Ciucă, despre Mintia: ”Vor fi utilizate cele mai moderne tehnologii”

R eprezentanții Mass Global Energy Rom, companie care a achiziționat anul trecut termocentrala de la Mintia, au anunțat luni un plan de investiții de peste un miliard de euro în transformarea acestei termocentrale în următorii 3 ani.

Într-o întâlnire cu premierul Nicolae Ciucă, la Palatul Victoria, „a fost prezentat planul de investiții în valoare de peste un miliard de euro, care va transforma termocentrala în cea mai mare și eficientă capacitate de producție a energiei electrice pe gaz din Uniunea Europeană.”
„În acest sens, vor fi utilizate cele mai moderne tehnologii, care vor permite, în acord cu taxonomia europeană, producerea a cel puțin 1500 MW. Prima etapă a investiției va fi finalizată într-un termen de 24 de luni, urmând ca proiectul să ajungă la maturitate deplină în 36 de luni”, se arată în comunicatul Guvernului.
Componentele centralei vor fi pregătite pentru trecerea către noile tehnologii de producere a energiei, bazate pe hidrogen.
„Gazele de la Marea Neagră, care pot asigura în prezent deja zece la sută din consumul anual intern, vor transforma, în următorii ani, țara noastră, într-unul dintre cei mai mari producători de gaze din UE.
Centrala de la Mintia, care va folosi gazul drept resursă de producere a curentului electric, va putea beneficia din plin de aceste resurse, astfel încât să consolidăm, pe de o parte, producția noastră de energie electrică, asigurând consumul intern, dar să o și putem exporta, ajutând Republica Moldova și partenerii noștri din Uniunea Europeană”, a declarat premierul Ciucă.

T ermocentrala Mintia, cumpărată de Mass Global Energy Rom
Centrala termoelectrică Mintia a fost cumpărată anul trecut cu 91 milioane de euro de Mass Global Energy Rom, parte a grupului Mass Group Holding, în cadrul unei licitaţiei publice, a anunţat, în luna august a anului trecut, administratorul judiciar al societăţii Complexul Energetic Hunedoara SA.
Potrivit sursei citate, având în vedere specificul activului, Ministerul Energiei, în calitate de acţionar, a impus anumite condiţii investitorului cu scopul de a relansa producţia de energie în Mintia.
Astfel, cumpărătorul, Mass Global Energy Rom, are obligaţia ca, până la 31 decembrie 2026, să finalizeze investiţia de realizare a unei capacităţi energetice noi cu o putere instalată de minimum 1.290 MWH, din care minimum 800 MWH în bandă pe gaz şi energie regenerabilă.
Demararea investiţiilor va fi posibilă după acordarea de către autorităţi a avizelor şi autorizaţiilor necesare.
Termocentrala Mintia este compusă din terenuri pe o suprafaţă de 3.297.807 mp, construcţii, precum şi bunurile mobile şi echipamentele aferente.
Societatea care a cumpărat termocentrala Mintia are o serie de obligații. Potrivit Ministerului Energiei, câștigătorul licitației și-a asumat să preia mai multe obligații. Astfel, societatea s-a obligat să preia toate obligațiile de mediu rezultate ca urmare a desfășurării activității trecute, prezente și viitoare, respectiv obligațiile stabilite de către Agenția Pentru Protecția Mediului.

C are sunt obligațiile majore
Societatea are ”obligația ca până la data de 21.12.2026 să finalizeze investiția de realizare a unei capacități energetice noi cu o putere instalată de minim 1290 MWH din care minim 800 MWH în bandă pe gaz, care să răspundă nevoilor de consum din zona de nord-vest a țării”, arată Ministerul Energiei.
Pentru îndeplinirea acestei obligații, noul proprietar al activului își asumă ”ca în termen de un an de la transferul dreptului de proprietate asupra activului să prezinte vânzătorului CEH SA și actionarului CEH SA, un business plan asupra investiției, care să cuprindă termenele estimative aferente fiecărei etape din realizarea acesteia, inclusiv termenul/termenele de punere în funcțiune a noii/noilor instalații”, mai notează ministerul.
În plus, noul proprietar are obligația ca la împlinirea termenului asumat pentru realizarea fiecărei etape din investiția finală să comunice CEH și acționarului CEH dovada îndeplinirii tuturor obiectivelor asumate prin plan.
Societatea mai are obligația să ”nu dezmembreze, demoleze și să nu înstrăineze construcțiile și echipamentele care compun activul cumpărat până la data obținerii autorizațiilor de construire pentru noile instalații. Obținerea autorizațiilor va fi notificată vânzătorului CEH SA și acționarului CEH SA”.

C e se poate întâmpla dacă firma nu respectă reglementările
”În măsura în care noul proprietar nu își va respecta obligațiile asumate în termenul stabilit sau până la finalizarea proiectului, sancțiunea va fi pierderea calității de proprietar a activului și a sumelor deja investite și plata sumei reprezentând jumătate din prețul de adjudecare fără TVA, cu titlu de daune-interese”, mai notează Ministerul Energiei.
Calitatea de proprietar a activului încetează de plin drept, fără intervenția vreunei instanțe judecătorești sau altă autoritate, de la data la care CEH și/sau acționarul CEH SA notifică cumpărătorului constatatrea privind neîndeplinirea obligațiilor asumate de către acesta.
În această situația, activul ”termocentrala Mintia” va reveni în proprietatea CEH SA, iar cumpărătorul nu va avea dreptul la restituirea sumelor deja investite.
Monika BACIU