Amenzi de zeci de mii de lei

Inspectorii sanitar-veterinari din judetul Hunedoara au aplicat în decursul unei luni sanctiuni contraventionale de aproape 20.000 de lei.
În perioada 23-24 noiembrie, au fost efectuate controale în domeniul sigurantei alimentelor si a sãnãtãtii animalelor de cãtre inspectorii de specialitate din cadrul Directiei Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor Hunedoara.
“În urma controalelor efectuate, au fost dispuse în domeniul sigurantei alimentelor, 12 sanctiuni contraventionale în valoare de 18.600 lei, si  24 de avertismente. Principalele neconformitãti pentru care s-au dispus sanctiunile contraventionale si avertismentele au fost urmãtoarele: etichetarea defectuoasã sau lipsa acesteia, depozitare necorespunzãtoare, manipularea necorespunzãtoare a spatiilor si ustensilelor din dotare, neasigurarea trasabilitãtii produselor alimentare. În domeniul Sãnãtãtii si Bunãstãrii Animalelor în urma controalelor au fost aplicate 4 sanctiuni contraventionale în valoare de 5240 lei si 11 avertismente”, aratã informarea DSVSA Hunedoara.
În perioada urmãtoare, odatã cu apropierea sãrbãtorilor de iarnã, controalele în domeniu vor fi amplificate.
Monika BACIU

Advertisements