Anunt

ANUNŢ

privind atribuirea autorizaţiilor taxi pe raza municipiului Vulcan;

Primăria municipiului Vulcan aduce la cunoştinţa celor interesaţi de a desfăşura activitatea de transport în regim de taxi  în conformitate cu prevederile  Legii nr. 38/2003 cu modificările şi completările ulterioare, iniţierea procedurii de atribuire a unui număr de 15 autorizaţii taxi

Termenul pana la care se pot depune cereri de participare la procedura de atribuire a autorzatilor taxi este 06.11.2020, ora 13.30

Afişarea listei cu autorizaţiile taxi atribuite se va publica in data de 18.11.2020.

Eliberarea autorizaţiilor taxi   24.11.2020.

Documentele necesare în vederea eliberării autorizaţiei de transport şi autorizaţiilor taxi în conformitate cu prevederile Legii nr. 38/2003, cu modificările şi completările ulterioare  a H.C.L. nr. 30/2008 si H.C.L. nr.39/2018 pentru aprobarea reglementărilor privind activitatea de transport în regim de taxi, precum si criteriile de departajare in vederea obtinerii autorizatiilor taxi, sunt prezentate detaliat pe site-ul oficial al Primariei Municipiului Vulcan si la avizierul din incinta institutiei sau la Birou Transport