele de sex dintre domni?oara care a f?cut m?rturisirile pentru ziarul Puterea acum ceva timp, costau câte 100 de euro. Fetele f?ceau parte din agen?ii de mod?, cele dou? care livrau femei pentru politicienii din PSD ?i oameni de afaceri fiind Star Models ?i Diva Models. Ion Valeriu T?mârjan, patronul agen?iei de modelling Star Models este cel care a intermediat aventura lui Victor Ponta, zis ”Gabi” cu una dintre fete, potrivit rechizitoriului DIICOT. Potrivit stenogramelor, ”Gabi” este un prieten de-al lui Robert Negoi??. Iat? o discu?ie purtat? între Ion Valeriu T?mârjan ?i domni?oara X:

  „TIV :- Ce s? fac, uite, l-am sunat pe Robert ?i nu r?spunde!

  X :-Aha!

  TIV :- Îhî? Tu ai rezolvat cu partea financiar? cu el?

  X :- P?i! Stai s?, c?, Tera, ?tii când ?, …(neinteligibil)…c? asear?, eu n-am f?cut nimica cu ei, ?tii?

  TIV :- Îhî!

  X :-?i Gabi, mie mi-a l?sat o sut? de euro, ?tii?

  TIV :-Îhî!

  X :- ?i acuma mi-a zis c? din ??tia s? m? duc s?-mi iau de îmbr?cat, s? m? duc la mall, ?tii? S? iau ceva de îmbr?cat …(NO – cei doi interlocutori discut? simultan)…

  TIV :- Din ?ia o sut? de euro?

  X :-Poftim?

  TIV :- Din ?ia o sut? de euro?

  X :- Da!

  TIV :- Îhî!

  X :-?i, ?, acuma… …(NO – cei doi interlocutori discut? simultan)…

  TIV :-Gabi fiind cine? V?rul lui Robert, sau cine?

  X :- Nu ?tiu!

  TIV :- A?a!

  X :- …(NO: Vorbe?te cu cineva din apropiere: Bun? ziua!)… ???, ?i cred c? el trebuia s? m? duc? acas?, ?tii?

  TIV :- Îhî!

  X :- ?oferul, nu ?tiu ce este! A?a! ?i pe urm?, ea a f?cut ce a f?cut acolo, a?a cu el ?i nu i-a l?sat nimica, ?tii? ?i ea acuma a v?zut banii ?ia, eu i-am zis c? nu mi-a l?sat decât dou? sute de mii s? m? duc în mall. ?i ea acuma tot nu vrea s? plece, c? a?teapt? s?…

  TIV :- Care bani? Da’ cine e fata?

  X :-Cristinuca! …(NO – cei doi interlocutori discut? simultan)…

  TIV :-Cristina? Da! Cristina trebuie s? a?tepte s?-i dea banii, da’ nu r?spunde Robert acuma la telefon. Da’ mai a?tepta?i voi un pic acolo în hotel, c? a?a face el, întârzie! Da’ vine pân? la urm?! Da?

  X :- ?tiu c? o s? vin?! ?i pe urm? mie mi-a zis ?sta, cum îi zice? Gabi, s?-i dau ei banii ?ia, da’ v?d c? mie nu mi-a mai r?spuns la telefon, chiar ?i-a închis telefonul! …(NO – cei doi interlocutori discut? simultan)…

  TIV :- Nu, nu, nu! Nu, nu, nu, nu! Las?, p?streaz? tu banii aceia, da? C? vorbesc eu cu Robert. Da, nu, las?, dac? e, p?streaz? tu banii aceia ?i vorbesc cu Robert s? aib? grij? de fete! Da?

  X :-Da! C? pe urm? n-am chef s?-mi iau ?eap?! Da?

  TIV :- P?i, nu, nu, nu! P?streaz? tu ?i o s?-?i primeasc? ?i Cristina banii! S?-i lase! Ea cu cine a fost?

