CJ Hunedoara repartizează excedentul bugetar de peste 23 de milioane de lei

23.593.880 lei este excedentul bugetar după închiderea exercițiului financiar aferent anului trecut. CJ Hunedoara va dezbate proiectul de hotărâre privind repartizarea excedentului bugetar. La capitolul ”autorități publice și acțiuni externe” suma de 3.080,70 mii lei. La capitolul ”Sănătate” excedentul de 5.365,00 mii lei va fi repartizat în felul următor. La subcapitolul ”Servicii medicale între unități medicale cu paturi” – suma de 4.865,00 mii lei, la subcapitolul ”Alte cheltuieli în domeniul sănătății ” 500,00 mii lei din care pentru implementarea proiectului ”Modernizare, extindere și dotare Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Deva” suma de 250,00 mii lei; iar pentru implementarea proiectului ”Modernizare și dotare laborator radiologie și imagistică medicală, laborator de medicină nucleară, extindere pentru cabinet pediatrie în cadrul ambulatoriului integrat al Spitalului Județean de Urgență Deva” suma de 250,00 mii lei. Suma de 6.048,00 mii lei va fi repartizată la capitolul ”Cultură, recreere și religie”. Astfel, se repartizează suma de 675,00 mii lei pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și modernizare Casa de Cultură Alexandru Grozuță”, transformarea acesteia în Centru Cultural multifuncțional și reabili­tarea străzii Dacilor, în municipiul Orăștie. Suma de 873,00 mii lei este repartizată pentru obiectivul de investiții ”Restaurare Castel Nopcșa, sat Săcel, comuna Sântămărie Orlea”. Cea mai mare sumă de la acest capitol, mai exact 4.500, mii lei este repartizată pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare Casa de Cultură, municipiul Hunedoara”. La capitolul ”Asigurări și asistență socială” este prevăzută suma de 3.739,38 mii lei. Bani din excedentul bugetar vor ajunge și în Valea Jiului, la capitolul ”Protecția Mediului”. Este prevăzută suma de 1.264,50 mii lei din care, pentru cofinanțaea proiectului ”Modernizarea infrastructurii de ap și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului)” suma de 500,00 mii lei; pentru cofinanțarea proiectului ”Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în Valea Jiului – Pas Vâlcan” este prevăzută suma de 300,00 mii lei, iar pentru obiectivul de investiții ”Alimentare cu apă potabilă stațiunea turistică Straja – Lupeni” este prevăzută suma de 300,00 mii lei. 164,50 mii lei vor ajunge în Valea Jiului pentru obiectivul de investiții ”Închidere depozit de deșeuri menajere Uricani”. La capitolul ”Transporturi” se repartizează un excedent bugetar în sumă de 4.096,30 mii lei, din care suma de 1.977,30 mii lei, cofinanțare, pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 709F: DN 7A-Cabana Rusu-Msivul Parâng, km 6+600-10+325”. Suma de 2.119,00 mii lei este destinată pentru obiectivul de investiții”Modernizare DJ 742 A: Buceș-După piatră – Tarnița – limita județ Alba, km 0+000 (intersecție DN 74) – 2+500 (intersecție DJ 705D)”. Totodată, CJ Hunedoara discută utilizarea sumei de 2.341,51 mii lei bugetului fondurilor externe nerambursabile sursa D – pentru proiectul ”Capitala Daciei – muzeu iu al patrimoniului cultural european”, fiind considerat avans la contractul de finanțare. La acest proiect se mai alocă din excedentul bugetar suma de 2.754,51 mii lei.

Monika BACIU