Condamnati la moarte

Locuitorii din Valea Jiului, condamnati la moarte. În cazul unor calamitãti la nivelul Vãii Jiului sunt putine adãposturi. Dacã la Petrosani acestea pot adãposti aproape jumãtate din locuitorii localitãtii, la Vulcan si la Petrila situatia este dezastruoasã.

5_1În vestul Vãii Jiului, mai exact la Vulcan, capacitatea adãposturilor este de doar 200 de locuri. ”Este sistemul de alarmare central care este la mine în birou si functioneazã, avem douã adãposturi unul sub primãrie si unul în centrul vechi, cel de la primãrie este de 80 de persoane iar celãlalt în jur de 120 de persoane”, a declarat primarul municipiului Vulcan, Gheorghe Ile.

La Petrila situatia este neagrã de-a dreptul. Aici doar 20 de persoane pot fi adãpostite în cazul unor calamitãti. Însã poate doar persoanele mari la ”stat” pot prinde un loc pentru cã adãpostul se aflã sub sediul primãriei.

”Avem sistem de alarmã al formatiei noastre de pompieri este în stare de functionare, a fost verificat de cei de la nivel judetean. Avem un adãpost amenajat  chiar aici la primãrie fãcut înainte de revolutie, nu este chiar la nivelul standardelor actuale dar dar alte adãposturi amenajate si asigurate dupã lege nu avem. Capacitatea acestui adãpost este foarte micã, în jur de 20 de persoane”, a declarat Ilie Pãducel, primarul orasului Petrila.

Mai grav este faptul cã bugetele administratiilor locale nu permit realizarea unor adãposturi în cazul unor situatii extreme, desi potrivit legii, fiecare administratie ar trebui sã aibã stabilitã o sumã de bani pentru calamitãti.

5_2”Bugetul pentru calamitãti ca si întreg bugetul local de altfel este foarte limitat poate chiar auster, nu acoperim cheltuielile nici mãcar salarile personalului”, a mai spus Pãducel.

În cazul în care Valea Jiului ar fi lovitã de diferite fenomene cu efect de distrugere mare, nici jumãtate dintre locuitorii zonei nu ar supravietui.

Monika BACIU