  X :- Cu Gabi ?la!

  TIV :- Cu Gabi, ea a fost cu Gabi, da?

  X :-Da!

  TIV :-OK! Da?

  X :- Atâta a fost!

  TIV :- Îhî!

  X :- Tera?

  TIV :- Da?

  X :- Cât este ?sta, euro?

  TIV :- Treizeci ?i ?apte de mii!

  X :-No, ca s? m? duc s?-i schimb, sau s?-i schimb acas??

  TIV :-Schimb?-i acas?? Ce, n-ai lei la tine?

  X :- Decât un milion!

  TIV :- Deci tu zici c? nu ai f?cut nimic, nimic, nu?

  X :- Nu, nu! Doar am stat pu?in cu Robert!

  TIV :- Da!

  X :-A?a! Ne-am pupat pu?in, nu ?tiu ce, ?i pe urm?, …(neinteligibil)… …(NO – cei doi interlocutori discut? simultan)…

  TIV :-?i n-ai f?cut nimic, nimic cu Robert?

  X :- Nu! Nu!

  TIV :- Nimic, nimic?

  X :-Nu, i-am zis c? sunt a?a pe stop ?i asta ?i dac? e, vin alt? dat?. ?i zice, da …(neinteligibil)… …(NO – cei doi interlocutori discut? simultan)…

  TIV :- Ooo! Ce gre?eal? ai f?cut! Ai f?cut o gre?eal? mare! În fine!

  X :- ?i când, ?, a auzit c? sunt pe stop ?i astea, ? nu, face, bine! C? dac? te sim?i tu bine, nu ?tiu ce!

  TIV :- Îhî! OK! OK! Bine, da? (convorbire purtat? de inc. T?mârjan Ion Valeriu cu (nr. X) la data de 30.07.2008, ora 11:34)”, conform rechizitoriului procurorilor DIICOT Ialomi?a.

  Diva Models, bordelul PSD

  O alt? agen?ie de mod? care func?ioneaz? ca bordel este Diva Models. Zeci de modele const?n?ene au trecut pe la Diva, care func?iona ca paravan pentru prostitu?ie de lux. Majoritatea modelelor care au trecut pe acolo î?i amintesc ca de un co?mar. Potrivit Adev?rului de Constan?a, una dintre manechine a fost nu doar supus? actelor de violen?? ?i intimidare, ci chiar violat? de patronul companiei. „Prima dat? când am mers acolo, Cornel m-a trimis într-o camer? s? scriu pe o foaie tot ce îmi doresc. Dup? ce a citit, m-a întrebat cum voi reu?i s? îmi împlinesc visurile. Eu i-am spus c? voi munci. Atunci, Cornel a spus c?, dac? voi fi iubita lui, a? putea ob?ine mult mai u?or ceea ce îmi doresc. Fetele m? preveniser? c? a?a va proceda. Evident, am refuzat! La ?edin?ele foto m? punea s? m? deschei la un nasture la bluz?, la pantaloni ?i îmi spunea c? m? comport ca un copil“, povestea în 2010 una dintre victime.

  ”Dac? m? culc cu el, voi merge la Milano”

  „Mi s-a spus clar c?, dac? m? culc cu el, voi merge la Milano. Îmi amintesc faptul c? prima pe listele de deplas?ri era mereu Camelia, care era ?i imaginea firmei. În cele câteva luni cât am stat acolo am reu?it s? îmi dau seama c? de fapt Cornel f?cea doar ce-i spunea unul Mirea, de la agen?ia Spice Models. Am în?eles c? ar avea o leg?tur? ?i cu Nicu Ghear?“, mai spune fata.

  O alt? fat? care a trecut prin experien?a numit? Diva Models este o alt? tân?r?, pe care o vom numi Jobena.

