CJ Hunedoara este alãturi de primãriile vulnerabile în contextul pandemiei COVID-19

Consiliul Judetean Hunedoara analizeazã în regim de urgentã posibilitatea alocãrii de fonduri unitãtilor administrativ-teritoriale vulnerabile, pentru asigurarea hranei persoanelor izolate la domiciliu si pentru achizitia de echipamente si produse specifice activitãtilor de dezinfectie.
Având în vedere cã, pânã astãzi, nu au fost alocate fondurile necesare asa cum este specificat în Anexã 1 a Decretului nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea stãrii de urgentã pe teritoriul României, pentru sprijinirea persoanelor izolate la domiciliu, ca urmare a mãsurilor de limitare a rãspândirii COVID-19, Consiliul Judetean Hunedoara analizeazã în regim de urgentã posibilitatea sprijinirii unitãtilor administrativ-teritoriale pentru asigurarea necesarului zilnic al cetãtenilor izolati la domiciliu, aflati în dificultate.
„Potrivit articolului 29 al Anexei la Decret, cheltuielile necesare se asigurã prin transfer între bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sãnãtãtii, si bugetele locale, mãsurile de sprijinire a persoanelor izolate fiind puse în aplicare de autoritãtile administratiei publice locale. În conditiile în care nu a fost emis un ordin de ministru în acest sens, am luat decizia de a analiza posibilitatea ca administratia judeteanã sã ia mãsuri pentru a sprijini acele primãrii care nu au fondurile necesare. Oamenii aflati în izolare nu au nicio vinã cã se aflã în aceastã situatie. Ne vom mobiliza si vom cãuta cea mai bunã solutie”, a declarat vicepresedintele CJ Hunedoara, Daniel Andronache.
De asemenea, administratia judeteanã analizeazã si posibilitatea de a sprijini unitãtile administrativ- teritoriale vulnerabile pentru asigurarea echipamentelor de protectie si a substantelor dezinfectante, necesare pentru limitarea rãspândirii COVID-19.

Advertisements