Câte unitãti scolare din Hunedoara au autorizatie de securitate la incendiu?

Care este situatia scolilor din judetul Hunedoara si câte dintre unitãtile de învãtãmânt nu au autorizatie de securitate la incendiu. Sunt doar douã dintre întrebãrile la care Ministerul Educatiei Nationale va trebui sã ofere un rãspuns.
“În legislatia nationalã, scolile sunt în mod explicit, în categoriile de constructii care se supun avizãrii si autorizatii privind prevenirea si stingerea incendiilor, iar legea 307/2006 prevede atributii si cerinte clare în acest sens pentru administratia publicã centralã, localã si pentru conducãtorii institutiilor. Din nefericire, la momentul actual, doar un numãr foarte mic de scoli din România detin aceastã autorizatie de securitate la incendii”,  aratã o solicitare a unui parlamentar bucurestean.
Parlamentarul USR, Cristina Prunã, vrea sã afle situatia exactã a unitãtilor de învãtãmânt preuniversitare din judetul Hunedoara. deputatul vrea sã afle în ce mãsurã ministerul de resort s-a implicat în rezolvarea problemelor existente.
“În judetul Hunedoara, situatia este posibil la fel de drasticã precum în restul tãrii.  De aceea, pentru a avea o radiografie exactã a ceea ce se întâmplã acolo, solicitãm Ministerul Educatiei Nationale  urmãtoarele informatii: câte unitãti de învãtãmânt preuniversitar se aflã pe raza judetului Hunedoara? Dintre acestea, care sunt institutiile care au  obtinut în prezent avizul pentru protectia  împotriva incendiilor de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgentã Hunedoara? Ce mãsuri a luat Ministerul Educatiei pentru obtinerea avizului pentru protectia împotriva incendiilor pentru acele unitãti de învãtãmânt  preuniversitar care încã nu îl detin?”, întreabã parlamentarul.
Potrivit unor statistici din luna septembrie 2017, în judetul Hunedoara existau 8 scoli fãrã autorizatie de securitate la incendiu.
Monika BACIU