CEH a avut o cotă de piață de 1,21%

C omplexul Energetic Hunedoara a avut, în anul 2020, o cotă de piață infimă, comparativ cu Hidroelectrica sau Nuclearelectrica. Ministerul Energiei arată că societatea energetică hunedoreană a livrat în sistemul energetic național doar 1,21% din energia electrică produsă la nivel național.

”La nivelul anului 2020 cota de piață (în funcție de energia livrată în rețele) a Complexului Energetic Hunedoara era de doar 1.21%. Prin comparație, Hidroelectrica a asigurat 28,97%, iar Nuclearelectrica a asigurat 20,78%. Trebuie remarcat faptul că România a atiuns în 2020 obiectivul de 24% din consumul de energie total provenit din surse regenerabile. Pentru 2030, noul obiectiv stabilit de guvernul roman este de 30,7%, realizabil prin adăugarea a 7GW în capacitate regenerabilă. În contextul noilor politici europene de energie și mediu pentru orizontul de timp 2030, rolul energiei nucleare devine și mai evident în atingerea țintelor ambițioase de reducere a emisiilor de gaze cu effect de seră, asigurând în același timp securitatea energetică și un preț suportabil de consumatorii finali precum și creșterea gradului de independență energetică a țării. Extinderea centralei de la Cernavodă prin reactoarele 3 și 4 va adduce cu sine o contribuție importantă la atingerea obiectivelor propuse în sectorul energetic”, arată Ministerul Energiei.
Din cele 6 blocuri energetice ale CEH, grupul nr. 4 de 150 MW din componența CET Paroșeni este sinugurl retehnologizat care funcționează în conformitate cu cerințele de mediu, fiind calificat și pentru furnizarea de servicii tehnologice de sistem. Termocentrala Mintia a fost închisă ca urmare a neconformării acesteia la cerințele de mediu.
Monika BACIU