Canalizãri vechi, inspectate video de specialistii Apa Serv

Tevi ce au o vechime de 50 sau chiar 60 de ani sunt acum verificate de lucrãtorii de la ape. Totul, într-un proiect ce gestioneazã sistemul, ca acesta sã nu dea rateuri.
Ca urmare, pentru a evita problemele grave ce se ivesc mereu în sistemul de canalizare, Apa Serv are un program prin care decolmateazã si  verificã întreg sistemul, cu precãdere cel ce are deja o jumãtate de secol. Un exemplu sunt tevile din Cartierul Carpati, care sunt acum cercetate cu un sistem video integrat. Douã utilaje am gãsit în zonã:  unul care extrage deseurile din canalizare, iar altul care verificã ulterior, dacã tevile sunt în bunã stare, cu un sistem video.
„Am început o actiune de curãtire si spãlare a retelei de canalizare, tinând cont cã în acest cartier este o retea foarte veche. Concomitent, cu actiunea de spãlare si cu decolmatarea cãminelor, am început si inspectia video, pentru a observa, din timp, dacã mai existã probleme si sã putem sã reparãm acolo unde este cazul”, a spus Romului Pavel, sef Sectie Apã Canal Petrosani.
Ultimele echipamente ce au fost achizitionate la Apa Serv sunt de cea mai nouã generatiei si, atât  autospeciala care vidanjeazã si spalã sistemul de canalizare, si care  are si posibilitatea de recircuitare a apei menajere, cât si autolaboratorul,  verificã zona.
„Avem si autolaboratorul cu  televiziune cu circuit închis, cu care putem face inspectiile video, putem si înregistra si stoca imaginile si astfel noi vedem în timp unde am avut  probleme. Putem astfel sã recurgem la baza de date, atunci când avem nevoie”, mai spune seful sectiei de canalizare, în timp ce responsabilul cu inspectarea canalizãrii cu ajutorul  autolaboratorului, Ladislau Wersanski, ne spune efectiv cum s-a procedat:
„Am adus aparatul pentru a  inspecta niste canalizãri, sã vedem cum aratã tuburile prin pãmânt si sã aflãm acum dacã necesitã interventii de mentenantã a acestora. Pot sã zic cã, datã fiind periodicitatea cu care am fãcut verificãrile, de aceastã datã nu am gãsit defectiuni deloc”. Oamenii, însã, recunosc cã, aceastã zonã este una în care canalizarea mereu are de suferit, din cauza oamenilor care aruncã de la servetele umede, la resturi de mâncare si chiar îmbrãcãminte în WC. De aici, totul se înfundã si sistemul vechi refuleazã.
Un întreg dispozitiv robotizat, actionat de o instalatie completã, asamblatã pe o masinã întreagã a fost achizitionat în programul de la Apa Serv. Este un dispozitiv ce înainteazã pe roti, prin tevi, îi poate fi adaptat si un telescop ce are în capãt o camerã video, iar cu el se pot localiza exact defectiuni, spãrturi, ori eventuale prãbusiri ale canalelor. Cei de la Apa Serv spun cã dispozitivul este de ultimã generatie si poate fi folosit doar de specialistii care s-au pregãtit ca sã lucreze cu el.
Diana Mitrache

Advertisements