Atelier de Arhitecturã Traditionalã în Valea Jiului

ACV Petrosani, împreunã cu Parohia Ortodoxã Livezeni I Petrosani, cu sprijinul Universitãtii din Petrosani si al Facultãtii de Arhitecturã si Urbanism din cadrul Universitãtii Politehnica Timisoara, organizeazã în perioada 20-30 iulie 2016 atelierul tematic: Arhitectura Traditionalã din Valea Jiului.

În cadrul acestuia, 9 studenti ai Facultãtii de Arhitecturã si Urbanism din Timisoara, coordonati de as.drd.arh. Mihai Danciu, vor strãbate Depresiunea Petrosani, de la Câmpu lui Neag pânã la Rãscoala, pentru a identifica elementele de arhitecturã localã autenticã si peisaj specific rural, caracteristice comunitãtilor de momârlani. Studentii, originari din diverse orase din partea de Vest a tãrii, au venit miercuri în Petrosani si zilele acestea efectueazã munca de teren.

Pe lângã activitãtile aplicate, acestia iau contact cu profesionisti pe plan local, dintre care pânã în prezent au confirmat Dumitru Gãlãtan-Jiet (etnograf), Petre Birãu (artist plastic), lect.dr. Valentin Fulger (sociolog), Pr. Nicolae Tãnase (preot), Vasile Jurca (primar), prof.dr. Sabina Irimie (specialist în management) si prof.dr. Radu Sorin (rector). De asemenea, vor vizita realizãrile muzeografice de pânã în prezent, prin Muzeul Momârlanului din Slãtinioara si Muzeul Traditional din cadrul ansamblului Sfânta Varvara din Aeroport, Petrosani.

Atelierul va culmina cu o expozitie rezumativã, vernisatã în data de 29 iulie prin sprijinul Fundatiei Ianza Art Inter-Cultural, la Galeria Mansardã a Casei Ianza din Petrosani, str. Timisoarei nr. 1. Scopul strict profesional al acestui atelier este dublat de intentia de a prezenta Valea Jiului ca zonã deosebitã prin peisaj si oamenii sãi, creând totodatã premisele pentru organizarea unor ateliere cu un grad de complexitate din ce în ce mai ridicat, axat pe potentialul zonelor rurale din Valea Jiului si integrarea acestuia în strategiile de dezvoltare localã ca un tot unitar.

Mihai-Ionut Danciu

Advertisements