COMUNICAT DE PRESA

03.03.2023

 

IMPERIAL PG SRL, cod de identificare fiscală 12470162, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J20/816/1999, cu sediul în Municipiul Petrosani, str. Dacia, nr. 2, Judetul Hunedoara, România, derulează începând cu data de 04.02.2023,  proiectul nr. cod RUE 1143, intitulat: „Investitii pentru dezvoltarea activitatii IMPERIAL PG SRL” , co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, în baza Contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, în data de 04.02.2023.

 

Valoarea totală a proiectului este de 4.294.885,46 lei, valoarea eligibila 3.287.490,31 lei din care suma finanţării primite din Programul Operaţional Competitivitate este de 2.465.617,73 lei echivalentă cu 75 % din valoarea totală eligibilă aprobată.

 

Rezultatele prevăzute, care reies din obiectivele specifice sunt:

 

  • Dotarea societatii cu active noi nepoluante

 

  • Cresterea veniturilor societatii

 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Acțiunea 4.1.1.

 

 

 

Date de contact beneficiar:

 

Municipiul Petrosani, str. Dacia, nr. 2, Judetul Hunedoara, Tel. 0721424444, email: imperialpg@gmail.com