Anunt angajare

Casa de Culturã a Sindicatelor din Petrosani angajeazã
referent de specialitate/ Secretar administrativ

Conditii specifice pentru ocuparea postului referent de specialitate
– Studii universitare de licenta absolvite cu diploma in domeniul stiinte sociale ramura stiinte juridice, economice, sociologie
– Buna capacitate de organizare si stabilire a prioritatilor, seriozitate, rigurozitate, integritate
– Cunoasterea si utilizarea programelor MS Office

Conditii specifice pentru ocuparea postului secretar administrativ
– Colectare documente cheltuieli realizate
– Intocmire facturi emise si chitante de incasat
– Intocmire si tinere Registru de Casa
– Evidenta documentelor emise si primite
-Verificare contracte, acte aditionale, facturi, documente de plata, plati conform facturi, contracte, procese, verbale si de receptie
-Intocmire si predarea lunara a dosarului continând totalitatea facturilor emise, facturilor primite, documentele de plata si extraselor de cont
-Comunicarea pontajului lunar si a modificarilor contractelor de munca
-Intocmire la timp a rapoartelor catre management
-Efectuarea in termenele scadente a platilor catre parteneri, furnizori,beneficiari sponsorizari, avansuri spre decontare, salarii si contributii
-Respectarea prevederilor asumate prin contracte
-Experienta in secretariat
-Cunostinta de operare PC(Word, Excel),
utilizarea platformelor colaborative, utilizare platforme internetbanking.
Inscrierile se pot face la sediul Casei de Cultura in perioada 13-24 ianuarie.

Detalii la secretariatul Casei de Cultura sau la telefon
0254-541483