Autoritãtile locale din Petrosani, hotãrâte sã stopeze haosul din Parâng

Gata cu haosul din Parâng! Comisia formatã din consilieri locali si angajati din cadrul Primãriei Petrosani înfiintatã în vara acestui an, si-a stabilit nouã puncte principale care trebuie avute în vedere pentru statiunea montanã.
Dupã ce au analizat situatia din statiunea montanã, membrii comisiei au venit cu o serie de mãsuri care au fost lansate în dezbatere publicã. Nouã astfel de mãsuri sunt incluse în documentul care poate fi studiat si dezbãtut la Primãria Petrosani.
Curãtenie
Primul punct se referã la pãstrarea ordinii si a curãteniei în zona statiunii montane. În acest sens, una din problemele stringente ale statiunii face referire si la dejectii. Astfel, proprietarii de cabane vor avea o serie de reguli pe care vor trebui sã le aplice, iar termenul de conformare a fost stabilit pentru data de 1 septembrie a anului viitor.
“Persoanele fizice si juridice din zona statiunii turistice Rusu – Parâng vor fi somate, pentru respectarea protectiei mediului si în legãturã cu deversãrile reziduurilor menajere, a apelor uzate si fecaloid menajere, ca pânã la data de 01.09.2019 (termen limitã), sã realizeze individual sau în asociere, pe bazã de proiecte, dotarea cu fose septice, mini-statii de epurare cu vidanjare, statii de epurare ERU fãrã vidanjare, haznale vidanjabile betonate integral, contracte de vidanjare, contracte de concesiune pentru suprafetele unde s-a proiectat fosa septicã, mini-statia de epurare sau haznaua. Persoanele fizice sau juridice din zona statiunii turistice Rusu – Parâng, care au realizat aceste cerinte pentru respectarea protectiei mediului, vor depune o documentatie la Compartimentul Protectia Mediului din cadrul Primãriei Petrosani, de unde vor primi un aviz. Nerealizarea acestor cerinte pânã la data de 01.09.2019 constituie o încãlcare a respectãrii legilor în vigoare si a legislatiei locale stabilite de Consiliul Local al municipiului Petrosani si se va sanctiona, conform dispozitiilor în vigoare”, aratã documentul lansat în dezbatere publicã.
Pentru a urmãri dacã mãsurile au fost si implementate de cei din munte, comisia propune înfiintarea unui post de inspector de mediu.
“Având în vedere programul UAT Petrosani de dezvoltare a turismului, a evolutiei legislatiei pentru protectia mediului, pentru un bun si constructiv dialog cu persoanele fizice si juridice implicate în  turism si pentru o bunã monitorizare si gestionare a protectiei mediului în statiunea turisticã Rusu – Parâng, comisia pentru Parâng propune ocuparea prin concurs a unui post de inspector de mediu montan, responsabil în aceastã zonã turisticã, începând cu  01.01.2019, post de va completa organigrama Compartimentului Protectia Mediului din cadrul Primãriei Petrosani”, mai aratã  documentul.
Cabanierii vor trebui sã respecte si normele privind mentinerea curãteniei în zona turisticã. Cei care nu vor respecta prevederile vor putea fi sanctionati, în baza reglementãrilor în vigoare si a hotãrârilor consiliului local.
“Somarea persoanelor fizice si juridice care au case de vacantã sau activitate în domeniul turismului în zona Rusu – Parâng, în vederea înlãturãrii deseurilor de orice fel din jurul proprietãtilor în perioada 01.12.2018 – 01.06.2019. Nerespectarea avertismentului dupã aceastã perioadã, poate conduce la procedura de licitatie în vederea curãtãrii si  transportului gunoaielor din jurul cabanelor în zona turisticã Rusu – Parâng, cu o societate privatã sau cu mijloace proprii ale Primãriei Petrosani, iar costurile sã fie suportate de toti concesionarii si proprietarii din zona turisticã”, mai prevede documentul.
Concesiunile în atentia comisiei
Si contractele de concesiune din statiunea montanã sunt în atentia comisiei. În vara acestui an, cabanierii din Parâng au mai solicitat si prelungirea contractelor de concesiune din statiune pentru o perioadã de cel putin 49 de ani de la data expirãrii contractelor existente. Motivele invocate de cabanieri sunt: “constructiile existe în masivul Parâng nu vor putea accesa credite bancare pentru dezvoltarea acestora atâta timp cât perioadele de concesionare a terenurilor sunt fãcute pe termen scurt”, “toti proprietarii de pensiuni din masivul Parâng au contracte de 49 de ani si respectiv 25 de ani, si-au achitat obligatiile fatã de Consiliul Local si solicitã în continuare prelungirea acestora”, “investitorii nu vor fi motivati sã investeascã în statiunea Parâng atâta timp cât Consiliul Local al municipiului Petrosani nu acordã facilitãti pe termen lung”. Acum, urmeazã a fi analizate toate situatiile de acest gen.
“Comisia pentru Parâng propune UAT Petrosani sã identifice mãsurile ce se pot întreprinde în conformitate cu reglementãrile legale în ceea ce priveste terenurile concesionate si ocupate cu constructii nelocuite si degradate (fundatii, containere abandonate, constructii sau amenajãri neconforme) astfel încât, prin hotãrâri judecãtoresti, hotãrâri ale Consiliului Local sau în temeiul legii, acolo unde nu s-au respectat termenele stabilite, sã se rezilieze contractele de concesiune, sã fie demolate si curãtate spatiile degradate sau sã fie ridicate containerele. Comisia pentru Parâng propune UAT Petrosani, stabilirea unei echipe tehnice pentru verificarea respectãrii suprafetei concesionate si intrarea în legalitate pentru ocuparea terenului în afara concesiunii cu: magazii, sopruri, împrejmuiri, cotete, grãtare din cãrãmidã, gropi betonate, canate betonate pentru bransãri de apã, tevi folosite pentru deversãri în pãdure, depozite de lemn de foc, fose septice, amenajãri terase, rampe, poduri, scãri, etc, recuperarea redeventei pe ultimii 3 ani si modificarea suprafetei pacelei din contractul de concesiune. Comisia pentru Parâng propune ca termen de finalizare a acestei propuneri, data de 01.09.2019”, mai aratã Comisia pentru Parâng.
Întâlniri cu crescãtorii de animale
Nici crescãtorii de animale din zona Rusu – Parâng nu au scãpat de vigilenta comisiei, care propune “propune UAT Petrosani ca prin personalul de specialitate din cadrul Primãriei, sã se realizeze o informare a crescãtorilor de animale din zona turisticã Rusu-Parâng, privind conditiile si regulamentele de protectia mediului ce se impun pentru aceastã activitate, iar în privinta unui termen de finalizare se propune ca datã limitã pentru intrarea în legalitate, 01.09.2020”.
Documentul se aflã în dezbatere publicã si pot fi transmise sugestii pânã în data de 17 decembrie.
Monika Baciu

2 comentarii la „Autoritãtile locale din Petrosani, hotãrâte sã stopeze haosul din Parâng

  • 8 noiembrie 2018 la 20:36
    Permalink

    Sa se faca controale pentru pastrarea curteniei in Parang . Daca Consiliul Judetean Hunedoara va asfalta drumul judetean din Parang atunci Domeniul Schiabil Parang va cunoaste o dezvoltare uriasa iar bunastarea turismului se va resimti si in nivelul de trai al cetatenilor .

  • 9 noiembrie 2018 la 07:28
    Permalink

    lasa dracu ramai la investitii si tevi nu uita rudotelul de trei ori pe zi

Comentariile sunt închise.