Anul 2014 / 27 de posturi vacante la Primãria Petrosani

9Posturi vacante pentru anul 2014, la Primãria Petrosani. Consilierii locali de la Petrosani au aprobat în cadrul sedintei lunare planul de ocupare a functiilor publice pentru anul 2014. Astfel, pentru anul viitor 27 de posturi sunt vacante în cadrul Primãriei Petrosani.

”Asa cum prevede legislatia în vigoare pânã în datã de 15 octombrie administratile publice locale trebuie sã transmitã Agentiei Nationale a Functionarilor publici hotãrârile de consiliu prin care se aprobã planul de ocupare a functilor publice pentru 2014. Hotãrârea o fost adoptatã în unanimitate de voturi, pot spune cã în luna august proiectul de hotãrâre a fost transmis Agentiei Nationale a Functionarilor Publici la Bucuresti care a avizat în principiu astfel încât nu avem nicio enotie în a transmite acum la Bucuresti. În organigramã primãriei atât în aparatul de specialitate cât si în cel al servicilor publice cu personalitate juridicã sunt 27 de posturi vacante, se prevede ocuparea tuturor posturilor în sensul cã dacã nu le-am fi cuprins pe toate la anul nu am mai fi putut face acest lucru, acum este regula unu la unu, deocamdatã nu a plecat nimeni si este putin probabil cã la anul sã ocupãm vreun post dar este posibil”, a spus secretarul Primãriei Petrosani, Adrian Negoe.

Existã însã posibilitatea înfiintãrii si a altor posturi în administratia publicã.

”Am mai putea infiinta pentru cã suntem sub numãrul maxim de 320 stabilit prin ordin al prefectului, dar este putin probabil, nu cred cã este necesar sã infintam noi posturi pentru cã avem cele 27 de posturi care le putem transforma în orice altfel de post, mai putin post de conducere, dar mai încap si posturi de conducere unde suntem limitati în procent de 12% prin lege. Si anul acesta dar având în vedere demersurile care trebuiesc fãcute nu cred cã mai este posibil anul acesta sã ocupãm vreun post, cu sigurantã la anul dacã va fi cazul. Sunt functii de la debutant pânã la superior, post de director, post de sef serviciu”, a mai spus secretarul.

Conform noii legi de angajare în sistemul public de 1 la 1, 24 de posturi din administratia localã au fost desfiintate anul acesta. Ordonanta de Urgentã care prevede reorganizarea sistemului de stat nu aduce lucruri bune. Angajãrile depind în mod direct de Guvern, care prin organismele specializate va aproba sau nu o posibilã angajare în sistemul public. Mai mult, prin ordonanta aprobatã în sedinta de Guvern din aceastã sãptãmânã au fost desfiintate posturi vacante care erau absolut necesare pentru buna functionare.

Monika BACIU