Consiliile județene solicită bani în plus la rectificarea bugetară

U niunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România face un apel către
premierul Florin Cîţu, solicitându-i ca rectificarea bugetară să nu afecteze finanţarea
sistemului de protecţie a copilului, a centrelor pentru persoanele cu handicap şi a căminelor pentru
vârstnici.

Potrivit UNCJR,
uniune din care face parte și Consiliul Județean Hunedoara, este necesară o suplimentare de aproximativ 1,3 miliarde de lei.
Organizaţia susţine că, faţă de sumele alocate la nivelul judeţelor la începutul anului, se identifică un necesar de suplimentat de 1.280.257.260 de lei: pentru susţinerea sistemului de protecţie a copilului 667.146.460 de lei, pentru susţinerea centrelor de asistenţă socială a persoanelor cu handicap 522.440.570 de lei, iar pentru susţinerea căminelor pentru
persoane vârstnice 90.670.230 de lei.
„La acest moment, Consiliile judeţene se află într-un impas financiar îngrijorător în ceea ce priveşte asigurarea acestor cheltuieli. De asemenea, UNCJR mai atenţionează şi cu privire la finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, mai ales a celor finanţate din fonduri europene a căror cofinanţare trebuie susţinută şi care au ca termen de finalizare sfârşitul anului 2022, a lucrărilor de întreţinere a drumurilor în vederea pregătirii sezonului de iarnă, dar şi a altor
cheltuieli, precum cele pentru situaţiile de urgenţă, arieratele
spitalelor, activităţile de tineret şi sport ş.a. Este vorba despre acele activităţi finanţate, potrivit legislaţiei, prin bugetul Consiliilor judeţene care au drept sursă de finanţare sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată (TVA) pentru cheltuielile descentralizate de la nivelul judeţelor”, se arată într-un comunicat de presă al UNCJR.
Potrivit UNCJR, Consiliile județene din întreaga țară se confruntă cu un impas financiar „îngrijorător” în ceea ce priveşte finanţarea
sistemului de protecţie a copilului, a centrelor de asistenţă socială a
persoanelor cu handicap şi vârstnicilor.
Mai exact,este vorba despre cheltuielile cu materialele igienico-
sanitare şi de protecţie achiziţionate în perioada pandemiei, cheltuiala de personal şi de funcţionare pentru mai multe
compartimente/servicii ce îşi desfăşoară activitatea pentru copiii aflaţi în comunitate, în centre sau pentru asistenţii maternali profesionişti – compartimentul de adopţii,
compartimentul de
prevenire a violenţei în familie, serviciul de
evaluare complexă a copilului, cel de prevenţie, de intervenţii în situaţii speciale,
telefonul copilului, cheltuielile cu indemnizaţia la ieşirea din sistemul de protecţie prevăzute de Legea 272/2004. Totodată, arată UNCJR, nivelul preţurilor de achiziţie publică pentru echiparea copiilor îmbrăcăminte şi încălţăminte pentru toate anotimpurile fac imposibilă încadrarea în limitele minime
reglementate de HG 904/2014.
Monika BACIU