[ Cinci posturi vacante la Universitatea din Petroșani ]

U niversitatea din Petroşani organizează concurs de recrutare în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale, de execuție, vacante. Astfel, se organizează concues pentru ocuparea postului de laborant, cu studii superioare, în cadrul Departamentului A C.LEE., Facultatea de M.E.; laborant, cu studii medii, în cadrul Departamentului I.M.I.T., Facultatea de M.E.; administrator financiar, cu studii superioare/referent, în cadrul Serviciului resurse umane și salarizare; administrator patrimoniu, cu studii medii, în cadrul Serviciului patrimoniu; magazioner, în cadrul Serviciului social cantină. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească mai multe condiții. Astfel, pentru postul de laborant S sunt necesare studii superioare în domeniul tehnic absolvite cu diplomă de licență; seriozitate, responsabilitate, adaptabilitate, autocontrol, atitudine principială și punctualitate; abilități de comunicare, vigilență, corectitudine, profesionalism, loialitate, conștiinciozitate, disponibilitate de a lucra în echipă.
Pentru postul de laborant M sunt necesare studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat; vechime în învățământul superior de minimum 5 ani; seriozitate, responsabilitate, adaptabilitate, autocontrol, atitudine principală și punctualitate; abilități de comunicare, vigilență, corectitudine, profesionalism, loialitate, conștiinciozitate, disponibilitate de a lucra în echipă. Candidații care optează pentru postul de administrator financiar trebuie să aibă studii superioare în domeniul economic, specializarea contabilitate și informatică de gestiune; certificat de absolvire inspector resurse umane; cunoștințe temeinice și vechime în utilizarea tehnicii de calcul de minimum 3 ani, necesară la întocmirea și gestiunea unor baze de date, conform Ordinului nr. 487/2021; abilități de comunicare și muncă în echipă, capacitate de analiză și sinteză, gândire logică; seriozitate și corectitudine, profil moral și conduită profesională corespunzătoare funcției. Pentru postul de administrator de patrimoniu se solicit studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat; abilități de comunicare și muncă în echipă; capacitate de gestionare a timpului și priorităților; cunoștințe în domeniul administrării și gestionării bunurilor; să cunoască actele normative în vigoare ce reglementează drepturile și obligațiile ce le revin conform Legii nr. 22/1969. Pentru postul de magazioner sunt necsare studii medii/certificat de absolvire a liceului; vechime în specialitate ca lucrător gestionar de minimum 5 ani; abilități de comunicare și muncă în echipă, capacitate de analiză și sinteză, gândire logică; seriozitate și corectitudine, profil moral și conduită profesională corespunzătoare funcției. Concursul se va organiza conform calendarului următor. În data de 25 noiembrie 2021, ora 10.00 este termenul limită pentru depunerea dosarelor; în 9 decembrie este programată proba scrisă, și tot în aceeași dată va avea loc și interviul.

Monika BACIU