  „Eu nu am fost folosit? cu nimic acolo. Când am v?zut despre ce e vorba, am renun?at. Managerul unui actor… s? nu d?m nume, pe care l-am întâlnit la Bucure?ti, când eram plecat? cu agen?ia, m-a pl?cut foarte mult ?i a vrut s? m? trimit? la un curs de modele la Monaco. Domnul de la Diva mi-a spus c?, dac? vreau s? plec, trebuie s? trec mai întâi pe la dânsul… A fost o propunere indecent?“, spune Jobena.

  Cu siguran?? v? întreba?i, cine este acest Costan? La data de 5.11.2012, Tribunalul Ialomi?a i-a condamnat pe Cornel Relu Costan, pe ?tefan Radu Nicola ?i pe Ion T?mârjan – ?eful agen?iei de modeling Star Models la câte trei ani de închisoare cu suspendare. Dincolo de afacerea cu fotomodele, Costan a avut pân? la un moment dat afaceri cu Radu Maz?re, dar drumurile s-au desp?r?it din cauza unui pod, Maz?re nedorind s? mai fac? afaceri cu acesta.

  Premiu pentru prostituare: Miss TSD

  Procurorii Direc?iei de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizat? ?i Terorism ar?tau, de asemenea, c? T?mârjan i-ar fi promis unei fete „un premiu de consolare, participarea, ba chiar câ?tigarea titlului de miss TSD (Tineretul Social-democrat, un alt concurs organizat sub patronajul lui Negoi?? Robert Sorin), promisiune onorat?”. În dosarul „Prostituate de lux pentru politicieni”, Cornel Relu Costan, patronul Diva Models Constan?a, Ion T?mârjan, ?eful agen?iei de modeling Star Models, ?tefan Radu Nicola ?i Gabriel Alexandru Voicu sunt judeca?i sub aspectul s?vâr?irii de trafic de persoane.

  ?i mai interesant este faptul c? declara?iile fetelor de la Diva Models erau f?cute despre perioada anilor 2000-2006, cunoscut fiind c? între 2002 ?i 2006 Victor Ponta era ?eful Tineretului Social Democrat, deci avea habar despre modelele care trec prin PSD.

  Podul dintre Maz?re ?i Costan

  Revenind îns? la problemele cu primarul Maz?re, contactat telefonic ?i întrebat despre litigiul înregistrat în urm? cu trei zile la Judec?toria Constan?a, Relu Costan a declarat c? nu ?tia nimic despre proces. „Nu ?tiam c? avem proces. Cel mai probabil, este vorba despre o neîn?elegere, care a pornit de la amenajarea unui pod. Mai mult de atât chiar nu ?tiu, o s? vedem în noiembrie”, a precizat Costan. Foarte interesant, se pare îns? c? acesta nu este singurul litigiu pe care primarul Radu Maz?re îl are cu protagonistul afacerii „Prostituate de lux”. În martie 2010, Municipiul Constan?a, prin primar, le-a cerut magistra?ilor Judec?toriei Constan?a învestirea cu formul? executorie a unei sentin?e civile defavorabile lui Costan. În proces a fost implicat? ?i Regia Autonom? pentru Exploatarea Domeniului Public ?i Privat Constan?a. Dosarul a fost înregistrat pe rolul Sec?iei civile a instan?ei pe data de 26 martie 2010, sub num?rul 12892/212/2010. În cauz?, Relu Cornel Costan ?i Cristina Costan sunt intima?i, în timp ce Municipiul Constan?a prin primar ?i Consiliul Local Constan?a sunt peten?ii. În ceea ce prive?te Regia Autonom? pentru Exploatarea Domeniului Public ?i Privat Constan?a, acesteia îi revine, de asemenea, rolul de intimat. Spre surpriza autorit??ilor locale îns?, cererea de învestire cu formul? executorie a sentin?ei defavorabile lui Costan a fost respins? de magistra?ii Judec?toriei Constan?a. Solu?ia nu a fost atacat?……..DEZV?LUIRI DIN DOSARUL ”PONTA, SEX CU MINORE”: Maz?re, rela?ie cu proxenetul T?mârjan; STENOGRAME BOMB? cu minora lui Ponta ?i patronul Star Models
  TURNUL continu? dezv?luirile despre re?elele de proxenetism care se strecoar? ?i în politic?. Premierul Victor Ponta a ap?rut într-un dosar de prostitu?ie, în urma dezv?luirilor unei tinere care a refuzat s? depun? plângere împotriva liderului PSD pentru corupere de minore, de?i avea 17 ani la data la care a între?inut rela?ii sexuale contra cost cu ?eful guvernului. Victor Ponta se prezenta cu numele ”Gabi”, încât s? nu fie recunoscut, de?i este evident c? nimeni nu-l putea crede cât? vreme este o persoan? public? extrem de cunoscut?……..DEZV?LUIRI EXCLUSIVE: Ponta, sex cu minore pentru 100 euro. CE S-A ALES DE DOSARUL XXX în care sunt implica?i GREII PSD. PLUS: Ce spune Daciana Sârbu despre aventurile amoroase ale so?ului.

