Apometrele nu mai pot fi verificate

Cei care doresc sã ducã aparatele de mãsurare a consumului de apã pentru etalonare sunt nevoiti sã  astepte pânã luna viitoare.
Statia de la Petrosani de încercare si calibrare a fost închisã. Potrivit unui comunicat remis presei, „în perioada 20 noiembrie – 28 noiembrie 2017 inclusiv, Laboratorul de Metrologie al Apa Serv Valea Jiului S.A. Petrosani, situat în Petrosani, str. Ion Creangã, nr. 16, îsi întrerupe activitatea de verificare metrologicã a contoarelor de apã rece în vederea etalonãrii periodice”. Dupã aceastã perioadã, se reia campania începutã recent de verificare a aparatelor din fiecare casã sau locuintã.
La acest centru, verificãrile sunt fãcute pe aparate omologate, conform legilor în vigoare.
În conformitate cu HG 1660/2005 privind aprobarea unor instructiuni de metrologie cu modificãrile si complectãrile ulterioare –IML 3-05, articolul 12 aliniatul 2’’prezentarea la verificarea metrologicã  periodicã, constituie obligatia persoanelor fizice sau juridice care, în calitate de proprietar, utilizeazã sau încredinteazã spre utilizare mijloace de mãsurare supuse controlului metrologic legal. Proprietarul suportã cheltuielile aferente verificãrii metrologice periodice. Costul pentru verificarea unui apometru este 25 de lei, respectiv 42,6 lei, în functie de aparatul de mãsurã folosit.
Diana Mitrache

Advertisements