Carnavalul de Halloween, un real succes la Uricani!

Dupã experienta minunatã trãitã la prima editie a Carnavalului de Halloween, Consiliul Scolar al Elevilor de la Liceul Tehnologic  Retezat din Uricani  a organizat vineri, 27 octombrie, a II-a editie a Carnavalului de Halloween care a avut loc pe  scena Casei de Culturã a Orasului  în cadrul cãruia au participat elevi din ciclul gimnazial si liceal, fiind înscrisi 60 de participanti, raportati  la un public de 250 de persoane .
Misiunea cea mai grea a  revenit juriului, care a desemnat urmãtorii câstigãtori: locul I a revenit elevelor Gordiciu Patricia si Stoi Cristina, din clasa a V-a C, locul al II-lea a fost câstigat de elevii Nicoi Raul si Enache Raluca din clasa a VII-a B,  iar locul al III-lea a fost ocupat de elevii Ciubotaru Darius si Szekely Andor, care au dat dovadã de multã îndemânare si creativitate în cadrul carnavalului. Totodatã, au  fost oferite premii speciale si  premii de participare tuturor celor înscrisi, constând în diplome, dulciuri si obiecte specifice acestui tip de sãrbãtoare.
Tin sã felicit toti participantii pentru efortul, dãruirea si pasiunea de care au dat dovadã în cadrul concursului si totodatã doresc sã multumesc pentru sprijinul acordat: doamnei directoare Sanda Cornelia, doamnelor directoare Ciurea Vera si Paiu Ana, domnului primar Dãnut Buhãescu, Primãriei orasului Uricani, pentru punerea la dispozitie a Casei de Culturã, domnului director al Casei de Culturã Ciurea Cristi, farmaciei „Prodfarm”, care este reprezentatã de doamna Monica Olaru, Casei „Amicii” si domnilor care au asigurat coloana sonorã a spectacolului nostru.
Totodatã, adresez sincere multumiri  doamnelor si domnilor profesori care ne-au fost mereu alãturi: doamnei diriginte Kandut  Delia, doamnei  consilier educativ Todea Sabina, doamnei Bãrzãune Marinela, doamnei  Picior Daniela, doamnei Németh Marinela, doamnei Bobric Alina, doamnei Ghetãu Olenca, doamnei Cârlan Adriana, domului  Astilean Daniel, domnului profesor Iloiu Ilie, doamnei Dragos Arina, doamnei  Borta Maria, doamnei Apostu Mariana, doamnei  Rad Carmen, doamnei Ciortea Raveca si domnului Cioatã Ilie.
Toate gândurile de recunostintã si multumirile mele se îndreaptã spre colegii mei din Consiliul Scolar al Elevilor, pentru dãruirea de care au dat dovadã în organizarea acestui eveniment:  Opris Rãzvan, Eremia Marius, Nãstase Emma, Silasi Petrisor, Ciubotaru Andreia, Rusu  Ana, Barabasi Robert, Erdos Daniel, Stãnilã Cristina, Magyari Maria, Bucãtaru Ana, Cãciulã Ciprian, Szocs Valentina, Silea Daniel, Lorent Daniel, Pupãzã Bianca, Buzatu Savina si Pieknyi Diana.
Presedintele Consiliului Scolar al Elevilor, Alexandru Malairos