  O surs? confiden?ial? a declarat pentru TURNUL câteva am?nunte interesante legate de reac?ia Dacianei Sârbu la scandalul de proxenetism în care a fost implicat Victor Ponta. Mii de stenograme DICOT, poze, si inregistrari video si audio
  Daniel Sebastian ?uta.Surse: Ziua de Constan?a, click.ro

  Dincolo de birourile lor de parlamentari sau de scaunele de la Victoria, unii politicieni func?ioneaz? ilegal ?i când vine vorba de între?inerea de rela?ii sexuale. În urm? cu 3 ani, ziarul Puterea dezv?luia un scandal monstru care a r?mas suspendat în aer, victima renun?ând la continuarea anchetei din cauza fricii. Actualul premier Victor Ponta, pe atunci pre?edinte PSD, a fost acuzat de o domni?oar? anonim? c? face parte dintr-o re?ea de proxenetism, ea îns??i între?inând rela?ii sexuale cu Victor Viorel.

  Se cunoa?te c? hotelul Rin Grand al primarului sectorului 3, Robert Negoi??, func?ioneaz? ?i pe post de bordel, acesta plasând prostituate minore ?i majore pentru poltiicieni ?i oameni de afaceri. În acela?i hotel, în 2008, domni?oara care a f?cut dezv?luiri ziarului Puterea, spune c? între?inea rela?ii sexuale cu Victor Ponta, atunci având 17 ani, deci fiind minor?. Ba chiar a început s? aib? o rela?ie cu acesta, de?i premierul era c?s?torit (la fel ca ?i azi) cu Daciana Sârbu. Minora de 17 ani spune c? f?cea sex pentru 100 de euro cu premierul. Îns?, în momentul în care Robert Negoi?? i-a f?cut cuno?tin?? cu Ponta, aceasta nu îi ?tia numele adev?rat: “Robert mi l-a prezentat ca fiind un anume Gabi, ?oferul s?u. Dup? câteva întâlniri mi-am dat seama c? era altcineva dar am continuat prin a vorbi cu el cu acela?i prenume”. Tân?ra mai sus?inea c? a primit cadou de la Victor Viorel chiar ?i un telefon mobil, iar în urma aventurii lor, a cunoscut ?i al?i pesedi?ti ?i oameni de afaceri tot pe filiera de proxenetism a lui Robert Negoi??, printre care Nicu B?nicioiu (aventur? la Constan?a cu ocazia organiz?rii concursului Miss TSD – Tineretul Social Democrat – 2008) sau chiar Robert Negoi??, fiind cel care a ”ini?iat-o” în aceast? afacere. B?nicioiu, din m?rturiile tinerei, nu a pl?tit-o dup? raportul sexual, fapt care a creat un scandal interior între cei doi lideri, Negoi?? fiind nevoit s? pl?teasc? în locul lui B?nicioiu.

