Câstigãm putin si cheltuim mult

12Din datele furnizate de reprezentantii Directiei Judeteane de Statisticã Hunedoara, rezultã cã veniturile medii lunare ale românilor sunt destul de mici, comparativ cu banii pe care îi cheltuiesc. Principalele surse de venituri ale oamenilor sunt salariile, veniturile în naturã, adicã produsele pe care le au românii în gospodãrie, din prestatii sociale, din agriculturã sau din vânzarea de active din patrimoniul gospodãriei. “O gospodãrie cheltuie 43 % pentru a cumpãra produse agroalimentare  si bãuturi non-alcoolice, 8 % cheltuie lunar… mai departe