Apa Serv Valea Jiului, reconfirmatã drept exemplu de bune practici pentru operatorii de apã din România

În perioada 19-21 aprilie 2018, la Poiana Brasov s-a desfãsurat Reuniunea Comitetului Teritorial Olt-Jiu al Asociatiei Române Apei.  La acest eveniment au  participat directorii generali si responsabili de programe europene, reprezentanti ai tuturor operatorilor de apã si canalizare din cadrul Comitetului Teritorial Olt-Jiu al ARA, precum si mai multi specialisti din cadrul Ministerului Fondurilor Europene. Apa Serv Valea Jiului  a participat la acest  eveniment cu o delegatie condusã de directorul  general Costel Avram, delegatie din care au mai fãcut parte Monica Tarcea – sef Departament Dezvoltare si Claudiu Zbora – sef Serviciu UIP.
În cadrul dezbaterilor de la reuniunea ARA a fost evidentiat din nou exemplul de bune practici oferit de operatorul regional de apã si canalizare din Valea Jiului în ceea ce priveste accesarea si implementarea de programe de investitii din fonduri europene.
”Având de partea noastrã experienta pe care am  acumulat-o de-a lungul programelor europene pe care le-am implementat în Valea Jiului pentru modernizarea si extinderea retelelor de apã si canalizare, prin utilizarea fondurilor europene, am avut bucuria de a le putea împãrtãsi colegilor din tarã aspecte din  experienta noastrã, sã rãspundem unor întrebãri din partea acestora si sã ne ridicãm la nivelul aprecierilor pe care le-am primit din partea celor de la Ministerul Fondurilor Europene,  care ne considerã a fi un exemplu de bune practici în acest domenii”, a declarat Costel Avram, director  general al ASVJ.
Cãtãlin Gheran, director general în cadrul Ministerului Fondurilor Europene a evidentiat si de aceastã datã faptul cã Apa Serv Valea Jiului este primul operator de servicii de  utilitate publicã din România care a semnat deja un nou program de investitii europene în  programul POIM, în valoare de 90 de milioane de euro.
La întâlnirea ARA de la Poiana Brasov au fost  discutate o serie de elemente care pot lãmuri mai multe aspecte ce tin de elaborarea de noi programe de investitii în infrastructura de apã si canalizare a operatorilor din cadrul acestei asociatii nationale, dar si aspecte ce tin de elaborarea documentatiilor necesare accesãrii banilor europeni disponibili acestui tip de investitii prin intermediul POIM.
”Nu pot decât sã mã bucur cã expertiza noastrã în domeniu a putut fi lãmuritoare pentru multe din problemele ridicate de colegii de la operatorii din tarã, asa cum nu pot decât sã mã bucur cã, prin colegii mei Monica Tarcea si Claudiu Zbora am reusit sã oferim consultantã colegilor nostri din tarã si vreau sã-i felicit pentru modul profesionist în care au expus situatia Apa Serv Valea Jiului si modul în care au reusit sã identifice solutii optime pentru problemele semnalate de colegii din tarã. Cred cã aceastã  reuniune ARA a arãtat cã Apa Serv are o echipã de profesionisti adevãrati si cã, pe bunã dreptate, este un exemplu de bune practici în accesarea banilor europeni si în realizarea de proiecte majore de investitii în  infrastructura de apã si canalizare”, a mai spus Costel Avram.
Birou Presã “Apa Serv Valea Jiului” Petrosani

Advertisements