  Chiar dac? pare fabula?ie, sursele ziarului Puterea asigur? c? domni?oara exist? cu adev?rat îns? de team? s? nu fie identificat? îi este protejat? identitatea. Aceasta a primit cita?ie la Parchet pentru a da declara?ii, ea figurând ca victim? într-un dosar de trafic de persoane. Teama de repercusiuni a împiedicat-o s? depun? m?rturii la procurori, iar cita?ia primit? de la Parchet a ascuns-o de ru?inea familiei, rudelor ?i prietenilor care nu ?tiu cu ce se ocupa: “Din fericire, nimeni nu mi-a mai zis s? merg la declara?ii. Am b?nuit c? probabil s-a închis dosarul. Ceea ce vroiam eu era s? nu m? afle colegii, p?rin?ii, rudele. Îmi pare r?u pentru ce am f?cut ?i sper s? nu mai ajung vreodat? s? fac a?a ceva. Eram venit? în Bucure?ti, f?r? bani ?i ceea ce-mi d?deau ei m-a ajutat”

  Scandalul damelor de companie livrate lui Robert Negoi?? de o a?a-zis? companie de modeling a izbucnit la mijlocul anului 2010, iar proxene?ii au ajuns în fa?a judec?torilor în luna noiembrie a aceluia?i an. În total, patru persoane au comp?rut în instan??, ace?tia fiind acuza?i c? au plasat peste 80 de fotomodele ca prostituate de lux în România, Italia sau Austria. Cei patru, Ion Valeriu T?mârjan, Relu Cornel Costan, Radu ?tefan Nicola ?i Alexandru Gabriel Voicu, au încasat de pe urma serviciilor oferite de fete peste 100.000 de euro. În dosar apare ca martor, respectiv client al fetelor, ?i Robert Negoi??, patronul celui mai luxos hotel din România, Rin Grand Hotel. Totodat?, DIICOT consemneaz? faptul c? „inculpatul Costan Relu Cornel este cel care i-a f?cut cuno?tin?? lui T?mârjan Ion Valeriu cu Negoi?? Robert Sorin, cu reprezentan?ii legali ai Casino Queen, cu Nuredin Beinur, Pantelis Kalliagkas, Munteanu Florin (de la radio SKY) ?i poate chiar ?i cu reprezentan?ii TVR 2, R?zvan Nicolescu – director general – ?i ?tefan St?nescu – produc?tor de emisiuni”, cu to?ii b?nui?i a fi între?inut rela?ii cu fetele livrate de agen?ie.

  Îns? practica prostitu?iei cu minori nu este o noutate la PSD. Marian Opri?an, baronul de Vrancea al partidului de la putere, este implicat în dosarul Marta-Blejnar, acesta fiind client al re?elei de prostitu?ie realizat? de Andreea Marta, so?ia fostului ?ef al ANAF. Anchetatorii au stabilit c? Andreea Marta câ?tiga ?i 10.000 de euro într-o s?pt?mân? din aceast? activitate, dup? cum a relatat presa central?. Afacerea mergea atât de bine încât femeia î?i permitea s? pl?teasc? ?i 3.000 de euro pentru o “virgin? din Republica Moldova”. În urma investiga?iilor efectuate au fost identificate 30 de prostituate care f?ceau parte din re?ea.

