Anunt

ANUNŢ
Privind condiţiile specifice de participare la concursul organizat în perioada 02 – 05.11.2020 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor posturi contractuale vacante din cadrul
Serviciului Public de Salubrizare – Vulcan

Serviciul Public de Salubrizare – Vulcan, cu sediul în Vulcan, Aleea Trandafirilor, nr. 4, anunţă organizarea în intervalul 02 – 05.11.2020 a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor posturi contractuale vacante din cadrul Serviciului Public de Salubrizare, astfel:
 1 post muncitor necalificat – Compartiment Salubrizare.
Condiţiile specifice prevăzute în fişa postului:
– absolvent de studii gimnaziale (8 clase);
– vechime în specialitatea studiilor absolvite: fără vechime.
 1 post muncitor necalificat – Compartiment Intretinere si amenajare spatii verzi.
Condiţiile specifice prevăzute în fişa postului:
– absolvent de studii gimnaziale (8 clase);
– vechime în specialitatea studiilor absolvite: fără vechime.
 1 post inspector de specialitate, grad II – Compartiment Tehnic.
Condiţiile specifice prevăzute în fişa postului:
– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență ori echivalentă în domeniul științelor inginerești;
– vechime în specialitatea studiilor absolvite: minim 1 an.
 1 post inspector de specialitate, grad II – Compartiment Tehnic.
Condiţiile specifice prevăzute în fişa postului:
– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență ori echivalentă în domeniul științelor economice;
– vechime în specialitatea studiilor absolvite: minim 1 an.
Condiţiile generale pentru ambele posturi sunt cele prevăzute la art. 3 din H.G. nr. 286/2011, republicată, (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
Concursul se organizează astfel:
 pentru postul de muncitor necalificat:
02 noiembrie 2020 – ora 800 – proba practică, în sala de ședințe a Consiliului Local Vulcan.
05 noiembrie 2020 – ora 1200 – proba interviu, în sala de ședințe a Consiliului Local Vulcan.
 pentru postul de inspector de specialitate:
02 noiembrie 2020 – ora 1200 – proba scrisă, în sala de ședințe a Consiliului Local Vulcan.
05 noiembrie 2020 – ora 1200 – proba interviu, în sala de ședințe a Consiliului Local Vulcan.
Actele necesare pentru dosarul de concurs se afişează la sediul Serviciului Public de Salubrizare Vulcan.
Dosarele de înscriere se depun la compartimentul resurse umane din cadrul Serviciului Public de Salubrizare Vulcan până la data de 20.10.2020, orele 1600.
Informaţii suplimentare la telefon 0254/570340 int. 217.
ȘEF SERVICIU, POSTOLACHE CONSTANTIN FLORIN