[ Consiliul Județean Hunedoara, noi investiții în sănătate ]

C onsiliul Județean Hunedoara a demarat o procedură de achiziție în vederea elaborăii Proiectului de Autorizare a executării lucrărilor de Construire, Proiect Tehnic, Detalii de Execuție, Verificare Tehnică a Proiectului și Asistență Tehnică pe perioada execuției și execuție lucrări pentru obiectivul “Lucrări de relocare și realizare conexiuni post transformare Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu, în vederea măriri puterii instalate”.

”Având in vedere Ordinul 1.343 din 28 Iulie 2020 pentru modificarea şi
completarea O.M.S. nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor in
contextul epidemiei de
coronavirus COVID-19, a listei spitaielor care asigură asistenţa medicală pacienţilor testaţi pozitiv cu virusul SARS-CoV•2 în faza I şi in faza a II-a şi a listei cu
spitalele de suport pentru pacienţii testaţi pozitiv sau suspecţi cu virusul
SARS-CoV-2, Spitalul de Pneumoftiziologie Geoagiu este cuprins în anexa nr. 3 din actul normativ, ca spital suport pentru pacienţii testaţi pozitiv sau suspecţi cu virusul SARS-CoV-2. Astfel, pentru desfăşurarea actului medical la standarde inalte, în condiţii de siguranţă maximă atât pentru pacient cât şi pentru cadrele
medicale, a fost imperios necesară asigurarea
oxigenului pentru un număr de 80 de paturi, prin
intermediul instalaţiei de
fluide medicale (oxigen), iar pentru funcţionarea acestel instalaţii este necesară mărirea puterii instalate, aceasta realizăndu-se prin montarea unui transformator nou si realizare de conexiuni de la postul de
transformare la Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu. Odată cu montarea unui transformator mai mare care să asigure puterea necesară conform bilanţului energetic pus la dispoziţie, Sanatoriul de Pneumafiziologie Geoagiu isi va putea desfăşura activitatea in condiţii de siguranţă şi se
vor reduce numărul
intreruperilor tn alimentarea cu energie electric”, arată documentul.
Valoarea estimata a Contractului este de 1.143.910,00 lei fara TVA. Ofertele se depun până în data de 25 noiembrie.
Monika BACIU