  O surs? confiden?ial? a declarat pentru TURNUL câteva am?nunte interesante legate de reac?ia Dacianei Sârbu la scandalul de proxenetism în care a fost implicat Victor Ponta. Sursa TURNULUI sus?ine c? Daciana nu a f?cut nicio criz? de gelozie deoarece rela?ia ei cu Victor Ponta este doar o afacere de partid. De altfel, motivul pentru care cei doi s-au c?s?torit sunt banii ?i interesele de partid, fiind o familie câ?tigând mai mult? influen?? în interiorul partidului. Plus de asta, aceea?i surs? sus?ine c? afacerile necurate în care este implicat Victor Ponta pot fi par?ial acoperite de creditele luate pe numele Dacianei Sârbu, care câ?tig? mii de euro lunar ca europarlamentar.
  Ponta este prizionerul destinului, nevastasa si socrusul, il bate si cicaleste la cap, cat este ziulica de lunga(toata ziua), iar el ca sa se defuleze se ocupa de proxenitism si pedofilie. Nici nu stiti, nici nu va inchipuiti, cate palme si pumni ea Ponta, peste bot si pe spinare de la socrusu si nevastasa este un imatur torturat si cum este incapabil de ceva bun, ne torturaza pe noi, ca razbunare si defulare..Plus de asta, Victor Ponta este constrâns atât de so?ie cât ?i de socrul Ilie Sârbu s? candideze la pre?edin?ie, fiind amenin?at cu divor?ul ?i împ?r?irea bunurilor, afacere din care, dup? cum asigur? sursa noastr?, Victor Ponta va ie?i cel mai prost. Despre încetarea dosarului de prostitu?ie, sursa noastr? precizeaz? c? a fost albit pentru c? mul?i dintre clien?ii lui Robert Negoi?? sunt ?i actuali ?i fo?ti procurori, colegi de-ai lui Victor Ponta, care sunt ?antaja?i ?i amenin?a?i c? li se va distruge cariera în justi?ie.
  E drept c? Gabriela Vrânceanu Firea (Ingerul pazitor(Decazut negru, Satana) al mafie arbe din Romania) a spus ni?te prostii mari cât casa (dovedind c? nici m?car jurnalist nu a fost vreodat?, pentru c? jurnali?tii adev?ra?i se documenteaz? înainte de a deschide gura) ?i la fel de drept este c? so?ul acesteia, primarul din Voluntari, Florentin Pandele, a fost judecat într-un dosar penal. In criza ei de nebunie (tiganca sifilitica ca si barbaso) aceasta loveste in DNA, o lovitur? nemeritat? încasat? de DNA, exact într-un moment în care desf??ura cea mai ampl? opera?iune împotriva baronilor locali din România (Operatiune Mafia Copilelor, Trafic si prostitutie cu minori)?i la dou? zile dup? ce ?efa acestei institu?ii, Codru?a Kovesi, a fost premiat? ?i l?udat? de Ambasada SUA din România pentru curajul s?u. Impotriva istericalelor BOR si Academiei Romane ca li se distruge mafia, si pierd cascavalul.

  Daniel Sebastian ?uta
  Surse: Ziua de Constan?a, click.ro

  Va rog setati pe 10.000 de cuvinte am mii de stenograme cu Radu Mazare, Ponta si alti. Oricum puteti cenzura daca nu va place dar no sa stau sa trimit de 20 de ori.

 • 1 mai 2014 la 10:04
  Permalink

  Radio ProDiaspora – Asocia?ia ProDiaspora

  COMUNICAT DE PRES?

  Dragi colegi,
  Pe data de 1 Mai 2009, se n??tea un proiect îndr?zne?. ?i cum vorba poetului “trebuia s? poarte un nume”, i-am spus …Radio ProDiaspora.
  De atunci, au trecut cinci ani. Cinci ani de activitate în slujba românilor din Diaspora. Eforturile noastre s-au materializat prin audien?a crescut? a postului nostru.
  De aceea anul acesta dorim s? facem cunoscut acest proiect ?i cum o putem face altfel decat printr-o manifestare culturala, acas?, a?a cum îi ?ade bine românului.
  V? a?tept?m al?turi de noi la spectacolul aniversar organizat de Radio ProDiaspora, în Petro?ani pe data de 15.05 2014, ora 20.00, la Club Revival ?i în municipiul Vulcan la Cinematograful Luceafarul, din judetul Hunedoara, pe data de 16.05.2014, ora 20.00!

