[ Ce știu lupenenii despre fenomenul de corupție ]

Municipalitatea de la Lupeni a comandat servicii de elaborare studiu privind percepția în rândul cetățenilor și al personalului din cadrul administrației publice privind aspecte legate de corupție pentru proiectul „INTEGRITATEA, ETICA ȘI TRANSPARENȚA – CONDIȚIE ESENȚIALĂ PENTRU O ADMINISTRAȚIE EFICIENTĂ”. Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, Axa prioritară – Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Operațiunea – Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice.
”Scopul acestei anchete este de a identifica gradul în care cetățenii și personalul angajat în administrația publică cunosc aspecte legate de magnitudinea fenomenului de corupție, practicile aferente acestui fenomen și măsurile de prevenire și combaterea a corupției. Astfel, pentru a măsura percepția acestor categorii de persoane, vom aplica metoda anchetei pe bază de chestionar. Se vor folosi
2 chestionare, unul pentru cetățeni și un altul pentru personalul angajat din cadrul instituției. Toate
chestionarele vor fi anonime și confidențiale. Răspunsurile la întrebările din chestionare se vor centraliza și vor sta la baza realizării studiului,
document rezultat ca urmare a interpretării acestora”, arata documentul.
Studiul va putea reprezenta un punct de plecare în vederea consolidării culturii etice, de integritate, prevenire și combatere a corupției la nivel instituțional, pentru identificarea nevoilor de informare ale cetățenilor precum și pentru stabilirea temelor privind formarea anticorupție la nivel instituțional.
Monika BACIU