CEH a produs energie pe care nu a cumpãrat-o nimeni

Costul de productie al energiei electrice de cãtre Complexul Energetic Hundoara a ajuns la aproape 300 de lei, drept pentru care energia electricã produsã de cele douã termocentrale nu a mai fost cumpãratã. Este concluzia unui raport al Curtii de Conturi.

Complexul Energetic Hunedoara contribuie doar cu 4,25% la siguranta sistemului energetic national. Un raport al Curtii de Conturi aratã cã CEH  contribuie la SEN cu putin peste 4%, iar costurile de producere a energiei electrice sunt cele mai mari.  “În România, în sectorul energiei electrice, desi ANRE a emis 696 Licente de producere a energiei, în anul 2014, 6 producãtori au realizat 84,6% din totalul de 57.853 GWh energie electricã livratã: SC Hidroelectrica SA – 31,37%, SC Complexul Energetic Oltenia SA – 20,99%, SN Nuclearelectrica SA – 18,57%, SC OMV Petrom SA – 3,45%, SC Complexul Energetic Hunedoara SA – 4,25% si SC Electrocentrale Bucuresti SA – 3,48%, Romgaz SA – 2,49%”, se aratã în raportul Curtii de Conturi. Raportul mai aratã cã CEH produce cel mai scump curent electric dintre toti producãtorii. Pretul de productie al energiei electrice a ajuns chiar si la 300 de lei.

“Din analiza evolutiei preturilor medii ponderate anuale, aferente cantitãtii de energie electricã achizitionatã de FUI pe bazã de contracte reglementate, s-a remarcat faptul cã, cel mai scãzut pret a fost înregistrat în anul 2014, respectiv de 142,68 lei/MWh, cu 14% mai mic fatã de pretul mediu de 165,92 lei/MWh înregistrat în anul 2013. Aceastã diminuare a pretului de achizitie a energiei electrice de cãtre FUI de la producãtori a fost determinatã de intrarea în vigoare a Ordinului presedintelui ANRE nr. 83/2013, prin care nu au mai fost preluate cantitãti de energie electricã produsã de grupurile/centralele termoelectrice care înregistrau costuri ridicate care în unele cazuri depãseau 269 lei/MWh (cazul SC Complexul Energetic Hunedoara SA în anul 2013), consumul fiind asigurat prin preluarea cantitãtilor de energie electricã produsã de grupuri/centrale apartinând SC Hidroelectrica SA si SN Nuclearelectrica SA, la preturi medii ce au variat între 115,2 lei/MWh – 145,88 lei/MWh”, mai aratã raportul. Potrivit raportului, companiile termoenergetice ar fi trebuit sã realizeze investitii, care însã nu au fost implementate. “În domeniul termoenergetic, fatã de valoarea proiectelor de investitii de 5,8 miliarde euro, prevãzute a se realiza conform Strategiei, au fost realizate investitii la nivelul principalilor producãtori de energie electricã cu capital majoritar de stat (SC Complexul Energetic Hunedoara SA, SC Complexul Energetic Oltenia SA, SC Electrocentrale Bucuresti SA, SC Electrocentrale Galati SA, SC Electrocentrale Oradea SA, Termoelectrica, CET Govora, RAAN si Romgaz) în valoare estimatã de 1,7 miliarde euro (29,3%), fiind realizate atât lucrãri de investitii noi cât si lucrãri de modernizare si de retehnologizare a instalatiilor existente”,  mai aratã raportul.Ministrul Energiei subliniazã faptul cã CEH este vital pentru siguranta sistemului energetic national, însã doar pe termen scurt. “Probabil, cã inelul de 400 kV a Transelectrica nu este finalizat, este un proiect pe termen lung, probabil spre prima parte a urmãtoarei decade acest inel va fi finalizat. Însã, pânã la finalizarea acestor lucrãri complexe, grupurile de la Deva si Paroseni continuã sã aibã un rol extrem de important în echilibrarea si decongestionarea retelei, inclusiv pentru a permite lucrãri de modernizare la retea”,  sustine ministrul Energiei, Victor Grigorescu.

Monika BACIU