CEH, jucãrie politicã

Complexul Energetic Hunedoara a fost si este încã o jucãrie pentru politicieni. Fãrã a respecta prevederile legale, pãpusarii au tras sforile la societate, impunând directori politici.  Un document al Ministerului Finantelor Publice aratã negru pe alb cã la Complexul Energetic Hunedoara trebuia aplicatã ordonanta corporatistã. Adicã cea care prevede recrutarea unui management profesionist. O singurã datã s-a fãcut acest lucru, Emil Florut, fiind directorul general recrutat pe OUG 109, însã la scurt timp acesta a fost înlãturat.
“În ceea ce priveste numãrul întreprinderilor publice obligate sã aplice prevederile Ordonantei de Urgentã a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativã a întreprinderilor  publice (…) precizãm cã în prezent, un numãr de 151 de întreprinderi publice de subordonare centralã si 1197 de întreprinderi publice de subordonare localã sunt monitorizate la nivelul Ministerului Finantelor Publice. În ceea ce priveste forma de organizare a întreprinderilor publice monitorizate,  un numãr de  13 întreprinderi publice de subordonare centralã si 840 de întreprinderi publice de subordonare localã sunt organizate sub formã de societãti cu rãspundere limitatã”, aratã un document al Ministerului Finantelor Publice.
Ministerul de Finante a aplicat sanctiuni unor societãti care nu au respectat prevederile legale.
“În aplicarea ordinului ministrului finantelor publice nr. 2460/2016, tinând cont de propunerea de includere a Ordonantei de Urgentã a Guvernului nr. 109/2011, cu modificãrile si completãrile ulterioare, în proiectul legii prevenirii, precizãm cã aparatul de inspectie economico-financiarã a aplicat un numãr de 640 de sanctiuni contraventionale “avertisment””, mai aratã documentele.
Potrivit documentului Ministerului de Finante, Complexul Energetic Hunedoara trebuia sã aibã administrare corporatistã. Ministerul de resort trebuia sã întreprindã procedurile în acest sens. Numai cã ministerul, prin ministrii sãi a permis încãlcarea flagrantã a legii.
Complexul Energetic Hunedoara functioneazã în baza prevederilor Legii 31/16.11. 1990, adicã legea societãtilor comerciale. Statul român este cel care prin reprezentantii sãi trebuie sã se îngrijeascã de buna functionare a societãtii, adicã sã aibã grijã fix de bunul sãu. Numai cã în decursul anilor, bunul statului a devenit o gaurã neagrã. Totul s-a întâmplat cu grijã statului prin neimplicarea acestuia. Numai cã si în acest caz, cei de la Complexului Energetic Hunedoara au gãsit o portitã.
“Conform prevederilor Legii 31/16.11. 1990 privind societãtile comerciale, cu modificãrile si completãrile ulterioare, numirea directorului general al Societãtii Complexul Energetic Hunedoara S.A. (“CEH”) se face prin decizia Consiliului de Administratie, fãrã a fi necesarã convocarea Adunãrii Generale a Actionarilor societãtii pentru acest subiect. Drept urmare, considerãm cã trebuie sã vã adresati conducerii administrative a societãtii, respectiv Consiliului de Administratie al CEH, privind numirea / revocarea directorului general”, aratã un rãspuns al Ministerului Energiei, din primãvara acestui an.
Ministerul de Finante spune altceva.
“Conform prevederilor art. 60 alin. (2) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 109/2011, cu  modificãrile si completãrile ulterioare,  “prin derogare de la prevederile art. 28 alin. (1), art. 29 si art. 34, în cazul societãtilor înfiintate conform Legii nr. 31/1990, republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare, care nu sunt organizate ca societãti pe actiuni, numãrul administratorilor si procedura de selectie a acestora,  precum si constituirea unor comitete ale administratorilor sunt stabilite de autoritatea publicã tutelarã, prin actul constitutive al societãtilor respective””, aratã Ministerul de Finante.
În cazul Complexului Energetic Hunedoara, autoritatea tutelarã este Ministerul Energiei. Complexul  Energetic Hunedoara functioneazã ilegal încã de la înfiintare. În cinci ani de la înfiintare, Complexul Energetic Hunedoara a fost condus de 9 persoane, asta desi actul constitutiv al societãtii spune cã mandatul unui director  general se încheie pe o perioadã de cel putin  2 ani. Prima regulã încãlcatã. Toti directorii generali ai CEH au fost numiti pe o perioadã de 3, 4 sau 6 luni. În cazul unora contractul de mandat a fost prelungit, în cazul altora nu.
Singurul director general al CEH care a fost recrutat pe baza ordonantei corporatiste a fost Emil Florut. Acesta a fost însã  revocat din functie de un Consiliu de Administratie numit pe criterii politice. Din acest motiv, Emil Florut a si actionat în instantã societatea, procesul nefiind încã finalizat.
Monika BACIU

Advertisements

3 comentarii la „CEH, jucãrie politicã

 • 11 decembrie 2017 la 21:31
  Permalink

  Sa se faca investitii la EM Livezeni si EM Vulcan pentru a deveni rentabila huila din valea jiului !

 • 12 decembrie 2017 la 06:34
  Permalink

  Sa vedem daca va intra in insolventa pe data de 18 ianuarie 2018 cand va fi proces la inalta curte de casatie si justitie, atunci ce vor mai face directorii numiti politic. Atunci nimeni nu va mai putea sa faca tot felul de contestatii si recursuri, ca va fi o sentinta definitiva. Atunci va trebui un director ca Borza sau Melczer, numai ei vor mai putea salva ceva din ghearele hidrei politice care nu se mai satura sa suga sangele ceh.

 • 12 decembrie 2017 la 06:47
  Permalink

  Ba Ioane, nu va intra in insolventa cum spui tu ca nu are cum, va intra direct in faliment.

Comentariile sunt închise.