ApaServ Valea Jiului continuã investitiile

ApaServ Valea Jiului a scos la licitatie un contract de aproape 30 de milioane de lei. Acesta prevede “reabilitare si extindere retele de apã si canalizare în UAT Uricani”.  Valoarea estimatã a contractului este de: 29.898.195,97 RON si nu include sumele reprezentând ,,cheltuieli diverse si neprevãzute’’. Contractul este împãrtit în douã loturi.

Lot 1: VJ-CL-11 – Reabilitare retele de apã si canalizare Uricani;  ”Activitãtile  vizeazã implementarea corespunzãtoare a  contractului de lucrãri conform cerintelor Caietului de Sarcini,  astfel: Reabilitare retele de distributie apa pe o lungime de aproximativ 7km; Construirea statiei de pompare apa Toplita-Valea de Brazi; Reabilitare sistem de colectare a apelor  uzate pe o lungime de aproximativ 6,4km; Construirea statiei de pompare a apelor uzate Uricani; Procurare si montaj apometre”,  aratã anuntul ApaServ Valea Jiului.  Firma care îsi va adjudeca contractul va trebui sã respecte o serie de termene si anume, executie de lucrãri – 24 luni + perioada de notificare a defectelor – 36 luni. Valoarea estimatã a  contractului este de 20.964.283,52 RON si nu include sumele reprezentând ,,cheltuieli diverse si neprevãzute’’.

LOT 2: VJ-CL-12 – Extindere retele de apã Câmpu lui Neag;

“Activitãtile vizeazã implementarea corespunzãtoare a contractului de lucrãri conform cerintelor Caietului de Sarcini, astfel: Extinderea sistemului de alimentare cu apã cu  o lungime totalã de aproximativ 8km; Construirea statie de pompare apã potabilã Câmpu lui Neag; Construirea unei conducte de aductiune cu o lungime de aproximativ 4,1km; Construirea unui rezervor înmagazinare (capacitate 112mc); Construirea unei statii de clorinare în Gospodãria de Apã Câmpu lui Neag”, mai aratã acelasi anunt.  La fel ca în cazul primului lot, termenele de executie sunt de 24 luni + perioada de notificare a defectelor – 36 luni. Valoarea estimatã a contractului este de: 8.933.912,45 RON si nu include sumele reprezentând ,,cheltuieli diverse si neprevãzute’’.  Banii pentru  efectuarea lucrãrilor privind din fondurile UE, respectiv Fondul de Coeziune 85%, Buget de Stat 13%, Bugete Locale 2%;

Monika BACIU

Advertisements