Anunț-Consiliul Judetean Hunedoara

JUDEȚUL HUNEDOARA anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediuluipentru proiectulCapitala Daciei – muzeu viu al patrimoniului cultural european” Conservarea, restaurarea și punerea în valoare a Cetății Sarmizegetusa din cadrul sitului arheologic Sarmizegetusa Regia, punct ”Dealul Grădiștii,propus a fi amplasatîncomuna Orăștioara de Sus, satul Grădiștea de Munte, județul Hunedoara.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Hunedoara din Deva, str. Aurel Vlaicu nr. 25, în zilele de luni până joi între orele 8 16,30 si vineri între orele 8 14, precum și pe adresa de internet apmhd.anpm.ro.

Publicului interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare la sediul A.P.M. Hunedoara în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M. Hunedoara.