[ Angajări la IPJ Hunedoara ]

I nspectoratul de Poliție al Județului Hunedoara face angajări. Se caută muncitori calificați, îngrijitor și operator controlor date.

Se organizează concurs pentru ocuparea unui post de de muncitor Calificat IV-I la Serviciul comunicații și informatică. Candidații trebuie să aibă absolvit liceul cu diplomă de bacalaureat și diplomă/certificat/calificare în domeniul telecomunicațiilor, informaticii sau să dețină un atestat/calificare a unui curs de operator centrală telefonică. În data de 8 decembrie este proba scrisă, iar în 15 decembrie interviul.
Totodată, IPJ Hunedoara mai organizează concurs pentru ocuparea funcției de operator controlor date III-I, la Serviciul rutier – Biroul accidente rutiere. În acest caz, candidații trebuie să să fi absolvit liceul cu diplomă de bacalaureat și diplomă și să dețină certificat/atestat al absolvirii unui curs/program/modul de formare profesională în domeniul calculatoare și tehnologia informației/informatică, cu excepția celor care au absolvit liceul cu profil matematică-informatică sau a celor care dețin diplomă de licență în specializarea informatică/ calculatoare sau specializări conexe ale acestora.
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Hunedoara organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante de muncitor calificat IV-I la Serviciul logistic-tehnic; muncitor calificat IV-I la Serviciul logistic – Biroul administrarea patrimoniului imobiliar și intendență; muncitor calificat IV-I la Poliția Orașului Hațeg – deservire și îngrijitor la Poliția Municipiului Lupeni – deservire.
Condițiile de participare la concurs diferă în funcție de posturi. Astfel, pentru postul de muncitor calificat IV-I la Serviciul logistic – Biroul administrarea patrimoniului imobiliar și intendență candidații trebuie să obțină autorizație de acces la informații clasificate clasa „secret de serviciu”; să dețină permis de conducere categoria B; să aibă studii medii cu diplomă de bacalaureat sau pregătire prin școală de arte și meserii/școală profesională finalizată cu examen de certificare a calificării profesionale în domeniile: instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze, instalații de încălzire centrală, instalator pentru construct; să dețină cursuri sau atestate în domeniile fochist.
Pentru postul de muncitor calificat IV-I la Poliția Orașului Hațeg – deservire persoanele care depun dosarul trebuie să să obțină autorizație de acces la informații clasificate clasa „secret de serviciu”; să dețină permis de conducere categoria B; să aibă studii medii cu diplomă de bacalaureat sau pregătire prin școală de arte și meserii/școală profesională finalizată cu examen de certificare a calificării profesionale în domeniile: construcții, instalații și lucrări publice; să fi absolvit cursuri sau atestate în domeniile: zugrav, ipsosar, vopsitor sau tapetar.
În schimb, pentru postul de îngrijitor la Poliția Municipiului Lupeni – deservire candidații trebuie să obțină autorizație de acces la informații clasificate și să fi absolvit minimum 10 clase.
Monika BACIU