CEH scapă de amenda pentru neachiziționarea certificatelor verzi

D ecizia instanței de judecată este definitivă. Compania energetică hunedoreană a contestat o sancțiune aplicată pentru că n-a achiziționat certificate verzi.

Complexul Energetic Hunedoara a contestat procesul verbal de constatare și sancționare, în urma căruia ar fi trebuit să plătească nu mai puțin de 3, 8 milioane de lei, iar decizia instanței de fond i-a fost favorabilă. Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei a făcut apel iar cazul a ajuns pe rolul Tribunalului Hunedoara. S-a reținut că societatea a mai fost sancționată contravențional în ultimii 5 ani, prima data cu avertisment iar ulterior cu amenzi, fiind aplicate în total un număr de 6 contravenții. ”Instanța a constatat că amenda în cuantum de 3.807.475,25 lei, aplicată petentei este disproporționată în raport cu gradul de pericol social al faptei, ținând seama şi de împrejurările în care a fost săvârșită fapta, de scopul, modul şi mijloacele de săvârșire a acesteia sunt corecte şi întemeiate pe probele de la dosar. Astfel, instanța a reținut că patenta a făcut eforturi substanțiale pentru a achiziționa certificatele verzi necesare pentru îndeplinirea cotei obligatorii pentru anii 2018, 2019 şi 2020. Având în vedere situația în care se află patenta şi anume fiind în procedura generală a insolvenței deschisă la solicitarea creditorilor, aceasta a fost în imposibilitate de a achiziționa cota de certificate verzi aferentă trimestrului III al anului 2020”, se arată în soluția Tribunalului Hunedoara.

N econcordanțe descoperite de tribunal
Totuși, nu acest aspect a fost motivul principal pentru care CEH a scăpat de plată. În motivare compania a susținut nelegalitatea procesului verbal întrucât fapta prevăzută (…) nu este descrisă corespunzător. ”A precizat că numărul de certificate verzi (stabilit la 7004 CV) este în contradicție cu ceea ce s-a reținut prin procesul verbal, respectiv cu faptul că nu şi-a îndeplinit obligația legală de a achiziționa cota obligatorie estimată. Or, atâta timp cât cota obligatorie este estimată, nu poate rezulta corelativ obligația de a achiziționa un număr determinat, exact indicat de certificate verzi”, se arată în dosar. Tribunalul Hunedoara a apreciat că data săvârșirii faptei coincide cu data Deciziei Președintelui ANRE nr. 2047 privind stabilirea operatorilor economici care nu şi-au îndeplinit cota obligatorie estimată de achiziție de certificate verzi şi a celor care nu şi-au îndeplinit obligația legală de achiziție de certificate verzi din piața centralizată anonimă spot de certificate verzi pentru anul 2020, trimestrul III, respectiv cu data de 11.11.2020. ”În acest context, Tribunalul apreciază că noţiunea de an precedent la care trimite textul sancționator trebuie corelată şi, astfel, stabilită prin raportare la data săvârșirii faptei (11.11.2020), iar nu prin raportare la data constatării acesteia, respectiv data întocmirii procesului verbal de contravenție (15.07.2021). Așadar, sancțiunea se impunea a fi calculată prin aplicarea unui procent la cifra de afaceri din anul 2019, acesta fiind anul precedent celui în care a săvârșit fapta contravențională”, se precizează în soluția instanței de apel. Tribunalul a menținut soluția primei instanțe de înlocuire cu avertisment a sancțiunii amenzii în cuantum de 3.807.475,25 lei.