CEH încearcã sã recupereze banii de la termoficare Petrosani

Complexul Energetic Hunedoara încearcã sã recupereze restantele abonatilor societãtii de termoficare din Petrosani prin instantã. Datoriile societãtilor de termoficare sunt rostogolite prin instantele de judecatã.
Complexul Energetic Hunedoara încearcã sã recupereze datoriile abonatilor societãtii de  termoficare din Petrosani. în acest sens, conducerea CEH, prin Termocentrala Paroseni s-a adresat Judecãtoriei Petrosani, care, însã, si-a declinat  competenta în favoarea Tribunalului Hunedoara.
“Creantele din energia termicã livratã conform facturilor existente în sold sunt în sumã de 62,331,925.80 lei, din care 38.999.280,41 lei c/val. energie termica si 23.332.645,39 lei penalitãti. Suma înscrisã la masa credalã este de 57.100.346,04 lei”, aratã Complexul Energetic Hunedoara. În prezent, în Municipiului Petrosani, totalul apartamentelor bransate este în numãr de 2.265 (reprezentând circa 17% din capacitatea ei), la care se adaugã 33 gospodãrii individuale, 11 institutii publice si 187 agenti economici.
Monika BACIU