Cadastrare la Uricani

A utoritățile locale de la Uricani au în vedere atribuirea unui contract de servicii de cadastru realizarea lucrarilor de inregistrare sistemica in sectoarele cadastrale.

Obiectul contractului este constituit de prestarea serviciilor de cadastru. Resursele financiare pentru executarea contractului sunt asigurate de ANCPI prin bugetul Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Hunedoara, in cadrul Programului National de cadastru si carte funciara a lucrarilor de inregistrare sistemica.
134.453 de lei este valoarea contractului de servicii. Condițiile obligatorii constau în identificarea limitelor imobilelor în concordanta cu HG 1169 si trasarea limi­telor imobilelor pe teren în sistemul de referinţă naţional STEREO 70; identificarea decretelor de expropriere şi solici­tarea copiilor de pe acestea de la Arhivele Statului. stabilirea corelaţiei între decretele de expropriere şi terenurile proprietatea domeniului public si privat a locălitatii, cu delimitare de proprietatile private apartinand altor persoane fizice si juridice; identificarea cu cartea funciară veche, având în vedere că decretele de expropriere au vizat folosinţa, şi nu publicitatea imobiliara rezultata din cartea funciara; identificarea, dupa caz, a suprapunerilor cu Fondul Silvic Naţional; soluţii de realizare a lucrării si finalizarea acesteia în condiţiile în care există suprapuneri cu proprietăţi private pentru care pot exista acte translative ale dreptului de proprietate întocmite dupa data emiterii decretelor de expropriere.
Monika BACIU