Cercetare de top la Universitatea din Petrosani

Universitatea din Petrosani are laboratoare moderne, în care studentii pot aplica, în mod practic, cunostintele învãtate la cursuri.  Una din componentele de bazã ale activitãtii  academice din cadrul Universitãtii din Petrosani este cercetarea stiintificã. Universitatea promoveazã dezvoltarea unui mediu de cercetare, centrat pe progres tehnologic si inovare, competitiv la nivel national si international, care sã consolideze aceastã institutie într-un pol de excelentã axat pe generarea cunoasterii si a transferului tehnologic, cu impact direct asupra cresterii performantei stiintifice, a vizibilitãtii si a calitãtii serviciilor cãtre mediul economic si social. Totodatã sunt promovate principiile corecte ale deontologiei si eticii în cercetarea  stiintificã, pentru  formarea, dezvoltarea si motivarea resursei umane.
Pietrele spun povesti
Fiecare rocã, mineral sau dupã cum ar spune necunoscãtorii poate indica o poveste. Iar odatã descoperite acestea devin lectii care nu se uitã. De altfel, studentii de aici pot afla cum un beril comun poate deveni o piatrã semipretioasã. În laborator sunt sute de exponate, care mai de care mai diversificate.
“În acest laborator avem în jur de 300-400 de exponate iar marea lor majoritate sunt expuse în vitrine, dar sunt si exponate care sunt pentru studiul în laborator. Acest laborator este împãrtit în douã, o jumãtate este cu minerale iar cealaltã  jumãtate este cu roci. Mineralele si rocile sunt ordonate în vitrine în functie de clasificarea  generalã a mineralelor, respectiv a rocilor, de la cele mai simple pânã la cele mai complexe”,  a spus Mihaela Postolache, sef de lucrãri în cadrul Departamentului Departamentul de Ingineria Mediului si Geologie. De cele mai simple  elemente chimice, pânã la cele mai compuse, toate mineralele sau silicatii spun o poveste, formeazã legãturi, iar colectia din laboratorul universitãtii Petrosani este impresionantã.
“Cele mai simple minerale sunt acelea care au un singur element chimic cum ar fi aurul, argintul, mercurul iar cele mai complexe minerale sunt silicatii care au formule chimice de ordinul a douã rânduri de caiet. Când vorbim despre un mineral, vorbim despre un singur element sau obiect, cum ar fi  cuartz-ul, pirita. Când vorbim despre roci, vorbim despre un ansamblu de aceste minerale pentru cã fiecare rocã are o formulã. Rocile sunt magmatice, metamorfice si sedimentare. Studentii aflã clasificãrile pe fiecare mineral în parte atât cu partea teoreticã cât si practicã. Fiecare mineral si rocã este studiat individual. În colectia pe care noi o avem cele mai valoroase exponate sunt silicatii, dar si un gips adus din Sahara. Mai avem opale si calcedonie. Unul dintre cele mai rare exponate este biriliul care în formã hexagonalã”, mai spune sursa citatã.
Cele peste 400 de exponate au fost adunate de-a lungul anilor. Totul a pornit în anul 1967.
“Aceastã colectie este din anul 1967, atunci a început, regretatul profesor Ungureanu a fost initiatorul. Dorinta oamenilor si frumusetea acestor  minerale i-a îndrumat sã doneze si sã aducã atât pe studenti, cât si pe noi din practici si din excursiile pe care le-am fãcut”, ne-a mai povestit Mihaela Postolache.

Aplicatii practice în inginerie
În cadrul Facultãtii de Inginerie Mecanicã si Electricã functioneazã si laboratorul de Inginerie Automatã si Automatizãri Industriale. Facultatea de Inginerie Mecanicã si Electricã face parte  integrantã din structura Universitãtii din Petrosani, fiind în ordine cronologicã a doua facultate înfiintatã în cadrul acestei institutii de învãtãmânt superior. Pe parcursul anilor, în functie de oferta de studii,  denumirea facultãtii s-a modificat de mai multe ori de la denumirea initialã.  Facultatea de Electromecanicã Minierã la înfiintare în 1957 pânã la forma actualã: Facultatea de Inginerie Mecanicã si Electricã din 2003. Aici, se construiesc tot felul de aparate. Toate au aplicabilitate practicã.
“Ne situãm în laboratorul de Inginerie Automatã si Automatizãri Industriale unde studentii de la facultatea de Inginerie Mecanicã si Electricã, mai precis studentii de la specializare de automaticã si informaticã industrialã, pot studia în cadrul orelor de laborator diverse aplicatii practice care le dezvoltã competentele necesare pentru a putea face fatã pietei din România si nu numai. În cadrul laboratorului avem diverse standuri în care ei pot exemplifica cunostintele dobândite la curs.  Avem diverse  elemente de executie electrice unde avem servomotoare de curent continu cu curenti permanenti, masini pas cu pas, cât si masini asincroane cu motor în scurt circuit  trifazate. Diverse actuatoare utilizate în cazul  geamurilor batante,  modemuri industriale cât si o masinã cu comandã numericã. Marea majoritate a aplicatiilor fiind realizate cu studentii în cadrul proiectelor de diplomã. Astfel încât se pot regãsi toate echipamentele de automatizare existente. Echipamentele care sunt destinate mediului industrial sunt regãsite în hale industriale, în industria existentã atât în România cât si în strãinãtate. Ele se gãsesc în diverse linii flexibile de automatizãri existente în practicã. Odatã ce studentii sunt familiarizati cu ele le va fi mai usor în a le întretine si ulterior sã le proiecteze si sã le aducã diverse îmbunãtãtiri”, ne spune conf. Univ. dr. ing. Olimpiu Stoicuta.
Cercetarea costã, însã Universitatea din Petrosani a beneficiat si de granturi.
“Sistemele sunt destul de costisitoare dar o parte dintre acestea au fost achizitionate pe baza unui program de dezvoltare  dat de cãtre Guvernul României, cum este cazul standului Festo care ajunge la aproximativ 18.000 de euro si în care universitatea are licentã pe mediul de programare, iar marea majoritate a echipamentelor care se aflã pe stand sunt de uz industrial”,  a mai subliniat sursa citatã.
„Pe studenti îi atragem cu o serie de specializãri care au si laboratoare, specializãri care fac parte din prioritãtile nationale si europene, anume Calculatoare, Tehnologia informatiei, Ingineria mediului, Transporturi, Constructii, ECTS. Fiecare specializare a universitãtii poate si are o conotatie care sã fie legatã de  prioritãtile nationale. Cercetarea nu poate fi realizatã fãrã investitii, asa cum un învãtãmânt de  calitate nu poate fi realizat dacã nu se finanteazã, dacã nu ne apropiem cât mai mult de acel 6% din PIB pentru învãtãmânt, si la cercetare trebuie sã ne apropiem de minim 1% din PIB, în asa fel încât finantarea sã însemne dotarea modernã a laboratoarelor, dotarea modernã a unor centre de cercetare care le avem”, a declarat prof. univ. dr. ing. Radu Sorin Mihai, rectorul Universitãtii din Petrosani.
Prin cercetare stiintificã într-o paletã largã de domenii si prin tematicile interdisciplinare abordate, Universitatea din Petrosani îsi întãreste rolul pe care  îl are ca universitate regionalã. În judetul Hunedoara, universitatea reprezintã un pol de cunoastere si deschidere cãtre întreaga lume.