  La acest spectacol vor fi prezen?i, urm?torii arti?ti: Dan Helciug (Invitat Special), Constantin Bahrin, Cornel Buc?a, Florin Tutuianu, Maria Filip, SSIA (Anastasia), Liviu Iulian R?dulescu, Ileana Berki, Trupa „Color”, dar ?i mul?i al?ii.

  V? mul?umim pentru sus?inere ?i mediatizare.

  Cu aleas? considera?ie,

  Ecaterina Cîmpean Dan Boan??
  Director General P.R – dan.boanta@prodiaspora.de
  Radio ProDiaspora

 • 11 octombrie 2014 la 10:48
  Permalink

  IN ULTIMA VREME SINTE TI ZIARUL CEL MAI ECHIDISTANT SI CORECT IN DEZVALUIRI VREAU SA VA ATRAG ATENTIA ASUPRA DECARATIEI DE AVERE A DL BOBAR GHEORGHE DE PE SITE UL SNIM VJ SCRISA LA SMECHERIE IN CARE EVITA SA SI DECLARE VENITURILE FOLOSIND UN TRUC SCRIE MAI MULT DE ….ARATIND O SUMA MULT MAI MICA DECIT IN REALITATE POATE LAMURITI IN ZIAR ACEASTA PROBLEMA CARE AR INTERESA SI AGENTIA NATIONALA DE INTEGRITATE,DE ASEMENEA NU STIM DACA FUNCTIA DE PRESEDINTE AL CA AL SNIM VJ E COMPATIBILA CU CEA DE CONSILIER LOCAL LA PETRILA EXISTIND POSIBILITATEA DETURNARII UNOR FONDURI,VA RUGAM ANALIZATI CELE SEMNALATE ,CU STIMA.

 • 5 noiembrie 2014 la 11:34
  Permalink

  Prinintermediul dv. va rog sa mai investigati aceasta banca Omega Top IFN. SA Deva deoarece sunt multi pagubiti cu, vezi doamne hartii care vin de la un oarecare executor judecatoresc,, va dau si nume Florin Sapta Alba iulia la care cred ca sunt pe o mana si culmea nici nu ne anunta cand areloc judecarea numai ne trezim cu hartii de la cest executor si trebuie sa platim. Va rog sa investigati daca se poate si publicati in ziar. Va multumesc.

 • 10 ianuarie 2015 la 14:00
  Permalink

  Buna ziua,

  Va invit in Piata Centrala din Petrosani si nu numai, pentru a filma competitiile de sport extrem din aceasta iarna, pe gheata si zapada.

  Primaria nu stie de Ordonanta 21/30.01.2002, Cap. II, sectiunea 2, Art. 8, litera f – in care se povesteste despre obligatiile si raspunderile consiliilor locale si ale primarilor. Oricum, serviciul public de administrare a domeniilor publice si private nu lucreaza in weekend, si nu se stie cine e responsabil cu tragerea la raspundere a firmei subcontractate (Eolian Energy srl), platita din banii publici pentru a indeparta zapada si gheata de pe trotuare si strazi. Dar cu strazile stam mai bine. Acum ca s-a mai ieftinit benzina, pot sa-mi folosesc mai mult masina si voi parca direct in chioscul de paine pentru a-mi face cumparaturile.

  Toate bune si frumoase!

 • 4 februarie 2015 la 07:25
  Permalink

  Reducere de 33% sau de 50%, cum zice legea?

  ART. 84
  (1) Elevii din învãþãmântul obligatoriu ºi liceal acreditat/autorizat beneficiazã de tarif redus cu 50%
  pentru transportul local în comun, de suprafaþã, naval ºi subteran, precum ºi pentru transportul intern
  auto, feroviar ºi naval, pe tot parcursul anului calendaristic.
  De ce nu se acord? reducerea de 50%, pe tot parcursul anului calendaristic, cum zice legea, pentru elevi?

 • 4 februarie 2015 la 07:27
  Permalink

  Conform art.84 din Legea Educa?iei Na?ionale.

