Anunt privind Conferinta de lansare a proiectului POCU/320/6/21/122773

Universitatea din Petrosani, în parteneriat cu Universitatea din Bucuresti, a demarat proiectul POCU/320/6/21/122773, DINAMIC – optimizarea ofertelor de studii din învãtãmânt tertiar universitar si nonuniversitar tehnic în sprijinul angajabilitãtii persoanelor defavorizate. Proiectul se deruleazã pe o perioadã de 30 luni, are o valoare totalã de 5.652.394,98 lei si este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020.
Obiectivul general al proiectului vizeazã cresterea participãrii tinerilor la învãtãmântul tertiar nonuniversitar, diversificarea si inovarea programelor educationale adresate studentilor si masteranzilor, respectiv îmbunãtãtirea competentelor transversale ale cadrelor didactice din învãtãmântul tertiar universitar si non-universitar.
Grupul tintã este constituit din: 40 de tineri, care au finalizat învãtãmântul preuniversitar liceal cu sau fãrã certificare (diploma de bacalaureat) si care vor urma cursurile  programului de studii tertiar non-universitar tehnic, dezvoltat si înfiintat în cadrul proiectului (acestia vor beneficia de burse în primul an de scolarizare, respectiv de servicii de consiliere si orientare profesionalã); 50 de cadre didactice din Universitatea din Petrosani, care îsi vor îmbunãtãti competentele de predare prin  participarea la cel putin un program postuniversitar conceput pentru personalul didactic din învãtãmântul tertiar universitar si non-universitar; 300 de studenti (200 la Universitatea din Petrosani, 100 de la Universitatea din Bucuresti), care vor participa la cursurile  complementare derulate cu suport on-line, respectiv la ateliere de formare antreprenorialã cu participarea operatorilor economici.
Având în vedere includerea în grupul tintã a unor categorii dezavantajate de tineri, impactul proiectului asupra îmbunãtãtirii conditiilor de acces la programe de studii de calitate va fi semnificativ la nivel regional.
Conferinta de lansare va avea loc Vineri, 12 aprilie, la ora 12, în Sala de Conferinte a Bibliotecii Universitãtii din Petrosani. În cadrul conferintei de lansare vor participa participat reprezentanti ai institutiilor de învãtãmânt preuniversitar, cadre didactice universitare, studenti, elevi si reprezentanti ai mass-media.
Date de contact: Universitatea din Petrosani, Str. Universitãtii nr. 20, 332006, www.upet.ro, Telefon: 0254 542 580, Fax:0254 543491, Manager proiect: Dura Codruta, E-mail: CodrutaDura@upet.ro