Canalizare înainte de asfaltare

 

Canalizare înainte de asfaltare. Aceasta este deviza edililor din municipiul Vulcan atunci când se discutã de proiectul de modernizare din Colonia de Jos.
Pentru început, cetãtenii din zonã sunt îndrumati sã se racordeze la reteaua de canalizare. Abia apoi va urma proiectul de asfaltare a strãzilor.
”Acest cartier din municipiul Vulcan este racordat la reteaua publicã de canalizare, dar din pãcate existã încã foarte multe gospodãrii care nu sunt racordate la aceastã retea. Pentru cã locuitorii de aici au justificat cã nu s-au racordat deoarece reteaua de canalizare este înfundatã, noi am demarat recent aici o actiune amplã de desfundare a sistemului de canalizare, în acest moment neexistând probleme legate de functionarea sistemului de canalizare”, a declarat Florin Dionisa, director tehnic al ASVJ.
Potrivit reprezentantilor administratiei publice locale din Vulcan, necesitatea încheierii cât mai rapide a acestei etape din proiectul de canalizare a Coloniei de Jos este dublatã de necesitatea realizãrii lucrãrii de asfaltare,  prin proiectul pe care Primãria îl implementeazã în lunile  urmãtoare, prin GAL VULCAN.
”Canalizarea trebuie încheiatã înainte de asfaltare, pentru o coerentã a lucrãrilor. Cu alte cuvinte, nu se poate turna asfalt înainte de lucrarea de racordare a conductelor de canalizare. O astfel de situatie, care desigur nu se va petrece în realitate, ar fi o  pierdere de timp, de bani si energie pentru toatã lumea”, a explicat viceprimarul Vulcanului, Cristian Merisanu. Cetãtenii din zonã au înteles cã dupã asfaltarea strãzilor, nu se va mai putea interveni cu lucrãri  pentru introducerea retelei de canalizare la locuinte. Concluzia acestei întâlniri a fost trasã de reprezentantii beneficiarului proiectelor de infrastructurã, si anume Primãria municipiului Vulcan.
Monika BACIU