 • 1 decembrie 2015 la 17:12
  Permalink

  Foarte bune informatii am gasit pe pagina dumeavoastra. Va veau mult succes in ceea ce v-ati propus.

 • 19 septembrie 2016 la 12:18
  Permalink

  Astept cu nerabdare sa-i chestionati pe acei primari, primari la care domnul Vasile Dincu facea referire atunci cand vorbea de acele locuinte sociale, unul dintre ei este mai mult ca sigur primarul orasului Aninoasa, care desi a facut cateva lucruri bune pentru oras mai are de munca si nu ar trebui sa lase „garda” jos. Nu sunt rasist insa consider ca daca ar fi mutati, tigani ar avea un trai mai bun si, faptul ca ar fi mutati ar aduce un plus de imagine Vaii Jiului (ma refer la tiganii din Iscroni pe langa care, fiecare turist ce vine in straja trebuie sa treaca si sa se minuneze sau sa vina cel putin cu un comentariu pe aceasta tema, bineinteles acel comentariu nefiind unul pozitiv). Proiectul locuintelor sociale stagneaza de doi ani. E timpul sa porneasca si sa vedem si finalul lui, cu alte cuvinte REZULTATE.

 • 25 noiembrie 2016 la 16:58
  Permalink

  suntet varza redactia si tot ziarul

 • 25 noiembrie 2016 la 16:59
  Permalink

  mai aveti timp sa crapati ca victor ponta

 • 28 iunie 2017 la 09:53
  Permalink

  Aten?iune. Cei pensiona?i înainte de 2011 ?i au lucrat în grupa I vor fi discriminati datorita aplic?rii legii 192/2015 ?i a metodologiei din 5 mai 2017.Concret,stabilirea punctajului mediu anual se v-a stabili prin împ?r?irea la 30.To?i care vor primii noile decizii sa le conteste ca apoi sa se poat? judeca cu emitentul actului pentru DISCRIMINALE. Recomand nu impun o ancheta a ziarului privind acest subiect.

 • 28 august 2018 la 13:50
  Permalink

  Salut,cum as putea sa primesc ziarul acasa,zilnic ? Multumesc.

 • 23 mai 2019 la 23:01
  Permalink

  Creeaz?, nu „creaz?” (la mâna doctoranzilor…) (www.corectura.ro)

 • 21 septembrie 2020 la 22:28
  Permalink

  Asa zisele profesoare si profesor de la Liceul Tehnologic Mihai Viteazu Vulcan, Hamz, Dragos, Soceanu, Dumitru, Giubalca, Graure, nu desfasoara ore de predare nici fizic, nici on line, la clasele de la Scoala de Maistri si de Scoala Postliceala, dar si la alte clase, din motive de pandemie. Nu prea au auzit ei de platforme educationale Zoom, Google Classroom sau Video Chat. On Line, daca o intrebi pe Hamz, inseamna SMS-uri schimbate cu elevii, viitori maistrii sau super calificatii …postliceal !!, intre care multi nici nu sunt prin tara, care pe TIR-uri, care in Constructii prin Anglia, …care fictivi !!, …sau virtuali !!, ca tot e la moda acum.. Asa ca Hamz si compania stau acasa , ca nu cumva sa-i …contamineze cu Corona Virus, …dar nici cu vreun fel de invatatura pe supercalificatii viitori maistri, ca doar discilinele tehnice pe care le predau distinsele doamne oricum nu intra de la Bacalaureat, iar asa zisa Atestare Profesionala este oricum o formalitate. Hamz si compania se pazesc apoi bine si pe ei insasi de virus, ca doar vietile lor sunt foarte valoroase !!, ca oricum le conserva si traiesc de pomana, ferecati bine in casa ! Salariile merg mine, merci !!, cu ore la cumul ajungand la 6000 de lei pe luna, de nici minerii nu au pensii din astea….Sa tot traiesti asa pe banii publici !!!

Lasă un răspuns