Antifrauda, la CEH

Specialiștii din cadrul Direcției Antifraudă, Integritate și Inspecție au desfășurat, o activitate de prevenire a corupției la Complexul Energetic Hunedoara S.A., Societate aflată sub autoritatea Ministerului Energiei.

”În cadrul activității au fost prezentate, atribuțiile compartimentului Antifraudă, Anticorupție, Strategia Națională Anticorupție 2021 -2025, termenul de funcționar public conform Legii nr.286/2009 privind codul penal, consolidată, cu modificările și completările ulterioare, prezentarea legislației privind infracțiunile de corupție și celor asimilate infracțiunilor de corupție, noțiuni generale despre corupție, obligația de sesizare, avertizorul de integritate, etica și deontologia profesională, precum și prezentarea de cazuri concrete în care au fost săvârșite fapte de corupție”, arată Ministerul Energiei.
La această activitate a participat personalul de conducere și de execuție din cadrul Societății.
Monika BACIU