Aprobarea planurilor urbanistice cu bani de la Guvern

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei (MLPDA) a aprobat Programul anual privind defalcarea pe consilii judeţene şi consilii locale, a sumelor alocate pe anul 2020, în baza Legii nr. 5/2020 de aprobare a bugetului de stat pe anul 2020, pentru elaborarea şi/sau actualizarea Planurilor Urbanistice Generale (PUG) şi a Regulamentelor Locale de Urbanism (RLU). Prevederile bugetare pe anul 2020, pentru finanţarea elaborării şi/sau actualizării PUG-urilor şi a RLU sunt de 20.000.000 lei, dintre care sume reţinute în valoare de 2.000.000 lei.
MLPDA a primit cereri pentru finanţare de la 39 consilii judeţene, pentru 957 de unităţi administrativ-teritoriale (UAT) care au achiziţionat servicii de elaborare a documentaţiilor PUG, în diferite stadii (lucrări noi şi lucrări în continuare), sumele solicitate totalizând 65.109.938,29 lei.
”Pe lângă solicitările transmise de către consiliile judeţene, prin adresa nr. 2457/10.04.2020, înregistrată la MLPDA cu nr. 58.082/16.04.2020, Ministerul Culturii a solicitat sprijin din cadrul Programului pentru finanţarea elaborării Planului urbanistic general pentru comună Roşia Montană, din judeţul Alba, pentru a susţine procesul de înscriere a Peisajului Cultural Minier din respectivul UAT în lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Procedura de înscriere a fost deja iniţiată, iar deţinerea unei documentaţii PUG actualizate este o condiţie esenţială pentru acceptarea demersului. Comuna Roşia Montană se află în lista UAT-urilor pentru care se solicită finanţare şi din adresa trimisă către MLPDA de CJ Alba”, a declarat ministrul Ion Ştefan.
Pentru că suma solicitată de consilii judeţene depăşeşte suma alocată pentru acest an, MLPDA consideră necesară prioritizarea în program a UAT-urilor care au  documentaţii PUG în curs de elaborare, pentru care au încheiate contracte de prestări servicii pentru elaborarea sau actualizarea documentaţiilor PUG sau sunt în proces de realizare a procedurilor de achiziţie pentru acestea. În judeţul Hunedoara, 38 de localităţi vor beneficia de program.
Cosmin BACIU