Colaborare între scolile de muzicã din Petrosani si Varpalota

Zilele acestea, la Varpalota în orasul înfrãtit cu municipiul Petrosani, se aflã mai multi dascãli din localitate. Acestia pun bazele unui nou protocol de colaborare între cele douã pãrti. Cum cele mai multe îi vizeazã pe copii si acesta tot lor li se adreseazã.

“Este o nouã etapã din programul de înfrãtire dintre Varpalota si Petrosani, a fost stabilitã si în program. Este vorba de o colaborare între Scoala de Muzicã din Varpalota si sectia de muzicã a Scolii Gimnaziale IG Duca. Aceastã colaborare se va confinti în ziua de 11 iunie cu ocazia unor sãrbãtori a orasului Varpalota unde vor fi prezenti din partea Petrosaniului, doamna Nicoleta Demeter, directorul Scolii Gimnaziale IG Duca, Adina Stan, profesor de muzicã si doamna Veronika Kutasi, profesor la aceeasi scoalã. Se va pleca cu un protocol care se va semna în limba maghiarã si limba românã. Din acel moment, cele douã scoli vor începe o colaborare în folosul copiilor talentati din ambele orase”,  a declarat Eduard Wersanski, consilierul primarului Tiberiu Iacob Ridzi.

Relatia de prietenie dintre cele douã orase a fost, de-a lungul anilor, beneficã pentru cetãtenii ambelor localitãti, în fiecare an, organizându-se tabere pe bazã de reciprocitate pentru elevii din scolile generale. Astfel, în fiecare an, elevii cu rezultate bune la învãtãturã, pot merge la Varpalota, iar elevii din Varpalota, în aceeasi perioadã, vin în tabãrã la Petrosani. De asemenea, relatiile de prietenie dintre institutiile celor douã localitãti se manifestã pe diferite planuri, prin vizite oficiale, prin diverse expozitii si târguri la care participã reprezentanti ale ambelor localitãti, de-a lungul timpului, prin bunele relatii de colaborare obtinându-se schimbul intercultural.

În 1998, prin Hotãrârea de Consiliu Local nr. 28/23.04.1998 s-a aprobat înfrãtirea între cele douã orase, evenimentul oficial având loc la data de 28 august 1998, la Varpalota, într-un cadru oficial, la care au participat reprezentantii autoritãtilor ale ambelor localitãti.

Monika BACIU