Centrul de îngrijire si asistentã de la Petrila va fi anvelopat

Centrul de îngrijire si asistentã de la Petrila va beneficia de investitii. Consilierii judeteni au aprobat, în unanimitate, proiectul care prevede „Cresterea eficientei energetice – Centrul de Îngrijire si Asistentã Petrila”.

“În cadrul Programului Operational Regional 2014 – 2020, apelul de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI (Cod nr. POR/97/3/1) – Axa prioritarã 3 – Sprijinirea  tranzitiei cãtre o economie cu emisii scãzute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1 – Sprijinirea eficientei energetice, a gestionãrii inteligente a energiei si a utilizãrii energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clãdirile publice si în sectorul locuintelor, Operatiunea B – Clãdiri Publice, U.A.T. Judetul Hunedoara  va depune spre finantare proiectul „Cresterea eficientei energetice  – Centrul de Îngrijire si Asistentã Petrila”, aratã documentele CJH. Proiectul vizeazã lucrãri de eficientizare energeticã si a gestionãrii inteligente a energiei si a utilizãrii energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, respectiv clãdirea publicã a „Cresterea eficientei energetice – Centrul de Îngrijire si Asistentã Petrila”.

“Obiectivele preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice sunt eficientizare energeticã, reducerea pierderilor de apã prin înlocuirea instalatiilor de apã rece si caldã, reducerea pierderilor de energie prin înlocuirea instalatiilor de încãlzire, scãderea consumului de energie electricã, cresterea gradului de confort a beneficiarilor”, mai aratã documentele. Consiliul Judetean Hunedoara aprobã documentatiile tehnico – economice pentru lucrãrile de investitii de interes judetean, în limitele si în conditiile legii, precum si pentru lucrãrile de constructii si reparatii de interes public finantate din bugetul judetului.

Monika BACIU

Advertisements

Un comentariu la „Centrul de îngrijire si asistentã de la Petrila va fi anvelopat

  • 19 iunie 2017 la 09:51
    Permalink

    Felicitari !

Comentariile sunt închise.