Ce se întâmplă cu minele Lupeni și Lonea?

Î n ultimii 25 de ani, România a trecut printr-o amplă restructurare industrială, cu consecinţa scăderii producției interne miniere şi a închiderii operaționale a majorităţii minelor, ceea ce a generat efecte economico-sociale şi de mediu, care au afectat grav viața comunităților din zonele miniere.

În perioada 1999-2013, Guvernul României a beneficiat de experienta internaţională şi de finanţarea Băncii Mondiale, pentru sprijinirea reformei în domeniul minier. Printre rezultatele proiectelor implementate se poate enumera Legea minelor nr.85/2003. strategia industriei miniere până la nivelul anului 2010, însoţită de manuale de închidere a minelor.
România se află în procesul tranziției energetice şi are în vedere indeplinirea a patru obiective principale: energie sigură, măsuri de eficiență, diversificarea suselor de aprovizionare, înlocuirea combustibililor fosili. Aceste obiective, susținute de investiții si reforme vor avea rolul de a încuraja competitivitatea, ceea ce va duce la prețuri mici pentru consumatori și la asigurarea securităţii energetice.
”Funcţionarea sigură şi stabilă a Sistemului Electroenergetic National (SEN) depinde de modul coerent în care se realizează înlocuirea capacităților vechi cu capacități noi, cu emisii reduse de carbon. de corelarea cu investițiile în infrastructura energetică necesare pentru creșterea ponderii surselor de energie regenerabilă şi asigurarea adecvanţei SEN.
Conform angajamentelor asumate în relația cu Comisia Europeană contextul recuperării ajutorului de stat ilegal conform Deciziei C (2018) 7308 final, precum și în linie DG Competition, in cu OUG nr. 108/2022 privind decarbonizarec sectorului energetic din Romania (jalon asumat prin PNRR) stipulează că alături de minele Lonea şi Lupeni, aflate în proces de puncre în siguranţă în vederea închiderii, minele de cărbune Vulcan si Livezeni vor parcurge etapele necesare punerii în condiţii de siguranță, în acord cu recomandările unui studiu similar cu cel elaborat pentru minele Lupeni şi Lonea”, arată Ministerul Energiei.
Planul REPowerEU are drept scop asigurarea independentei continentului european de gazul rusesc prin îndeplinirea celor patru obiective principale ale planului: energie sigură, măsuri de eficienţă, diversificarca suselor de aprovizionare, înlocuirea combustibililor fosili. Aceste obiective, susţinute de investiții şi reforme vor avea rolul de a încuraja competitivitatea, ceea ce va duce la prețuri mici pentru consumatori şi la unirea pieţelor regionale fragmentate într-o reţea edopeană de alimentare cu energie în vederea asigurării securităţii energetice.
”Această inițiativă a COM se adaugă la obiectivul European prezentat în cadrul pachetului legislativ Fit for 55 de a reduce emisiile interne nete de gaze cu efect de seră cu cel puțin 55% până în 2030, precum şi la  celelalte tinte stabilite prin Planurile Integrate pentru Energie şi Schimbări Climatice şi Planurile de Redresare şi Rezilienţă”, mai notează ministerul.
Monika BACIU