Minerit

Angajatii CEH rãmân cu pagubã

Angajatii CEH nu mai pot recupera drepturile pierdute de denuntarea unilateralã a fostului contract colectiv de muncã. Nici argumentele de la CEDO nu au convins judecãtorii.

Sindicatul Muntele a contestat decizia administratorului judiciar al Complexului Energetic Hunedoara privind denuntarea unilateralã a contractului colectiv de muncã, în perioada primei insolvente. Anul trecut, în lunã martie când CEH încã era în insolventã, Casa de Insolventã GMC Craiova a denuntat unilateral contractul colectiv de muncã al salariatilor societãtii.

Sindicatul Muntele a contestat mãsura în instantã. La Tribunalul Hunedoara solicitarea acestora a fost respinsã, iar apoi s-a fãcut apel la Curtea de Apel Alba Iulia. Si la instanta superioarã s-a respins actiounea sindicalistilor. „Respinge apelul declarat de Sindicatul Muntele Petrosani împotriva sentintei civile nr. 512/F/2016 pronuntatã de judecãtorul sindic în dosar nr. 5194/97/2015/a3 al Tribunalului Hunedoara. Definitivã”,  aratã solutia Curtii de Apel Alba Iulia.

Au adus argumente de la CEDO

Sindicalistii au prezentat instantei argumente europene. Un articol al conventiei de la CEDO a fost adus în discutie, însã instanta a respins solicitarea sindicalistilor.

“Împotriva acestei sentinte a declarat apel Sindicatul Muntele Petrosani solicitând schimbarea sentintei în sensul admiterii actiunii sale asa cum a fost formulatã, respectiv de a se dispune anularea denuntãrii unilaterale a CCM la nivelul Societãtii Complexul Energetic Hunedoara SA, denuntare efectuatã de administratorul judiciar Casa de insolventa GMC Craiova în intervalul de timp în care instanta a considerat cã debitoarea CEH nu se afla în insolventã. În motivarea apelului se aratã cã, pe de o parte, hotãrârea judecãtorului sindic nu este motivatã în sensul art. 6.1 din Conventia CEDO, iar, pe de altã parte, cât priveste faptul rãmânerii fãrã obiect a denuntãrii de cãtre administratorul judiciar a CCM în discutie, ca urmare a intervenirii deciziei nr. 279/2016 a Curtii de Apel Alba Iulia care a anulat încheierea nr. 1/2016 a Tribunalului Hunedoara de deschidere a procedurii generale a insolventei Complexului Energetic Hunedoara, se aratã cã prin faptul denuntãrii s-a încãlcat tocmai aceastã decizie. Ca efect principal al denuntãrii CCM, acest contract nu a mai fost aplicat la nivelul unitãtii iar 6500 salariati nu si-au mai primit drepturile. Se invoca, în acelasi sens, prevede art. 123 din Legea nr. 85/2014 care excepteazã de la denuntarea de cãtre administratorul judiciar a CCM si, de asemenea prevederile art. 152 alin. 1 din Legea dialogului social nr. 62/2011”, aratã motivarea Curtii de Apel Alba Iulia, publicatã pe site-ul monitorizarefirme.ro

Mai mult, instanta de la Curtea de Apel Alba Iulia a motivat cã cererea este neîntemeiatã având în vedere cã CCM-ul contestat a expirat la data de 31 iulie 2016.

“Cât priveste cererea în sine de anulare de cãtre instantã a denuntãrii unilaterale a CCM operatã de cãtre administratorul judiciar la 17.03.2016, se constatã cã acest contract înceta de drept la 31.07.2016, sindicatul reclamant urmãrind, în fapt, prin actiunea formulatã, a se ajunge la renegocierea contractului pentru perioada urmãtoare.  Cu toate acestea, la acest moment, ulterior datei de 31.07.2016 când a încetat de drept, contractul colectiv de muncã în discutie nu se mai afla în vigoare, astfel cã finalitatea urmãritã de cãtre reclamant, respectiv repunerea sa în fiintã ca o consecintã directã a anulãrii denuntãrii, nu mai poate fi atinsã pe aceastã cale, principalã, respectiv prin solicitarea de anulare a denuntãrii unilaterale a contractului în prezenta actiune. Eventuale drepturi salariale ale angajatilor rezultând din CCM denuntat, pe care reclamantul sustine cã urmãreste în final a le apãra prin promovarea prezentei actiuni, sã fie apreciate pe cale de exceptie, pentru fiecare caz în parte, în contextul mai larg al efectelor produse asupra societãtii de solutia prin care, prin decizia 588/2016 a Curtii de apel Alba Iulia, s-au respins cererile formulate de deschidere a procedurii insolventei fatã de societatea debitoare.

Curtea, nu poate sã verifice, la acest moment, când societatea debitoare nu se mai afla în insolventã, pe cale principalã, actele administratorului judiciar, nemaiputând fi atins scopul unei asemenea verificãri, respectiv corectarea pe aceastã bazã a procedurii insolventei, care, prin decizia mentionatã, a încetat. Asa fiind, cum în prezent societatea paratã nu se mai aflã în procedura de insolventã iar, pe de altã parte, reclamanta nu a urmãrit prin promovarea actiunii valorificarea în concret a unor drepturi individuale derivând din CCM în discutie, ci dupã cum s-a arãtat, revitalizarea contractului, expirat la acest moment, solutia judecãtorului sindic de BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENTÃ Nr. 699/13.01.2017 respingere a cererii de anulare pe cale principalã a denuntãrii unilaterale a acestuia se dovedeste întemeiatã, în considerarea celor mentionate, apelul reclamantului Sindicatul Muntele urmând a fi astfel respins ca nefondat”, mai aratã motivarea.

Monika BACIU