[ Amenajările hidro, verificate în teren, după inundațiile de anul trecut ]

M ai multe lucrări de amenajare a pâraielor și a construcțiilor eferente lor, au fost verificate de o comisie tehnică. În Valea Jiului, s-au verificat zonele în care s-au efectuat lucrările de după nundațiile catastrofale din zona Uricani și Aninoasa, de anul trecut.

Prefectul județului Hunedoara, Călin Petru Marian, s-a întâlnit cu membrii echipei tehnice care a efectuat verificarea stării tehnice și funcționale a construcțiilor hidrotehnice din județ. Toate acestea au rol de apărare împotriva inundațiilor și s-au făcut după ce apele au generat inundațiile catastrofale de anul trecut.
Echipa de tehnicieni este formată din specialiști ai Administrației Naționale Apele Române și ai Administrațiilor Bazinale de Apă Mureș, Jiu și Crișuri. La acțiunea de control, desfășurată pe parcursul a două zile, 8 și 9 noiembrie, au participat și reprezentanți ai Instituției Prefectului și ai ISU Hunedoara.
În Bazinul Hidrografic Jiu au fost verificate lucrări de apărare de pe raza orașelor Aninoasa și Uricani.
În centrul județului echipa tehnică a controlat situația lucrărilor din zona Hațeg, Cinciș, Deva și Ilia, iar în zona Brad, împreună cu reprezentanți ai Administrației Bazinale de Apă – Crișuri, au fost verificate lucrările hidrotehnice aflate în bazinul Crișului Alb, din nordul județului.
Prefectul Călin Petru Marian a solicitat comisiei tehnice, atât prezentarea unui raport detaliat al stării tehnice a construcțiilor hidrotehnice, cât și un plan de investiții pentru anul viitor, care să permită noi lucrări strict necesare apărării împotriva inundațiilor, în județul Hunedoara.
Diana Mitrache