Cât costã supravegherea pentru închiderea minelor?

Complexul Energetic Hunedoara a început demersurile pentru închiderea minelor Lupeni si Lonea. În acest sens, societatea a scos la licitatie contractul de “Servicii de supervizare-dirigentie de santier pentru supravegherea lucrãrilor aferente Proiectelor Tehnice de executie Lucrãri de Închidere si Ecologizare –Etapa I-a – Sectiunea Închideri Lucrãri Miniere Subterane, anul 2017 si 2018”. 324,000 RON este valoarea întregului contract. Ofertele se pot depune pânã în data de 16 aprilie.

Douã loturi

Contractul este împãrtit în douã loturi. Câte unul pentru fiecare unitate minierã în parte. Douã mine din cadrul Complexului Energetic Hunedoara vor fi închise la sfârsitul acestui an. Este vorba de minele Lupeni si Lonea.

Astfel, lotul I presupune “Servicii de supervizare-dirigentie de santier pentru supravegherea lucrãrilor aferente Proiectelor Tehnice de Executie Lucrãri de Închidere si Ecologizare pentru Sucursala EM LONEA – Etapa I-a – Sectiunea Închideri Lucrãri Miniere Subterane, anul 2017 si 2018”, iar lotul doi este acelasi lucru, însã pentru mâna Lupeni.

„Pentru îndeplinirea contractului, contractantul se obliga sã supravegheze lucrãrile care urmeazã sã se execute de cãtre Sucursalele EM LONEA si EM LUPENI, în conformitate cu legislatia în vigoare privind autorizarea executãrii lucrãrilor de constructii miniere subterane, respectiv sã urmãreascã executia lucrãrilor prin dirigintele de santier, acesta fiind independent si impartial atât fatã Proiectanti, de Beneficiar (CEH-SA) cât si fatã de Antreprenor (EM Lonea si EM LUPENI)”, aratã anuntul Complexului Energetic Hunedoara.

Valoarea totalã a contractului este de 324.000 de lei, câte 162,000 RON  pentru fiecare unitate minierã. Exploatarea cãrbunelui la cele douã unitãti miniere ar trebui sã înceteze la data de 31 decembrie a acestui an.

Monika BACIU

Advertisements