ANUNT PUBLIC

   Primaria orasului Petrila, avand sediul in str.Republicii,nr.196,localitatea Petrila, titular al planului/programului Amenajament Pastoral UnitateaAdministrativ Teritoriala-Petrila,anunta publicul interesat asupradepunerii solicitarii de obtinere a avizului mediu de pentruplanul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare.

  Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul Agenției pentru Protectia Mediului-Hunedoara,de lunipana joi, intre orele 09-16.00,vineri intr orele 09-13.00.

  Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediulAgentiei pentru Protectia Mediului Deva,in termen de 18 zile de la data publicarii anuntului.

   PRIMAR
JURCA VASILE